Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2011

Kategoria konkursowa: Zdrowie30.03.2012

LEKKOMYŚLNOŚĆ

KATEGORIA: Zdrowie

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Autorem kampanii, jej bezpośrednim prowadzącym i pomysłodawcą idei jest Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

1. Podniesienie poziomu wiedzy wśród mieszkańców regionu dotyczącej leków sprzedawanych bez recepty (OTC), w szczególności ich składu, działania, łączenia z innymi lekami;
2. Przeciwdziałanie zażywaniu leków z alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi;
3. Przeciwdziałanie zażywaniu OTC w celu osiągnięcia zmian stanu

Grupa docelowa

Osoby używające w niekontrolowany sposób leków bez recepty.

Strategia

W celu skutecznego zaplanowania i wdrożenia kampanii społecznej dotyczącej zażywania leków dostępnych bez recepty lekarskiej (OTC) Organizator zwrócił się do odpowiednich instytucji i placówek z prośbą o przesłanie informacji dotyczących skali problemu i wczesnych szkód zdrowotnych spowodowanych zażywaniem leków bezreceptowych, w szczególności w powiązaniu z alkoholem.

Kierownik Regionalnego Ośrodka Monitorującego Działania Niepożądane Leków Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawiła skalę problemu na podstawie badań prowadzonych przez WHO. Potwierdziła, iż bezpieczeństwo pacjenta stanowi poważny problem w opiece zdrowotnej, co wpływa na konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na bezpieczną terapię lekową. Coraz bardziej popularne zjawisko samoleczenia jest jednym z najważniejszych problemów wpływających na bezpieczeństwo stosowania leków.

Polska zajmuje 3 miejsce w Europie pod względem zużycia leków przeciwbólowych. Samoleczeniu towarzyszy błędne przekonanie o braku szkodliwości leków dostępnych bez recepty, w tym leków ziołowych.

Z badań prowadzonych przez Pracownię Toksykologii Klinicznej PUM wynika, iż zatrucia mieszane lekami stanowią 30%, a łączne zatrucia lekami i alkoholem ok. 20% zatruć diagnozowanych w Pracowni.

Kwestię bezpieczeństwa stosowania leków za priorytetową uważa również Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Urząd prowadzi od wielu lat medialną kampanię informacyjną „Lek Bezpieczny”.

Opis przebiegu kampanii

Kampania miała zasięg województwa zachodniopomorskiego. Do promocji kampanii (m.in. ekspozycja plakatów, dystrybucja ulotek, zaangażowanie lokalnych mediów) przyłączyły się wszystkie gminy województwa zachodniopomorskiego.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Wśród zaplanowanych działań i produktów znajdowały się m.in. konferencja prasowa, billboardy, ekrany i tablice reklamowe LED, ulotki (w formie recepty) i plakaty, jednorazówki do pakowania leków w aptekach, okładki na bilety kolejowe, krzyżówki medyczne z nagrodami, artykuły sponsorowane.

Na materiałach promujących kampanię znajdowały się informacje nt. bezpiecznego stosowania leków dostępnych bez recepty oraz interakcji leków z innymi lekami i substancjami psychoaktywnymi.

Działania PR

W ramach promocji kampanii odbyła się konferencja prasowa z udziałem mediów, pojawiały się także artykuły PR informujące o wprowadzeniu kampanii.

Efektywność

Kampania miała zasięg województwa zachodniopomorskiego. Do promocji kampanii (m.in. ekspozycja plakatów, dystrybucja ulotek, zaangażowanie lokalnych mediów) przyłączyły się wszystkie gminy województwa zachodniopomorskiego. Działania promocyjno-reklamowe objęły:
-ponad 30 publikacji w gazetach.
-10 wywiadów w lokalnych rozgłośniach radiowych.
-5 wywiadów dla lokalnych TV
-50 tys. ulotek-recept
-30 tys. okładek na bilety PKP,
-10 tys. jednorazówek do pakowania leków,
-4 naklejki na busy,
-1 tys. plakatów A2,
-60 bilboardów
-20 citylightów
m.in. http://lekkomyslnosc.wzp.pl/wws/lekkomys...
Stworzona została specjalnie dedykowana strona internetowa http://lekkomyslnosc.wzp.pl/

Kampanijność

W 2010 r. realizowana była kampania „Czas zmienić przyzwyczajenia”, której głównym celem było zwrócenie społecznej uwagi na problem zażywania substancji psychoaktywnych przez ludzi dorosłych, oraz na zagrożenia związane z tym zjawiskiem.

Opis inicjatora

Autorem kampanii, jej bezpośrednim prowadzącym i pomysłodawcą idei jest Wydział Współpracy Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

„LEKkomyślność” to prosty pomysł, bazujący jedynie na kodzie, jakim jest język. Hasło „LEKkomyślność” i wyodrębnione w nim słowo LEK budzi silne skojarzenia, które potęguje dodatkowa treść „bez recepty też uzależnia”. Branie leków bez zapoznania się z ich składem, sposobem działania, skutkami ubocznymi, które mogą wywoływać jest zachowaniem lekkomyślnym. Obraz miał to uzmysłowić ludziom w sposób jak najprostszy. Celowo nie użyto żądnego zdjęcia. Kreacja miała być minimalistyczna.

Opis dodatkowych działań, w tym działania niekonwencjonalne

Okładki na bilety kolejowej komunikacji regionalnej
Ulotka w formie recepty
Reklamówki do pakowania leków
Komunikaty i reklama na lokalnych portalach www, w dziennikach lokalnych, strona www kampanii, TV regionalna, radio regionalne.


KrajPolska
Kategoria konkursowaZdrowie
Problemy społeczneProfilaktyka – zdrowie i uzależnienia
NadawcaWydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
WykonawcaAgencja Reklamowa MEDIAPROMOTION (kreacja), Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
AdresaciOsoby używające w niekontrolowany sposób leków bez recepty, mieszkańcy regionu
Medialokalne portale www, dzienniki lokalne, strona www kampanii, TV regionalna, radio regionalne
Data zgłoszenia30.03.2012