Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2011

Kategoria konkursowa: Kampanie 1%29.03.2012

Samotność nie jest dla dzieci…

KATEGORIA: Kampanie 1%

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Celem kampanii jest uświadomienie problemu osieroconych, nieuleczalnie chorych dzieci, których wyjątkowe potrzeby są pominięte w systemie opieki medycznej i socjalnej. Kampania wpływa na zmianę postawy społecznej podatników z obojętnej na aktywną poprzez dokonanie odpisu 1% na rzecz budowy pierwszego w Polsce centralnej Hospicjum Stacjonarnego dla Dzieci.

Grupa docelowa

Grupa docelowa – podatnicy mogący rozliczyć 1% podatku, osoby z dużych i średnich miejscowości, z wykształceniem wyższym lub średnim, szczególnie rodzice i inni członkowie rodzin z dziećmi.

Strategia

Nieuleczalnie chore dzieci korzystają w Polsce z systemu domowej opieki świadczonej przez hospicja. Dzięki zespołowi medycznemu dojeżdżającemu do ich domów mogą być z najbliższymi do ostatnich dni życia w poczuciu bezpieczeństwa.
Dramatyczna jest sytuacja nieuleczalnie chorych dzieci, które nie mają rodziców. Miesiącami i latami pozostają w szpitalach lub placówkach nieprzystosowanych do ich wyjątkowych potrzeb.

Fundacja GAJUSZ rozpoczęła remont generalny i adaptację budynku na potrzeby pierwszego w Polsce centralnej Hospicjum Stacjonarnego dla Dzieci. Koszt to ponad 1,5 miliona zł.

Celem kampanii jest zebranie środków na zakończenie prac. Efektem będzie objęcie profesjonalną i troskliwą opieką pierwszych pacjentów już na początku 2013 r.

Na miejsce w naszym Hospicjum czeka już 3 dzieci.

Odwołujemy się do poczucia troski o dzieci, które są ciężko chore i samotne. Kampania pokazuje, że są małe i bezbronne. To dorośli są w stanie zapewnić im bezpieczeństwo i radość nawet wtedy, gdy choroba nie jest do pokonania.

By zrealizować przedsięwzięcie konieczne jest zaangażowanie tysięcy osób. Mieszkańcy dużych miast znacznie chętniej podejmują działania na cele społeczne oraz dysponują większymi przychodami.
Problem dzieci chorych i samotnych najlepiej rozumieją i czują rodzice. Do nich kierujemy kampanię w sposób szczególny, pokazując, że w naszym regionie są dzieci, które mają wyjątkowo trudny los, a taka oczywistość jak przytulny, ciepły dom jest im zupełnie obca.

Opis przebiegu kampanii

Kampania przebiegała w okresie grudzień 2011 – kwiecień 2012.
Jest spójnym przekazem o zróżnicowanych elementach reklamowych i informacyjnych:

XII.2011
- przygotowanie narzędzi i mat. reklamowych
- Kwartalnik Zima GAJUSZA
- 2 artykuły prasowe
I.2012
- organizacja kalendarza emisji
- billboardy
II.2012
- spot tv
- spot radiowy
- artykuły prasowe
- urodziny Fundacji - event
III.2012
- spot radiowy
- spot tv
- kwartalnik Wiosna GAJUSZA
- billboardy
- reklama prasowa
- reklama internetowa
- „Bitwa na Głosy”
- insert w Charakterach

Przez cały okres kampanii – plakaty, ulotki, www GAJUSZA i partnerów, media społecznościowe, reklama na produktach.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

1. Spot tv -  TVP Łódź, TOYA, TVN, RETSAT oraz 70 kin studyjnych w Polsce
2. Spot radiowy - Złote Przeboje, Radio Ptak, TOK FM
3. Outdoor: billboardy i plakaty na terenie woj. łódzkiego i Warszawy
4. Ulotki w 2 formatach – kwadrat oraz zakładka książkowa – cała Polska
5. Reklama internetowa – banery na o2.pl i kilkudziesięciu stronach www partnerskich firm i instytucji
6. Insert w  miesięczniku Charaktery
7. Udział w kampanii „1% dla łódzkiego” i „Procent dla Łodzi”
8. Reklama prasowa – Newsweek, SuperExpress, MojeTele
9. Media społecznościowe – Facebook, Nk.pl, Twitter
10. Informacja o akcji na produktach m.in. kosmetyki dla dzieci Skarb Matki
11. Wystawa o charakterze komunikacyjnym na terenie łódzkiego sklepu IKEA
12. Informacje prasowe przy okazji ważniejszych wydarzeń dot. budowy Hospicjum i kampanii – Radio Łódź, TVP Łódź, GW Łódź, SuperExpress Warszawa.

