Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2011

Kategoria konkursowa: Kampanie instytucji publicznych02.04.2012

„Przyjacielu, ustąp miejsca”

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Celem kampanii było uwrażliwienie pasażerów komunikacji miejskiej na potrzeby kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz potrzebujących.
Kampania miała wymiar informacyjno - edukacyjny i zasięgiem obejmowała Internet, prasę i nośniki nadzorowane przez ZTM.

Grupa docelowa

Kobiety i mężczyźni (13 – 35 lat), w większości uczący się i podróżujący; osoby, niemające nawyku ustępowania miejsc, przekładające wygodę nad potrzeby innych, wstydzące się ustąpić miejsca

Strategia

Kampania była adresowana do wszystkich użytkowników komunikacji, którzy nie mają nawyku ustępowania miejsca kobietom w ciąży, osobom starszym, niepełnosprawnym, potrzebującym i przedkładają własną wygodę nad potrzeby takich pasażerów i nie dostrzegają problemu, który w przyszłości może dotyczyć także ich. ZTM chciał „dotrzeć” do młodych pasażerów, którzy podróżują regularnie, najczęściej w godzinach szczytu - do szkoły, na uczelnię bądź do pracy. Jest to grupa przyszłych rodziców, którzy wychowują (lub będą wychowywać) przyszłe pokolenia. To oni będą kształtować dobre przyzwyczajenia.
Pomoc wszystkim potrzebującym jest wpisana w działania ZTM. Chcemy, aby przesłanie wzajemnej życzliwości przebijało się na co dzień do świadomości pasażerów komunikacji miejskiej.
Promowania postaw pasażera pełnego empatii. Nie ograniczamy się do apelowania o ustępowanie miejsca tylko tam, gdzie znajdują się miejsca oznaczone piktogramami. Bądźmy pomocni, gdy widzimy, że osoby będące obok tego potrzebują. Trzy odsłony kampanii „Przyjacielu, ustąp miejsca”, poświęcone kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym, seniorom, zorganizowane przez ZTM w 2011 roku spotkały się z dużym odzewem pasażerów.
ZTM systematycznie podejmuje działania, aby publiczny transport był coraz bardziej dostępny i przyjazny. Inwestycje w tabor i infrastrukturę komunikacyjną wymagają jednak czasu i nakładów finansowych. Empatia, życzliwość, wyciągnięcie pomocnej dłoni nie kosztują wiele wysiłku. Stać na nie każdego z nas.

Opis przebiegu kampanii

I edycja (kobiety w ciąży) - 16.05 – 29.05.2011 r.
II edycja (osoby niepełnosprawne) 29.08 – 11.09.2011 r.
III edycja (osoby starsze) 20.10 – 03.11.2011 r.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Wykorzystanie narzędzi:
reklama w środkach transportu miejskiego – plakaty (ramki): autobusy, tramwaje, metro, SKM, wiaty przystankowe ZTM
emisja spotów na monitorach LCD: wewnątrz wagonów metra, w autobusach, na stacjach metra
bannery na stronach internetowych: ZTM, facebook.pl, dlastudenta.pl, radio Kampus, gazeta.warszawa.pl, aktivist.pl, kampaniespoleczne.pl, zadane.pl, rdc.pl, sciaga.pl
informacja prasowa na stronie ZTM, FB, w magazynie iZTM, na stronach kampaniespoleczne.pl, Radia dla Ciebie Partnerów,
informacja prasowa przekazana do mediów warszawskich (tradycyjnych i internetowych), wypowiedzi radiowo-telewizyjne, informacja przekazana do czasopism kobiecych i branżowych
wsparcie medialne Radia Kampus
INNE DZIAŁANIA: produkcja teczek na materiały prasowe, produkcja 2 rodzajów koszulek, które miały wzmocnić przekaz informacyjny kampanii /damskie – z hasłem kampanii i sylwetką kobiety w ciąży, męskie – z hasłem kampanii/

Działania PR

j/w

Efektywność

Założone cele wszystkich odsłon kampanii zostały osiągnięte – udało się dotrzeć do świadomości adresatów kampanii, czego dowodem są bardzo liczne sygnały (listy, maile, telefony) napływające do ZTM w trakcie i po jej zakończeniu. O efekcie świadczą również opinie przekazane do ZTM przez organizacje i stowarzyszenia, a także przedstawicieli środowisk medycznych zajmujących się problematyką poruszaną podczas kampanii.

Kampanijność

Kampania ma charakter cykliczny, jest realizowana od 2010 r. 
W 2012 roku planowana jest zupełnie inna odsłona kampanii na rzecz kultury w komunikacji miejskiej.

Opis inicjatora

ZTM w Warszawie organizuje i nadzoruje komunikację miejską w aglomeracji warszawskiej. Zapewnia przejazdy mieszkańcom ponad dwumilionowej metropolii oraz łączy z Warszawą 30 ościennych gmin.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

W kreacjach najważniejszymi elementami są postać kobiety w ciąży, grafika przedstawiająca wózek w pojeździe komunikacji miejskiej i twarz starszego mężczyzny oraz widniejące obok piktogramy wskazujące na miejsca szczególnie uprzywilejowane w środkach transportu publicznego.

Opis dodatkowych działań, w tym działania niekonwencjonalne

Nie dotyczy


KrajPolska
Kategoria konkursowaKampanie instytucji publicznych
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Edukacja, Inne, Walka z wykluczeniem społecznym
NadawcaZarząd Transportu Miejskiego
WykonawcaZarząd Transportu Miejskiego
AdresaciMłodzi ludzie, kobiety i mężczyźni (13 – 35 lat), w większości uczący się i podróżujący, korzystający z komunikacji. Osoby, które nie mają nawyku ustępowania miejsc innym pasażerom
MediaBaza ponad 200 mediów wszystkich rodzajów – prasa ogólnopolska, lokalna, branżowa, portale, rozgłośnie radiowe, stacje telewizyjne
Data zgłoszenia02.04.2012