Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2011

Kategoria konkursowa: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm03.04.2012

Zwierzęta są jak ludzie! Czują!

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Opis celu kampanii

Celem kampanii było uwrażliwianie widzów na los zwierząt, zachęcenie ich do reagowania w sytuacjach, gdy dzieje im się krzywda, uczenie odpowiedzialności w relacji człowiek-zwierzę.

Grupa docelowa

Grupa docelową byli widzowie programu Uwaga!

Strategia

Wybór przedmiotu kampanii wziął się z przekonania, że zwierzęta w Polsce są traktowane z niedostateczną wrażliwością. Ów brak wrażliwości jest odzwierciedlony w prawie i obyczajowości, cechuje zarówno osoby prywatne, jak i reprezentujące urzędy oraz wymiar sprawiedliwości. Z drugiej strony jest wielka, niedoceniana grupa ludzi, którzy cały swój wolny czas poświęcają zwierzętom. Program codzienny, mający w dużej mierze charakter interwencyjny, oglądany codziennie przez trzy miliony osób, daje wielkie możliwości napiętnowania niewłaściwych postaw i popularyzacji postaw pożądanych. Jest nadawany w prime-time'ie, więc dociera do dużej i zróżnicowanej (zarówno wiekowo, jak i pod względem wykształcenia, zamożności, miejsca zamieszkania itp.) widowni.

Opis przebiegu kampanii

Akcja była prowadzona przez redakcję programu Uwaga! od 2 lutego do 18 czerwca 2011 roku. Polegała w głównej mierze na emisji reportaży telewizyjnych na antenie TVN o 19.50. Od 2 lutego do 18 czerwca wyemitowaliśmy około trzydziestu reportaży. Na potrzeby akcji powstał osobny dział na stronie internetowej programu oraz profil na Facebook.com.
Akcja „Zwierzęta są jak ludzie! Czują!” zdobyła główną nagrodę „Serce dla zwierząt” przyznawaną przez czytelników miesięcznika „Mój Pies” i została nominowana do nagrody MediaTory 2011.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Głównym tematem naszych reportaży było niewłaściwe traktowanie nie tylko zwierząt domowych (reportaże „Nie dla łańcuchów”, „Rex – zaniedbany pies dzielnicowego”, „Właściciel odwiedzał go raz na tydzień”, „Nie wiedział, że zagłodził psa”, „Schronisko czy psi cmentarz”), ale i gospodarskich („Zwierzęta są po to, by szły na ubój”, „Koński jarmark”, „Na ratunek głodzonym koniom”, „Niech umiera”) oraz dzikich („Myśliwskie ambony przy przejściach dla zwierząt”, „Kto planował zagładę kruków i wron”). Napiętnowaliśmy niekompetencję i absurdalne decyzje urzędników („Urzędnicy bezradni w ochronie zwierząt”, „Zwolniona z pracy za opiekę nad psem), pokazaliśmy też ludzi – społeczników - którzy poświęcają się zwierzętom.
Pod adresem uwaga.tvn.pl do dziś można obejrzeć nasze reportaże i informacje na temat dalszych losów ich bohaterów oraz ściągnąć tapetę z logo akcji. Opublikowaliśmy cztery tysiące zdjęć widzów Uwagi! z ich pupilami i przygotowaliśmy poradnik do ściągnięcia „Zwierzęta domowe. Ich prawa, nasze obowiązki”.

Działania PR

Wraz z fundacją Viva i wydawnictwem G+J wydaliśmy sześć książeczek-kolorowanek dla dzieci: „Chcę mieć pieska”, „Piesek na spacerze”, „Bawimy się”, „Piesek ma budę”, „Piesek u lekarza” oraz „Kontakt z obcym psem”. Wyszły w nakładzie 10 tysięcy każda, można je kupić w całej Polsce.

Efektywność

To, w jaki sposób są odbierane nasze reportaże, możemy stwierdzić między innymi po komentarzach na naszej stronie internetowej (ponad 500 po reportażu "Schronisko czy psi cmentarz", ponad 200 po reportażu "Niech umiera" i ponad 1300 po reportażu "Nie dla łańcuchów"), liczbie maili do redakcji (w czasie prowadzenia kampanii około stu dziennie) i np. po zainteresowaniu profilem akcji na Facebook.com (do dziś profil jest aktywny i żyje własnym życiem - ma 2,5 tysiąca użytkowników, którzy za jego pośrednictwem się komunikują, wymieniają doświadczeniami, organizują akcje pomocy zwierzętom itp).
Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski zadeklarował, że
Dotarcie
Program Uwaga jest oglądany przez średnio ok. trzy miliony osób, tak też było w czasie kampanii.
Liczba publikacji
Od 2 lutego do 18 czerwca wyemitowaliśmy około trzydziestu reportaży telewizyjnych.
Koszty
Prowadzenie kampanii nie wymagało dodatkowych nakładów ponad te, które są ponoszone przy codziennej produkcji programu.

Kampanijność

Tematyka „zwierzęca” pojawia się w naszym programie do dziś, wyemitowaliśmy już ponad pięćdziesiąt reportaży na ten temat. Aktywna jest strona internetowa i profil akcji założony na Facebook.com.

Opis inicjatora

Program Uwaga! jest magazynem reporterów TVN, programem interwencyjnym, postrzeganym często jako ostatnia deska ratunku – przywoływanym tam, gdzie zawiodły instytucje.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Nie dotyczy

Opis dodatkowych działań, w tym działania niekonwencjonalne

Nie dotyczy


KrajPolska
Kategoria konkursowaKampanie firm komercyjnych i fundacji firm
Problemy społeczneEkologia i środowisko
NadawcaTVN
WykonawcaRedakcja programu Uwaga!
AdresaciWidzowie Uwagi!
MediaTVN
Data zgłoszenia03.04.2012
Dodatkowe materiały