Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2011

Kategoria konkursowa: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm30.03.2012

Nazwa kampanii społecznej bezpieczeństwa drogowego firmy Mota-Engil Central Europe: „Bezpiecznie do celu!”.

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Celem kampanii jest prewencja wypadków drogowych, zwiększanie świadomości poprzez informowanie, edukowanie oraz szkolenie. To wpojenie nawyku noszenia elementów odblaskowych, kamizelek oraz kasków rowerowych które firma rozdaje. To kształtowanie świadomego i  kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, który już od najmłodszych lat będzie miał we krwi bezpieczeństwo drogowe i w przyszłości zaszczepi to swoim dzieciom. Wszystko po to, aby zmniejszyć liczbę wypadków drogowych w Polsce.

Grupa docelowa

Wszyscy użytkownicy dróg:
Dzieci
Piesi
Rowerzyści
Kierowcy

Strategia

Mota-Engil Central Europe to firma o korzeniach portugalskich. Ogromne różnice we wskaźnikach wypadkowości oraz śmiertelności na drogach pomiędzy Polską a Portugalią, brak kompleksowej kultury dbania o bezpieczeństwo drogowe oraz propagowania dobrych praktyk w naszym kraju nakłoniły firmę do czynnego zaangażowania się w społeczną kampanię bezpieczeństwa drogowego. Kampania skierowana do kierowców, pieszych, rodziców, dzieci i rowerzystów i obejmuje liczne akcje edukacyjne organizowane w różnych miejscach Polski w szkołach, przedszkolach, na rajdach, w warsztatach samochodowych, na stacjach benzynowych, ulicach, w autobusach, na przystankach autobusowych, w radiu i telewizji. Firma prowadzi w ten sposób pozytywny dialog z otoczeniem, na rzecz którego pracuje. Największy nacisk kładziony jest na dzieci w wieku 6-12 lat w małych miejscowościach, głównie do 20.000 mieszkańców, w pobliżu przeprowadzanych budów dróg, autostrad, gdzie nie ma odpowiednich warunków bezpiecznej podróży do szkoły, brak pobocza, pasów. To najbardziej podatna grupa na zmiany, na nabycie pozytywnych nawyków, mających realny wpływ na bezpieczeństwo drogowe. Ta grupa zostaje wyposażona także w całej Polsce w kaski rowerowe, kamizelki oraz elementy odblaskowe. Przeprowadzone zostają specjalnie zaprojektowane zajęcia które poprzez zabawę i praktykę uczą konkretnych zachowań.

Opis przebiegu kampanii

Dzieci: Firma przeprowadziła specjalnie zaprojektowane wraz z Policją zajęcia edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych. To prezentacje multimedialne, gry i zabawy edukacyjne, piosenki, zagadki etc. Ilość dzieci do których firma bezpośrednio dotarła to 2500 dzieci w 6 woj. Firma zaprosiła także do tej współpracy Dorotę Stalińską z którą odwiedziła 6 województw i dodatkowo za pomocą przedstawień teatralnych i zabaw dotarła w najmniejszych miejscowościach Polski do 3000 dzieci. Razem: 5.500 dzieci otrzymało artykuły bezpieczeństwa drogowego i bezpośrednio uczestniczyło w zajęciach. Piesi: Przeprowadzono akcje informacyjne w autobusach i na przystankach. Docelowo: 10.000 osób. Rowerzyści: Podczas 4 ogólnopolskich rajdów rowerowych firma edukowała i rozdawała materiały bezpieczeństwa. Ilość osób do których firma dotarła w tej grupie: ok. 2500. Kierowcy: głównie za pomocą radia (np. Radio Zachód, Radio Kraków, Radio Białystok).

