Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2011

Kategoria konkursowa: Zdrowie29.03.2012

Inicjatywa Bezpiecznego Stosowania Środków Ochrony Roślin (Safe Use Initiative) Hasło: Nie tylko plony potrzebują ochrony www.bezpiecznie.org

KATEGORIA: Zdrowie

Opis celu kampanii

Celem kampanii jest edukacja rolników w zakresie zasad bezpieczeństwa podczas aplikacji środków ochrony roślin i zdrowia osobistego, strojów ochronnych odpowiednich do prac wykonywanych przez rolników. W tym celu szkolimy trenerów, szkoleniowców, doradców rolniczych, inspektorów, etc. Zmiana zachowań ma polegać na wytworzeniu świadomości i nawyku zakładania dobrze dobranego stroju ochronnego (lub odpowiednich elementów) podczas prac w gospodarstwie o profilu produkcja roślinna.

Grupa docelowa

Trenerzy, szkoleniowcy, doradcy rolniczy, inspektorzy, dystrybutorzy, rolnicy w całym kraju, a w szczególności osoby wykonujące zabiegi środkami fito-farmaceutycznymi, operatorzy opryskiwaczy.

Strategia

Kampanię rozpoczęliśmy badaniem sytuacji bieżącej z zakresie ochrony osobistej operatorów opryskiwaczy podczas prac agrochemicznych. Base line study pt. "Ocena praktyk stosowania środków ochrony roślin w sadach w Polsce" przeprowadzono w 2007r. Ankietowano 200 rolników w rejonie grójecko-wareckim, który został wybrany jako obszar pilotażowy kampanii. W rejonie tym dominują uprawy sadownicze, obecne są również uprawy warzywnicze. Ze względu na konieczność przemieszczania się pomiedzy drzewami/roslinami i częstotliwość zabiegów rolnicy są narażeni na kontakt ze środkiem o niskim stężeniu.

W oparciu o wiedzę wypracowaną przez producentów środków ochrony roślin oraz ekspertów ds. ochrony osobistej z Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin opracowaliśmy 12 kroków bezpiecznego stosowania śor. przekaz kampanii jest adresowany głównie do trenerów, doradców i inspektorów na co dzień pracujących w rolnictwie. Jest on spójny z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Opracowane przez nas zasady odpowiadają na zapotrzebowanie odbiorców, którzy w badaniu bazowym często wskazywali, że nie wiedzą jak się chronić, a nawet jeśli wiedzą nie robią tego gdyż nie ma takiej praktyki w przekazie pokoleniowym. Zwracamy ich uwagę na to jak ważna jest codzienna dbałość o własne zdrowie, namawiamy do samo obserwacji i korzystania z porady lekarskiej w razie takiej konieczności. Przede wszystkim jednak zachęcamy do noszenia strojów ochronnych.

Opis przebiegu kampanii

Honorowy patronat nad kampanią objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współpracują: Państwowy Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Instytut Pomologiczny. Safe Use Initiative działa w Polsce od 2008r. Zapoczątkowany wtedy projekt pilotażowy bardzo szybko spotkał się z zainteresowaniem trenerów z poza obszaru pilotażowego, co spowodowało samoistne poszerzenie pilotażu. W 2009r. po opublikowaniu Dyrektywy o zrównoważonym stosowaniu pestycydów kampania została rozszerzona na całą Polskę. Jesienią 2009r. przeszkoliliśmy 600 trenerów, szkoleniowców, doradców i inspektorów, by za ich pośrednictwem dotrzeć do większości polskich rolników. Każdy uczestnik otrzymał pokazowy zestaw odzieży ochronnej. kolejne szkolenia o tematyce specjalistycznej (kalibracja opryskiwaczy) skierowane były do mniej licznych grup wykładowców. Kampania została wpisana do projektu Krajowego Planu Działania opracowanego przez Resort Rolnictwa.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Inicjatywa Bezpiecznego Stosowania Środków Ochrony Roślin była obecna w mediach branżowych poprzez serie artykułów opisujących zasady pracy podczas zabiegów agrochemicznych. Spośród całego spektrum tytułów ukazujących się w Polsce wybraliśmy wyłącznie te obdarzone zaufaniem i najczęściej czytane przez rolników. Rozesłaliśmy i rozdaliśmy tysiące plakatów, ulotek, zeszytów ewidencji zabiegów agrochemicznych (obowiązek ewidencji wynikający z ustawy) zawierających przekaz naszej kampanii i adresowanych głównie do rolników.

