Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2011

Kategoria konkursowa: Kampanie 1%30.03.2012

JEST MIĘDZY NAMI CHEMIA

KATEGORIA: Kampanie 1%

POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Nacisk na relacje pomiędzy chorym a otoczeniem – jego rodziną i przyjaciółmi. Choroba jest momentem zatrzymania, czasem przewartościowań, weryfikacji, w tym również naszych relacji z bliskimi. W tym czasie potrzebujemy jak nigdy miłości, czułości , przyjaźni. To dobry czas by dać sobie prawo do korzystania z pomocy. Serdeczne, intymne relacje pomagają wracać do zdrowia. Pragniemy przekonać: pozwólcie sobie na czułość, podarujcie sobie luksus bliskich relacji, rak to nie powód żeby nie żyć.

Grupa docelowa

Powszechność zagrożenia chorobami nowotworowymi czyni naszą kampanię uniwersalną w związku z tym, kierujemy ją do wszystkich w szczególności do podatników, chorych i ich bliskich, personelu medycznego

Strategia

Choroba dotyka nie tylko samego pacjenta ale również i jego bliskich. Relacje z bliskimi są istotnym elementem życia z choroba nowotworową Stowarzyszenie Wspierania Onkologii Unicorn od 13 lat pomaga żyć z chorobą nowotworową; prowadzi Centrum Psychoonkologii.
Istotą propozycji Centrum Psychoonkologii jest edukacja, rehabilitacja i poprawa komfortu emocjonalnego pacjentów, co może wpływać na zdrowienie i lepszą jakość życia chorego. W kampanii 1% „Jest między nami chemia” zbieramy fundusze na Centrum Psychoonkologii. Kierujemy naszą kampanię „do wszystkich” ponieważ nikt nie jest samotną wyspą. Każdy żyje w relacji z innymi. Serdeczne relacje budują w nas zasoby nadziei, dodają energii. Same w sobie są zdrowiem i wartością.

Opis przebiegu kampanii

Kampania była realizowana w prasie, Internecie oraz w środkach transportu komunikacji miejskiej na terenie Krakowa w okresie od marca do kwietnia 2011.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Dobór narzędzi komunikacji wynikał z ograniczonych możliwości finansowych UNICORNU. Wykorzystano dostępne możliwości praktycznie bezkosztowo.

Działania PR

Udział w konkursie Newsweeka 100% z 1%.
Kampania „Jest miedzy nami chemia” zdobyła pierwszą nagrodę w w/w konkursie w kategorii prasa ogólnopolska.

Efektywność

Wydano na kampanie ok. 1000 zł, zebrano: . Dowodem na wzrost efektywności jest statystyka strony internetowej, oraz informacja zwrotna od odbiorców naszych działań. Nie prowadziliśmy ponad to żadnych działań ewaluacyjnych.

Kampanijność

Kampania jest naturalną kontynuacją dwóch poprzednich kampanii: "Widzimy całego człowieka, nie tylko jego chorobę" oraz "Nie tylko leki leczą," prowadzą nas one do pełni życia w chorobie. Planujemy kontynuację, działania są zależnie od naszych możliwości finansowych oraz współpracy z agencją Y&R.

Opis inicjatora

UNICORN od 13 lat pomaga osobom chorym na nowotwory oraz ich bliskim udzielając wsparcia psychologicznego, organizując grupy wsparcia, zajęcia rehabilitacji ruchowej, warsztaty wielospecjalistyczne.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Nie dotyczy.

Opis dodatkowych działań, w tym działania niekonwencjonalne

Nie dotyczy.


KrajPolska
Kategoria konkursowaKampanie 1%
Problemy społecznePomoc społeczna, Promocja zdrowia, Walka z wykluczeniem społecznym
NadawcaStowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN
WykonawcaAgencja Young & Rubicam
AdresaciOgół społeczeństwa, przede wszytskim: podatnicy, chorzy i ich bliscy, personel medyczny.
Mediaprasa, Internet oraz w środki transportu komunikacji miejskiej na terenie Krakowa
Data zgłoszenia30.03.2012
Dodatkowe materiały