Wszystkie działania odnoszą się do założonej grupy odbiorców i pozwalają utrzymać niskie koszty przy szerokim zasięgu.

Działania PR

Media:
- 14. Urodziny Fundacji zorganizowane na terenie budowanego Hospicjum GW, TVP Łódź 02.2012
- Pani Elektryk remontuje hospicjum za darmo GW, 12.2011
- Tylko mnie kochaj Twój styl, 12.2011
- Chore dzieci nie powinny być same Charaktery.eu, 03.2012
Inne:
- Stały raport o budowie Hospicjum - kwartalnik oraz www GAJUSZA

Efektywność

Kampania ma zasięg ogólnopolski z naciskiem na województwo łódzkie oraz m. Warszawa.
Na dzień składania wniosku nie dysponujemy danymi na temat efektywności kampanii. Nie przeprowadzamy badań ewaluacyjnych ani innych metod pomiaru efektywności.

Podstawowym mierzalnym efektem jest kwota zebrana w ramach kampanii 1% oraz liczba podatników, którzy zdecydowali się wesprzeć fundację. Takie dane otrzymujemy na przełomie lipca i sierpnia każdego roku.

Obrazem efektywności jest również ogólnopolski i wojewódzki ranking organizacji pożytku publicznego. W latach poprzednich w woj. łódzkim zawsze sytuowaliśmy się w pierwszej trójce, w ogólnopolskim - w pierwszej trzydziestce piątce.

Fundacja na realizację kampanii przeznaczyła kwotę około 70 000 złotych.
W latach ubiegłych każda złotówka wydana na kampanię przynosiła Fundacji od 20 do 25 złotych.
Tematowi budowy hospicjum stacjonarnego dla dzieci poświęcono kilkanaście publikacji.

Kampanijność

Kampania 1% jest prowadzona od 2005r i będzie kontynuowana w przyszłych latach. Charakter przedsięwzięcia predysponuje do prowadzenia kolejnych działań w zakresie popularyzacji idei opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi osieroconymi.

Opis inicjatora

Fundacja GAJUSZ działa od 1998r, jej celem jest pomoc długotrwale chorym dzieciom oraz ich rodzinom. Od 2005 r. prowadzi Hospicjum Domowe dla Dzieci. W 2011r rozpoczęła budowę hospicjum stacjonarnego.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Są dzieci, dla których liczy się tu i teraz, bo ich świat się codziennie kurczy, maleje, znika. Zasługują by tę chwilę, którą są z nami spędzić w bezpieczeństwie, cieple i miłości, wśród bliskich – nawet gdy ich rodziców nie ma obok.
Kampania opiera się na pomyśle ujęcia przemijania i śmierci w motyw nieproporcjonalnie małego bohatera, którego otacza wielki świat.

Opis dodatkowych działań, w tym działania niekonwencjonalne

- Ambasadorem budowy Hospicjum została Monika Kuszyńska uczestniczka „Bitwy na Głosy” – muzycznego show w TVP2. W przekazach medialnych dotyczących programu porusza temat Hospicjum, na ten cel przeznaczy też ew. wygraną.


KrajPolska
Kategoria konkursowaKampanie 1%
Problemy społecznePomoc społeczna, Promocja zdrowia, Walka z wykluczeniem społecznym, Wolontariat
NadawcaFundacja GAJUSZ
WykonawcaFundacja GAJUSZ
AdresaciPodatnicy mogący rozliczyć 1% podatku, osoby z dużych i średnich miejscow., z wykształc. wyższe/średnie, szczególnie rodzice.
MediaTVP Łódź, TOYA, RET-SAT, TVN, Złote Przeboje, TOK FM, kina studyjne, prasa (m.in. Charaktery, Newsweek, SuperExpress), media elektroniczne
Data zgłoszenia29.03.2012
Dodatkowe materiałyplik: GAJUSZ_dzialaniaPR_BitwaNaGlosy.pdf
 plik: GAJUSZ_Charaktery-insert.pdf
 plik: GAJUSZ_dzialaniaPR_Ikea_wystawa.pdf
 plik: GAJUSZ_dzialaniaPR_TelePolskadoKlientow.pdf
 plik: GAJUSZ_plakat.pdf
 plik: GAJUSZ_spot_30sek.mov
 plik: GAJUSZ_spotRadio.wav
 plik: file_20120329173644_709.mov
gajusz40s