W 2012r. adresujemy nasz przekaz do dystrybutorów środków ochrony roślin aby uwrażliwić ich na uzupełnienie oferty odzieży ochronnej oferowanych przez nich w punktach sprzedaży. od początku istnienia projektu działa strona internetowa www.bezpiecznie.org.

Działania PR

W 2010r. młodzież z wybranych szkół wiejskich otrzymała stroje do piłki nożnej z nadrukowanym logo naszej kampanii. Szkoły zostały wytypowane przez laureatów ogólnopolskiego etapu konkursu KRUS Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Stroje sportowe oferowaliśmy jednorazowo.
Testy kombinezonów wielokrotnego użytku w obszarze pilotażowym.

Efektywność

Safe Use Initiative ma zasięg europejski. Zapoczątkowano ją na Półwyspie Iberyjskim dołączyły Grecja, Polska, Słowacja, Litwa, Rumunia, Francja, Włochy, Bułgaria, Łotwa ... pozostałe kraje europejskie w planach. Działania w ramach kampanii mają charakter branżowy i długofalowy.

Badanie bazowe wykazało istnienie pewnego poziomu świadomości lecz obnażyło niekompletność posiadanej wiedzy i brak jej praktycznego zastosowania. Pomiar efektywności w obszarze pilotażowym zaplanowano w przyszłym roku (2013). Zmiany, których oczekujemy odnoszą się do postaw i zachowań ludzkich, są więc najtrudniejszymi ze zmian. Dlatego też uważamy, że takie badanie nie miałoby podstaw we wcześniejszych latach projektu. Cieszy nas jednak fakt, że spotykamy się z bardzo pozytywnym odzewem rolników oraz to, że każdego roku do projektu przyłączają się nowe kraje.

W Polsce dotarliśmy do 600 kluczowych trenerów, do najważniejszych instytucji branżowych, zaraziliśmy entuzjazmem wielu.

Szacujemy, że w prasie branżowej ukazało się około 60 artykułów poświęconych bezpieczeństwu pracy ze środkami agrochemicznymi.

Kampania do chwili obecnej kosztowała blisko 500 000 zł

Kampanijność

Kampania trwa w Polsce od 2008r. Najintensywniej rozwijała się w 2009r. Co roku organizujemy szkolenia dla grupy docelowej. Dalsze działania przewidziane sa do roku 2013. Po tym okresie planujemy działania podtrzymujące projekt. Faza w trakcie planowania.

Opis inicjatora

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin realizuje różnorodne projekty społeczne w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa żywności, jej producentów i wizerunku środków ochrony roślin. www.psor.pl

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

N/A

Opis dodatkowych działań, w tym działania niekonwencjonalne

1. W 2010 ufundowaliśmy zestawy strojów sportowych dla uczniów szkół gimnazjalnych w miejscowościach z których pochodzili laureaci konkursu KRUS "Bezpieczne Gospodarstwo".
2. W latach 2010-2012 każdy laureat konkursu KRUS otrzymał od PSOR nagrodę w postaci zestawu stroju ochronnego.
3. Zainteresowaliśmy producenta odzieży ochronnej w Polsce produkcją kombinezonów ochronnych wielokrotnego użytku.


KrajPolska
Kategoria konkursowaZdrowie
Problemy społeczneEdukacja, Promocja zdrowia, Społeczna odpowiedzialność biznesu
NadawcaPolskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
WykonawcaPolskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
AdresaciTrenerzy. Inspektorzy. Doradcy rolniczy. Rolnicy. Sadownicy. Dystrybutorzy.
MediaInternet. Prasa branżowa.
Data zgłoszenia29.03.2012
Dodatkowe materiałyplik: file_20120410162149_738.pdf
Safe Use Initiative - Poland