Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2011

Kategoria konkursowa: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm30.03.2012

Projekt społeczno-edukacyjny "Kabecjanie dają radę"

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Projekt jest odpowiedzią na wysokie statystyki wypadków i niezamierzonych urazów wśród dzieci w szkole, w domu, na boisku, placu zabaw, w drodze do/ze szkoły. Ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w najbliższym otoczeniu oraz zmniejszenie liczby wypadków z ich udziałem. Ma uświadomić możliwe zagrożenia, uczyć prawidłowych zachowań, praktycznych umiejętności i kompetencji, a w konsekwencji wpłynąć na zmianę złych postaw i przyzwyczajeń wśród rodziców, opiekunów, nauczycieli i dzieci.

Grupa docelowa

Projekt adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Działania kierujemy też do nauczycieli i rodziców – grup mających duży wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i przyjaznego rozwoju dziecku.

Strategia

Projekt to część strategii zaangażowania społecznego „Przyjazny rozwój dziecka” Kredyt Banku i korporacyjnej Fundacji - Chcemy tworzyć przyjazne środowiska dla rozwoju społeczności, w których działamy, ze szczególnym wsparciem bezpiecznego rozwoju dzieci. Jednym z kierunków jest „edukacja dla bezpiecznego rozwoju”.
Co roku w polskich szkołach dochodzi do kilkudziesięciu tys. wypadków. Do większości dochodzi na salach gimn., korytarzach, schodach, boiskach, placach zabaw. Wg MEN, w r. szk. 2009/2010 w szkołach podstawowych zanotowano 31 846 wypadków, w tym 18 śmiertelnych, a w 2010/2011 ponad 30 tys. (16 śmiertelnych).
Wg Policji, w 2010 r. w 4 239 wypadkach na drogach zginęło 112 dzieci, 4586 rannych. W grupie dzieci 7-14 lat – aż 78 zabitych, 3340 rannych. Najwięcej ofiar to piesi.
Główną przyczyną zgonów dzieci są nie tylko wypadki komunikacyjne, ale też niezamierzone urazy: zadławienia, zatrucia, utonięcia, poparzenia prądem itp. (WHO, 2007)
Choć liczba wypadków z udziałem dzieci spada, statystyki te wciąż są niepokojące.
Wybór grupy docelowej nie jest przypadkowy - dzieci 6-9 l. mogą świadomie przyswoić wiedzę i zasady bezpieczeństwa. Edukowanie dzieci od najmłodszych lat przyniesie efekty w przyszłości. Projekt to lekcje inne niż wszystkie – dzieci, ucząc się przez zabawę, z radością przyswajają nową wiedzę. To najlepszy sposób, by uświadomić im zagrożenia, nauczyć prawidłowych zachowań, które pozwolą na bezpieczny rozwój i zapewnią dobrą przyszłość.

Opis przebiegu kampanii

W I edycji projektu w 2011 r. wzięło udział 20 tys. dzieci z 116 szkół z woj.: łódzkiego, dolnośląskiego i śląskiego. Cykl 13 lekcji o bezpieczeństwie prowadzili nauczyciele i goście: policjanci i strażacy. Przebadano też dzieciom wzrok, słuch i ręczność – niedosłuch, niedowidzenie są też przyczyną wypadków. Jedną lekcję prowadzili wolontariusze PCK, którzy uczyli dzieci podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.
Tematy tak opracowano, by uwrażliwić dzieci na różne zagrożenia, m.in. bezpieczeństwo na drodze, zagrożenia przeciwpożarowe, wynikające z przestępczości, kontakt z nieznajomym, nieobecność dorosłych, nauka pierwszej pomocy. By trafić do wyobraźni, te trudne tematy przedstawiono w konwencji bajkowo-fantastycznej. Bohaterami są Kabecjanie i rozważny smok Mądragon.
Zaangażowano też rodziców uczniów. Po lekcjach otrzymywali podsumowanie i sugestie, jak utrwalać wiedzę z dzieckiem w domu. Dla chętnych rodziców i nauczycieli zorganizowano bezpłatne kursy pierwszej pomocy PCK.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

- Specjalny serwis internetowy www.kabecjaniedajarade.pl - dla dzieci: interaktywne gry i zabawy utrwalające zasady bezpieczeństwa, dla dorosłych przydatne informacje, np. elementarne zasady pierwszej pomocy itp.
- Materiały dydaktyczne dla dzieci i nauczycieli – komplet kolorowych materiałów dydaktycznych, opracowanych merytorycznie przez dydaktyków oraz płyty z piosenkami o zasadach bezpieczeństwa
- Rodzinny Piknik Kabecjański – 19.06.2011, Agrykola, wstęp wolny. Patron medialny: Radio Kolor; emisja spotów radiowych zapraszających na Piknik, emisja spotów na monitorach CityInfo w metrze, Partnerzy: PCK, Straż Pożarna, Policja. Impreza dla dzieci i rodziców, tuż przed wakacjami, kiedy ma miejsce wiele wypadków, była świetną okazją do przypomnienia, jak być bezpiecznym na co dzień
- Specjalna zakładka o projekcie w serwisie internetowym Banku
- By pracownicy mogli uczyć dzieci bezpieczeństwa - specjalna zakładka w intranecie z materiałami do pobrania, artykuły/wywiady w magazynach wewn