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Biorąc pod uwagę postęp i zmieniające się cały czas sposoby i formy komunikacji, wykorzystujemy wszystkie najnowsze środki komunikacji aby dotrzeć do danej grupy celowej. Zainicjowaliśmy dialog skierowany do kierowców i pieszych w social media, youtube, na stronie internetowej. Stworzyliśmy facebooka kampanii. Tym sposobem docieramy nie tylko do grup zewnętrznych, ale także do swoich pracowników, integrując i jednocząc ich wokół tematu bezpieczeństwa drogowego i tym samym oddziałując na jeszcze jedną grupę. Prowadzimy konkurs internetowy. Zajęcia bezpieczeństwa drogowego dla dzieci to prezentacje multimedialne, filmy, wierszyki i piosenki, przedstawienia teatralne, odgrywanie ról i ogólnopolskie konkursy wiedzy bezpieczeństwa. Fizycznie rozdajemy tysiące odblasków (ok. 8000), kamizelek (1000) oraz kasków (2000). Do tego dochodzą tysiące ulotek, plakatów, przekazów radiowych (kierowcy, piesi). Kampania pokazana jest także w TV, opisywana w prasie lokalnej i ogólnopolskiej.

Działania PR

Dodatkowo są to: social media która trafia do wszystkich użytkowników internetu (facebook, internetowe konkursy ogólnopolskie, youtube, TVP, prasa ogólnopolska która opisuje dobrowolnie kampanię jako przykład dobrych praktyk), konferencje dot. bezpieczeństwa drogowego, dodatkowo aktywność na stronie Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (której firma jest sygnatariuszem).

Efektywność

a) Efektywność jako zmiana postaw: w przypadku zajęć dla najmłodszych przeprowadzane są wzmocnienia kampanii w postaci powrotów do tych samych miejsc i przeprowadzanie konkursów / zabaw i testów w postaci zabawy. Dzieci często dodatkowo wysyłają nam same swoje prace plastyczne gdzie pokazują jak dbają na co dzień o bezpieczeństwo drogowe. Mamy stworzoną „sieć” szkół, które monitorujemy i co pół roku powracamy z kolejnym programem / modyfikacją programu. Przeprowadzane testy wiedzy wskazują na ogromną poprawę, często współpracujemy pod tym względem z Dyrekcją placówki i Policją.
b) Dotarcie kampanii i ilość publikacji: Kampania w pełni dociera do zaplanowanych odbiorców. Spotykamy się z ogromnym odzewem i zainteresowaniem, nowe szkoły z całej Polski same do nas dzwonią i dopytują się o możliwość uczestnictwa w naszym programie. Także zaprzyjaźnione kluby rowerowe choćby z woj. Lubelskiego wyszły z inicjatywą i podjęły się propagowania we własnym zakresie bezpieczeństwa drogowego wśród rowerzystów. Ilość publikacji medialnych w 2011 roku: z inicjatywy firmy 4, media we własnym zakresie: 10. Do tego dodatkowo dochodzą social media. Wydane środki na kampanię rocznie: 150.000 pln.

Kampanijność

Pomysł i początki kampanii powstały w 2010 roku. Kampania „Bezpiecznie do celu!” to nie jednorazowa akcja, a długofalowa i zaplanowana na wiele lat kampania. W zaskakującym tempie rozwija się i zdobywa przychylność wielu środowisk.

Opis inicjatora

Mota-Engil Central Europe S.A. to międzynarodowa firma budowlana. Do zakresu wykonywanych prac należą drogi, mosty, wiadukty, budownictwo kubaturowe, środowiskowe. www.mota-engil-ce.eu

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Nie dotyczy

Opis dodatkowych działań, w tym działania niekonwencjonalne

http://pl-pl.facebook.com/BezpiecznieDoCelu

http://www.youtube.com/user/MotaEngilCE

http://mota-engil-ce.eu/pl/csr/mece-i-spolecznosc

http://www.erscharter.eu/signatories/profile/18559


KrajPolska
Kategoria konkursowaKampanie firm komercyjnych i fundacji firm
Problemy społeczneBezpieczeństwo ruchu drogowego, Edukacja
Nadawcamota-engil
Wykonawcamota-engil
Adresacimota-engil
Mediahttp://pl-pl.facebook.com/BezpiecznieDoCelu
Data zgłoszenia30.03.2012