Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2011

Kategoria konkursowa: Inicjatywy obywatelskie (NGO)05.04.2012

Kampania “Kluczowe wartości wolontariatu” (zwana dalej: „KWW”)

KATEGORIA: Inicjatywy obywatelskie (NGO)

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Celem kampanii „Kluczowe wartości wolontariatu” było podniesienie świadomości opinii publicznej na temat wartości i społecznej roli wolontariatu, promowanie jego różnorodnych i innowacyjnych form (m.in. e-wolontariatu), a tym samym poprawa jego wizerunku.

Grupa docelowa

Społeczeństwo polskie, czyli wolontariusze i potencjalni wolontariusze.

Strategia

Dotychczasowe badania pokazują, iż problemem w naszym kraju jest nie tyle brak chęci, by zostać wolontariuszem, a zbyt wąska definicja wolontariatu. Wielu osobom wolontariat stereotypowo kojarzy się z wykonywaniem heroicznych, pełnych poświęcenia działań, z pomocą w domach dziecka, hospicjach, szpitalach, co w połączeniu z doświadczeniami „ochotniczej pracy społecznej” z lat PRL, bardzo często skutkuje jego negatywnym odbiorem.
Tymczasem aktywności wolontariackie, dostosowując się do potrzeb społecznych, przybierają obecnie bardzo różnorodne formy. Poprzez kampanię „KWW” Organizatorzy postanowili zachęcić opinię publiczną do debaty na temat współczesnego wolontariatu, a także zwrócić uwagę na konieczność przeformułowania i rozszerzenia jego definicji oraz zmiany w postrzeganiu wolontariuszy. Pragnęliśmy pokazać, że współczesny wolontariat pozwala wolontariuszom realizować pasje, rozwijać zainteresowania, dzielić się wiedzą, umiejętnościami
i wsparciem emocjonalnym, jednym słowem – dawać siebie innym, w wybranej formie
i zakresie, czerpiąc z tego jednocześnie różnorodne, indywidualnie określane korzyści.
W „KWW” zaprezentowane zostały konkretne sylwetki wolontariuszy, reprezentujących różnorodne formy wolontariatu: w. studencki, pracowniczy, seniorów, medyczny, ekologiczny, aktywizm miejski, e-wolontariat i inne, osoby w różnym wieku, z całej Polski, o różnych doświadczeniach - wszystko po to, by pokazać, że wolontariat jest trendy, a wolontariuszem może być każdy.

Opis przebiegu kampanii

W ramach „KWW” przygotowano:
1. Film instruktażowy ”Jak kręcić filmy komórkowe” oraz 9 filmów tematycznych zachęcających do tworzenia filmów ukazujących „wolontariat widziany własnymi oczami”,
2. platformę www.tojestwolontariat.pl - wolontariusze mogą na niej zamieszczać swoje filmy komórkowe oraz informacje o wydarzeniach związanych z wolontariatem,
3. pierwsze w Polsce jakościowe badanie różnorodnych form wolontariatu raport dostępny jest na stronie tojestwolontariat.pl w zakładce „Promuj z nami”,
4. outdoorową wystawa zdjęć wolontariuszy przed stacją Metra Centrum w Warszawie,
5. publikację i nieodpłatnę dystrybucję pocztówek promujących wolontariat,
6. debatę podsumowującą Kampanię w PKiN w Warszawie Podzielona była na trzy części: a) przedstawienie wyników badania wolontariatu, b) warsztaty moderowane przez dziennikarzy społecznych, w których udział wzięli wolontariusze i eksperci, c) przedstawienie wniosków z warsztatów i komentarz ekspertów.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Dla realizacji celu kampanii stworzona została platforma internetowa www.tojestwolontariat.pl, na której wolontariusze mogli zamieścić własnoręcznie nakręcony film komórkowy, a także skorzystać z zakładki „promuj z nami” - zbioru materiałów promo. udostępnionych na zasadach licencji Creative Commons umożliwiającej ich swobodne pobieranie, wykorzystywanie oraz zamieszczanie na stronach www, zwielokratniając tym samym liczbę odbiorców kampanii. W skład pakietu weszły: ulotki, prezentacja multimedialna, bannery, logotyp, filmy. Ze strony można również pobrać raport z badania „Kluczowe wartości wolontariatu” oraz informacje prasowe.
Ponadto, aby zaprezentować wolontariuszy osobom niezwiązanym z wolontariatem, na placu przed stacją metra centrum w Warszawie postawiliśmy outdoorową wystawę
Przygotowana została również seria pocztówek ze zdjęciami wolontariuszy, dystrybuowanych nieodpłatnie do NGO oraz gości odwiedzających wydarzenia organizowane przez FDS.

Działania PR

nie dotyczy

Efektywność

Liczba wolontariuszy biorących udział w badaniu: 180 osób
Liczba wolontariuszy zaprezentowanych na wystawie i pocztówkach: 20
Liczba publikacji w mediach: 30
Liczba filmów w portalu: 62
Liczba informacji o wydarzeniach wolontariackich w portalu: 167
Liczba uczestników debaty: 60
Koszt kampanii: 16 500 zł.

Kampanijność

Materiały stworzone w ramach kampanii – portal, materiały informacyjno-promocyjne, będą wykorzystywane w przyszłości do kontynuacji kampanii.

Opis inicjatora

FDS działa gł. w Internecie, a jej głównymi celami są: rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja ICTs jako narzędzia wzmocnienia społ. obywatelskiego i zaangażowania społ. w Polsce.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

nie dotyczy

Opis dodatkowych działań, w tym działania niekonwencjonalne

nie dotyczy


KrajPolska
Kategoria konkursowaInicjatywy obywatelskie (NGO)
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Wolontariat
NadawcaFundacja Dobra Sieć
WykonawcaFundacja Dobra Sieć
AdresaciSpołeczeństwo polskie.
MediaInternet, radio
Data zgłoszenia05.04.2012
Dodatkowe materiałyplik: Raport_Wartosci wolontariatu_Fundacja_Dobra Siec.pdf
 plik: To jest wolontariat.pdf