Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2011

Kategoria konkursowa: Akcje zaangażowane społecznie30.03.2012

Pamiętnik

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Projekty Karola Suwały związane są ze sferą publiczną w kontekście przestrzeni i mentalności społecznej. Autora interesuje kwestia znaczenia tego aspektu w kształtowaniu postaw i zachowań ludzi w życiu.

Grupa docelowa

nie dotyczy

Strategia

Seria dziesięciu plakatów utrzymanych w minimalistycznej estetyce, które przedstawiają wybrane wydarzenia z różnych stron świata, nagłośniane niegdyś przez media.

Opis przebiegu kampanii

nie dotyczy

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Plakaty promowane były przez mass media, a także rozwieszane w dozwolonych miejscach publicznych.

Działania PR

nie dotyczy

Efektywność

nie dotyczy

Kampanijność

nie dotyczy

Opis inicjatora

Karol Suwała, osoba prywatna

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

nie dotyczy

Opis dodatkowych działań, w tym działania niekonwencjonalne

nie dotyczy


KrajPolska
Kategoria konkursowaAkcje zaangażowane społecznie
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Kultura, Raportowanie społeczne, Równouprawnienie i tolerancja, Walka z przemocą, Walka z wykluczeniem społecznym
NadawcaKarol Suwała
Wykonawcapośrednictwo LongPack, Shanghai, Chiny
AdresaciMłode i średnie pokolenie w Polsce
MediaInternet
Data zgłoszenia30.03.2012