Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2011

Kategoria konkursowa: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm30.03.2012

"Zbuduj chatkę"

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Celem bezpośrednim kampanii była odbudowa domu Państwa Turlakiewiczów. Akcja miała także na celu aktywizację lokalnej społeczności do działania w sytuacjach kryzysowych, kształtowanie postaw obywatelskich.

Grupa docelowa

Lokalna społeczność.Lokalni przedsiębiorcy. Wszyscy potencjalni darczyńcy.

Strategia

Dwa lata temu, w Łodzi TIR zniszczył dom Marii i Jerzego Turlakiewiczów. Kierowca nie zaciągnął hamulca, ciężarówka stoczyła się na budynek doszczętnie go rujnując. Problem powstał gdy ubezpieczyciel wypłacił ok. 30 tysięcy złotych, które nie wystarczały na odbudowę, a pokrzywdzeni trafili do lokalu socjalnego. Maria i Jerzy całe swoje życie mieszkali w tym domu, są ludźmi starszymi, mają niskie dochody. Spór z ubezpieczycielem trafił do sądu, a sprawa do tej pory się nie zakończyła. Pierwszym etapem akcji było dotarcie do lokalnych przedsiębiorców z branży budowlanej, którzy mieli zapewnić wsparcie logistyczne, merytoryczne i rzeczowe odbudowy, kolejnym było pozyskanie darczyńców, którzy mieli zapewnić finansowanie. Założono budżet na poziomie 150 tysięcy złotych. Ważnym elementem było nawiązanie współpracy z Fundacją Jim, która wsparła kampanię swoją wiarygodnością, ale też organizacyjnie. Celem strategicznym była odbudowa domu. Apelowaliśmy głównie do "sąsiadów" czyli firm związanych z łódzkim Widzewem (dzielnica Łodzi), a nawet do Stowarzyszenia Fanatycy Widzewa. Zresztą 3PR to także "sąsiad".

Opis przebiegu kampanii

Kampanię rozpoczęto 19 sierpnia 2010 r., a zakończono w grudniu 2011 roku. Dzięki łódzkim przedsiębiorcom powstał plan inwestycji, projekt architektoniczny. Rozpoczęto proces uzyskiwania wszystkich pozwoleń, uzgodnień związanych z budową. Równocześnie uruchomiliśmy kampanię "Zbuduj chatkę" wykorzystując klasyczne narzędzia PR. Skupiając się początkowo na mediach lokalnych i regionalnych, a z czasem rozszerzając działania na media ogólnopolskie. Fundacja JiM otworzyła specjalne konto na które można było wpłacać pieniądze. Uruchomiono stronę zbudujchatke.pl., która była centralnym punktem informującym o akcji. Prowadziliśmy stałe działania komunikacyjne, informując o stanie konta, postępach budowy, kolejnych firmach, które przyłączały się do akcji. Rozpoczęliśmy od fundamentów, a skończyliśmy na symbolicznym przekazaniu "chatki" w ręce właścicieli. Od pustego placu, do zbudowanego domu.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

W czasie kampanii zorganizowaliśmy 6 konferencji, prasowych, kilka briefingów, inspirowaliśmy media do działania. Jednak kluczowym narzędziem stały się media społecznościowe z bezpośrednim odwołaniem do stale aktualizowanej strony zbudujchatke.pl Wsparcie mediów regionalnych pozwoliło na aktywizację społeczności lokalnej. Natomiast relacje ogólnopolskiej stymulowały zainteresowanie stroną internetową. Całość działań, włączając social media, wpływało bezpośrednio na liczbę osób deklarujących bezpośrednie wsparcie akcji.

Działania PR

Przykładem może być współpraca ze Stowarzyszeniem Fanatycy Widzewa, które we własnym zakresie propagowało akcję.

Efektywność

Akcja osiągnęła zakładany cel czyli odbudowa domu. Na koncie zgromadzono prawie 140 tysięcy złotych. Co ciekawe, średnie wpłaty nie przekraczały 30 złotych, natomiast pochodziły od darczyńców z całej Polski co świadczy o zasięgu kampanii. Na konto Fundacji JiM wpłaciło prawie 5 tysięcy osób.
Profil na FB polubiło 11 tysięcy osób.
Udało się aktywizować lokalną społeczność, bo dzięki miejscowym przedsiębiorcom powstał projekt architektoniczny, sprawnie przebiegał proces uzyskiwania pozwoleń na budowę, sprawnie przeprowadzono wszystkie etapy inwestycji, wykonano szereg prac i przekazaną pomoc rzeczową o wartości kilkunastu tysięcy złotych (pralka, lodówka, kuchenka).
Koszty poniesione przez organizatora nie przekroczyły tysiąca złotych, a zostały przeznaczone na budowę strony internetowej. Nie prowadziliśmy monitoringu mediów, a dokumentacja zdjęciowa dostępna jest na stronie zbudujchatke.pl

Kampanijność

Kampania była spontaniczną odpowiedzią na zaistniałą sytuację.

Opis inicjatora

3PR Consulting to firma z Łodzi zajmująca się komunikacją społeczną, promocją i reklamą.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

nie dotyczy

Opis dodatkowych działań, w tym działania niekonwencjonalne

Niekonwencjonalnym działaniem był "afrykański obiad" posła Johna Godsona. Poseł Godson własnoręcznie ugotował i podał egzotyczny posiłek osobom, które wzięły udział w aukcji. Zebrane środki zasiliły kampanię.


KrajPolska
Kategoria konkursowaKampanie firm komercyjnych i fundacji firm
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Nadawca3PR Consulting
Wykonawca3PR Consulting
AdresaciSpołeczność lokalna, wszyscy potencjalni darczyńcy
MediaPR, bez reklam, outdoor itp.
Data zgłoszenia30.03.2012