Działania PR

- Informacje prasowe do mediów ogólnopolskich
- Informacje prasowe do mediów regionalnych i lokalnych z woj. łódzkiego, śląskiego i dolnośląskiego
- artykuł w dzienniku "Rzeczpospolita" (czerwiec 2011)
- artykuł w miesięczniku "Press" w dodatku o kampaniach społecznych na rzecz bezpieczeństwa (lipiec 2011)
- patronat medialny TVP Info - informacje na stronie www TVP Info

Efektywność

- 20 353 dzieci
- 116 szkół z 3 woj. dolnośląskiego, łódzkiego i śląskiego
- 831 klas
- 1020 nauczycieli i pedagogów, 600 policjantów i strażaków przeprowadziło 10 803 lekcji o bezpieczeństwie
Efekty:
- średnio o 7% spadła wypadkowość na terenie szkół objętych projektem (monitoring prowadzony przez szkoły)
- o 37% wzrosła świadomość i wiedza uczniów, jak być bezpiecznym (test początkowy i końcowy wśród dzieci)
- największy wzrost poziomu wiedzy zanotowano wśród uczniów szkół wiejskich
- rodzice i nauczyciele wskazali zagrożenia dla dzieci w otoczeniu szkoły oraz zdefiniowali pilne potrzeby związane z bezpieczeństwem
- podczas badań wykryto, że 1202 uczniów na problemy ze wzrokiem, 313 uczniów miało problem z rozpoznaniem dźwięków otoczenia, u 136 dzieci wykryto lateralizację nieustaloną lub skrzyżowaną – powoduje opóźnienia w rozwoju orientacji przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Wyniki przekazano rodzicom
- 99% nauczycieli oceniło projekt jako przydatny i potrzebny
- 234 rodziców i nauczycieli przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy
- 60 publikacji medialnych
W ankiecie internetowej zbadano, jak rodzice oceniają bezpieczeństwo oraz faktyczny stan otoczenia najmłodszych:
- 22 proc. dzieci samodzielnie pokonuje drogę do szkoły
- w 61 proc. przypadków dziecko nie ma dostępu do placu zabaw
- 33 proc. rodziców NIE zwraca uwagi na to, czy zabawki mają atesty
- niebezpieczne miejsca: niezabezpieczone budowy (56%), brak przejść dla pieszych, dzikie kąpieliska

Kampanijność

To I edycja projektu w ramach strategii zaangażowania społecznego. W r. szk. 2011/2012 trwa II edycja w kolejnych 3 województwach w 141 szkołach, wśród 20 tys. uczniów. Od września 2012 r. planowana jest III edycja w dotychczasowych 6 województwach, wśród uczniów klas I.

Opis inicjatora

Kredyt Bank, Warta, Fundacja Warty i KB wraz z głównym partnerem społecznym: Stowarzyszeniem Laboratorium Troski z Krakowa, które specjalizuje się w realizacji projektów profilaktycznych dla dzieci.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Nie dotyczy

Opis dodatkowych działań, w tym działania niekonwencjonalne

W 41 placówkach Banku są „Niebieskie Kąciki” - wydzielona strefa, w której dzieci spędzają czas, gdy rodzice są w banku. W Kąciku dzieci znajdą książeczki edukacyjne z zagadkami o bezpieczeństwie, kredki i kolorowanki.
Uszyto strój Kabecjanina. Animator w stroju był na Pikniku Kabecjańskim. We wrześniu 2011 był w specjalnym patrolu Policji i Radia Kolor przed warszawskimi podstawówkami


KrajPolska
Kategoria konkursowaKampanie firm komercyjnych i fundacji firm
Problemy społeczneBezpieczeństwo ruchu drogowego, Edukacja, Profilaktyka – zdrowie i uzależnienia
NadawcaKredyt Bank i Fundacja Kredyt Banku
WykonawcaStowarzyszenie Laboratorium Troski, Kredyt Bank, Fundacja Kredyt Banku
Adresaciuczniowie klas I-III, ich rodzice i nauczyciele
MediaTVP Info i Radio Kolor - patroni medialni projektu
Data zgłoszenia30.03.2012
Dodatkowe materiałyplik: Kabecjanie_Ulotka A5.pdf