Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2011

Kategoria konkursowa: Kampanie instytucji publicznych29.03.2012

Akcja "Start w karierę" Uniwersytetu Łódzkiego

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Akcja została zrealizowana przez Uniwersytet Łódzki wraz z wiodącymi przedsiębiorstwami w regionie. Celem kampanii było zwrócenie uwagi na problemy młodych ludzi z wejściem na rynek pracy i dostosowywanie ich kompetencji do potrzeb pracodawców, a w szczególności pokazanie jak w pełni wykorzystać czas nauki w  liceum i gimnazjum - jakie umiejętności warto nabywać już na tym etapie i jak rozwijać talenty.

Grupa docelowa

1. gimnazjaliści i licealiści, głównie w województwie łódzkim
2. rodzice uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Strategia

Według danych GUS w styczniu 2011 r. w Polsce zarejestrowanych było 500 000 bezrobotnych do 25 roku życia, co trzeci bezrobotny do 27. roku życia miał dyplom wyższej uczelni. Według Eurobarometru młodzi Polacy nie mogą pochwalić się żadnym doświadczeniem, wolontariatem ani przynależnością do żadnych organizacji – pod tym względem jesteśmy w ogonie krajów Unii Europejskiej. Sytuację dodatkowo komplikuje znaczna dyslokacja zasobów ludzkich pod względem kwalifikacji: wzrost liczby absolwentów kierunków humanistycznych i ekonomicznych przy dużych niedoborach absolwentów kierunków technicznych.

Badania pokazują, że młodzi ludzie nie wiedzą gdzie szukać informacji, które mogą im pomóc w wyborze ścieżki zawodowej. Często podejmują decyzje ze względu na „modę”, a nie myśląc o możliwościach przyszłego zatrudnienia i rozwoju. Analizy wskazują, że nastolatki nie formułują planów życiowych i w procesie decydowania o wyborze kariery zawodowej istotną rolę odgrywają rodzice. Jednak także im brakuje informacji na temat tego, jak pomagać swoim dzieciom i jakie umiejętności trzeba rozwijać.

Kampania związana z akcją miała zwrócić uwagę na problem niedopasowania kompetencji młodych ludzi do rynku pracy i zachęcić do rozwijania określonych umiejętności już na etapie liceum, a nawet gimnazjum.

Opis przebiegu kampanii

Kampania rozpoczęła się w październiku od prezentacji wyników badań przeprowadzonych w województwie łódzkim wśród rodziców uczniów liceów i gimnazjów (sondaż ankietowy i badanie fokusowe w dwóch grupach) na temat wspierania dzieci w wyborze ścieżki kariery. Materiał wykorzystały media ogólnopolskie i regionalne. Przez cały czas trwania akcji przygotowywane były materiały prasowe na temat rozwijania talentów młodych ludzi i kompetencji poszukiwanych przez pracodawców.

Akcja obejmowała pięć spotkań zorganizowanych przez Uniwersytet Łódzki wraz z czterema wiodącymi firmami w regionie: PGE GIEK, Infosys BPO Poland, BRE Bank i Ericpol Telecom w czterech miastach w województwie łódzkim . W trakcie spotkań rodzice i uczniowie mogli dowiedzieć się od pracodawców jakie będą zawody przyszłości, jakich kompetencji będą poszukiwać pracodawcy, jakich języków obcych się uczyć i jakie umiejętności warto rozwijać już na etapie gimnazjum i liceum, a także zasięgnąć porady doradcy zawodowego.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

W kampanii skupiono się głównie na działaniach PR. Jako główny pretekst medialny wykorzystano publikację wyników badań zrealizowanych wśród rodziców uczniów - materiał na temat wyników i akcji wykorzystały media ogólnopolskie i regionalne, a także agencje prasowe.

Dodatkowo, akcję wspierali patroni medialni: Gazeta Wyborcza Łódź, TVP Łódź, Radio Planeta i Radio Łódź. Skupiliśmy się na mediach regionalnych, które docierają do obu grup docelowych kampanii.

Do promocji akcji wykorzystano także plakaty, rozwieszane w szkołach oraz zaproszenia - ulotki, dla rodziców, rozdawane podczas lekcji. Z podstrony akcji na stronie internetowej Uniwersytetu można było również pobrać poradnik w formacie PDF dotyczący sposobów rozwijania przydatnych umiejętności i zawodów przyszłości.

Działania PR

Działania PR skoncentrowane wokół publikacji wyników badań na temat wspierania dzieci w wyborze ścieżki zawodowej i edukacyjnej oraz materiały dotyczące sytuacji młodych ludzi na rynku pracy miały za zadanie zwrócić uwagę opinii publicznej na problem złego dopasowania kompetencji młodych ludzi do potrzeb pracodawców oraz konieczność lepszego dostosowania programu edukacji do rynku pracy.

Efektywność

Ważnym efektem kampanii było nagłośnienie problemu słabego przygotowania młodych ludzi do wejścia na rynek pracy, podkreślenie roli, jaką spełniają rodzice w procesie rozwijania talentów uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i zwrócenie uwagi na konieczność optymalnego wykorzystania czasu edukacji w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Spotkania umożliwiły także bezpośredni kontakt z managerami dużych przedsiębiorstw w regionie i zaczerpnięcie informacji jacy pracownicy będą poszukiwani w najbliższych latach na rynku pracy, a także konsultacje z doradcami zawodowymi i psychologiem, z którymi większość uczestników spotkania nie miała dotąd do czynienia.

Szczegółowe efekty kampanii zostały przedstawione w załączonej prezentacji.

Kampanijność

Zgłoszona kampania dotyczy pierwszej edycji akcji. W marcu rozpoczęła się kolejna odsłona akcji, skoncentrowana na rozwijaniu kreatywności młodych ludzi i zawodach kreatywnych. Planowane są także kolejne edycje.

Opis inicjatora

Uniwersytet Łódzki - jeden z największych uniwersytetów w Polsce, kształcący ok. 43 tys. studentów


KrajPolska
Kategoria konkursowaKampanie instytucji publicznych
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Edukacja, Komunikacja w rodzinie, Praca i polityka zatrudnienia
NadawcaUniwersytet Łódzki
WykonawcaŻarówka PR i Marketing
Adresacimłodzi ludzie, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich rodzice
Mediatelewizja, prasa, radio, internet
Data zgłoszenia29.03.2012
Dodatkowe materiałyplik: Start w karierę_podsumowanie działań.ppt