Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2011

Kategoria konkursowa: Akcje zaangażowane społecznie25.03.2012

Oddajemy 1% podatku na dobry społeczny cel

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Próba zmiany postaw i zachowań osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskiwania funduszy w ramach odpisu 1% podatku z roszczeniowych na prospołeczne.

Grupa docelowa

Osoby niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunowie.

Strategia

Zauważyłam, że w środowisku osób niepełnosprawnych bardo wiele osób zakłada własne subkonta w fundacjach i zbiera 1% podatku na swoje prywatne potrzeby.
Jest to zjawisko negatywne ponieważ stawia osoby niepełnosprawne w roli osób żebrzących i uczy zachowań : "jestem bardzo biedny, mam jakąś niepełnosprawność i muszę mieć na rower (wyjazd)."
Większość ludzi ma jakieś niezaspokojone potrzeby i dąży do ich realizacji.
Państwo jednak dało możliwość zbierania 1% osobom niepełnosprawnym i otworzyło furtkę do rezygnacji z równouprawnienia.
Nie tędy droga do wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne wybierają ten sposób poprawy poziomu życia jako prosty i nie wymagający wiele aktywności,
wysiłku.
Korzyścią dla odbiorcy będzie zrozumienie, że w dłuższej perspektywie, takie postępowanie jest dla osób niepełnosprawnych destrukcyjne i uzależniające od woli podatników.
Wybór grupy docelowej wynika wprost z definicji problemu.

Opis przebiegu kampanii

W odpowiedzi na propozycję założenia przeze mnie subkonta dla 1% podjęłam dyskusję na swojej stronie FB z osobami niepełnosprawnymi i ich znajomymi - luty 2012
Powstają hasła kampanii: 1.Każdy z nas osób z niepełnosprawnością chciałby aby inni
traktowali go normalnie.
2. Zbierasz 1% dla siebie, czy naprawdę musisz?
3. Ustąp innym pierwszeństwa i nie zagarniaj 1% dla siebie.
Hasła wysyłam na Fb i Internetem do znajomych - luty
Powstają projekty plakatów - marzec
Umieszczenie plakatów na FB i Nasza Klasa utworzenie stron - marzec
Umieszczenie plakatów w sieci Poradni "AGA", na Wydziale Politologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Warszawy i UKSW - marzec

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Ze względu na brak środków finansowych całą akcję prowadzę w ramach Internetu i własnych możliwości. Projekty haseł i plakatów jak również ich druk i rozmieszczenie przeprowadziłam sama.

Działania PR

Informację o kampanii przekazałam do Prezesa Stowarzyszenia Integracja Piotra Pawłowskiego, oraz
Pracowni badań i innowacji społecznych STOCZNIA na ręce wiceprezesa Jakuba Wygnańskiego

Efektywność

Wiem o zmianie postawy jednej osoby niepełnosprawnej, która podjęła ze mną dyskusję na FB.
Innych badań nie prowadzę, ale milczenie innych znajomych osób niepełnosprawnych świadczy o tym, że wiedzą o moim stanowisku i jeśli z nim się nie identyfikują, to na pewno uznają moje racje.

Kampanijność

Kampania jest działaniem pierwszorazowym i oryginalnym

Opis inicjatora

Inicjatorem akcji jest osoba fizyczna Agnieszka Bal niepełnosprawna w stopniu znacznym, użytkownik AAC(alternatywnych metod komunikacji) studentka I roku Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycz. UW

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

nie dotyczy

Opis dodatkowych działań, w tym działania niekonwencjonalne

nie były podejmowane


KrajPolska
Kategoria konkursowaAkcje zaangażowane społecznie
Problemy społecznePomoc społeczna, Równouprawnienie i tolerancja, Walka z wykluczeniem społecznym
NadawcaAgnieszka Bal
Wykonawcaj.w.
Adresaciosoby niepełnosprawne
MediaInternet
Data zgłoszenia25.03.2012