Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2011

Kategoria konkursowa: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm05.04.2012

Kampania „Rozmowy o czasie”

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Kampania „Rozmowy o czasie” to pierwsza w Polsce inicjatywa, która powstała w odpowiedzi na zjawisko dyskryminacji osób starszych chorych na nowotwory w dostępie do nowoczesnego leczenia. Kampania miała na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na sytuację seniorów chorych onkologicznie, zarówno w aspekcie zdrowotnym, jak i społecznym, a także uświadomienie społeczeństwa, że każdy człowiek ma prawo do właściwego i godnego leczenia bez względu na wiek.

Grupa docelowa

Kampania skierowana była do starszych pacjentów chorych na nowotwory, decydentów, KOL’sów i mediów w całej Polsce, poprzez które organizatorzy Kampanii chcieli dotrzeć do szerokiej opinii publicznej.

Strategia

Nowotwory układu krwiotwórczego, do których zaliczamy m.in.: zespoły mielodysplastyczne, przewlekłą białaczkę szpikową, chłoniaki i szpiczaka mnogiego, stanowią ok. 10% wszystkich nowotworów. Statystyki pokazują, że najbardziej podatne na te nowotwory są osoby starsze, gdyż przeszło 60% przypadków zachorowań rozpoznaje się u osób po 65 r. ż. Leczenie osób starszych jest specyficzne, gdyż pacjentowi często towarzyszy wiele różnych schorzeń, a początkowe objawy choroby nowotworowej, takie jak: osłabienie organizmu i bóle głowy, często mylone są z innymi objawami chorób wieku starczego. Dlatego tak ważna jest trafna diagnostyka oraz leczenie dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Badania pokazują, że aż 86% pacjentów spotyka się z odmową leczenia ze względu na zaawansowany wiek. Osoby starsze często leczone są preparatami, które w ich przypadku nie są skuteczne. Dlatego w obliczu powyższego zjawiska należało podkreślić, że starzenie się jest indywidualnym procesem, a wiek chorego nie powinien być głównym kryterium uniemożliwiającym dostęp do nowoczesnych terapii.

Kampania miała na celu wyjść naprzeciw potrzebom społecznym związanym ze zmianami demograficznymi. Jej ideą było zbudowanie platformy komunikacyjnej umożliwiającej dialog społeczny, dotyczący m.in. dyskryminacji z powodu wieku, czy dostępu do nowoczesnych terapii, poprzez nagłaśnianie i informowanie o tym problemie w mass mediach.

Opis przebiegu kampanii

• Przeprowadzenie badania opinii społecznej przez TNS OBOP na próbie 1000 osób nt. standardów leczenia seniorów
• Konferencja inaugurująca Kampanię z udziałem przedstawicieli TNS OBOP, AOTM (Wojciech Matusewicz), Stowarzyszeń, instytucji państwowych (Bolesław Piecha z Sejmowej Komisji Zdrowia, dr Jacek Putz z Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Jolanta Wysocka z Biura Rzecznika Praw Pacjenta) i mediów połączona z inauguracją konkursu dla dziennikarzy Sowa Onkologiczna
• Drugie śniadanie prasowe nt. szpiczaka mnogiego i dyskryminacji osób w podeszłym wieku
• Trzecie śniadanie prasowe nt. przewlekłej białaczki szpikowej i specyfiki leczenia starszych osób
• Czwarte śniadanie prasowe nt. zespołów mielodysplastycznych i edukacji seniorów
• Piąte śniadanie prasowe nt. chłoniaków i systemu ochrony zdrowia, na którym podsumowano Kampanię i ogłoszono wyniki konkursu. Laureatom wręczono dyplomy, statuetki, a zwycięzca będzie mógł uczestniczyć w Międzynarodowym Kongresie Hematologicznym w USA

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Głównym narzędziem komunikacji były śniadania prasowe, integrujące ekspertów, przedstawicieli systemu ochrony zdrowia, pacjentów oraz dziennikarzy. Wszystkie strony wspólnie debatowały o medycznych i społecznych aspektach dotyczących aktualnej sytuacji seniorów w Polsce.

Przeprowadzone badanie opinii społecznej zweryfikowało, z jakimi problemami najczęściej spotykają się osoby starsze.

Konkurs na najlepszą publikację miał na celu zainteresowanie mediów tematyką seniorów. Dzięki dużemu zaangażowaniu dziennikarzy aktywnie rozpowszechniano informacje nt. sytuacji osób starszych chorych na nowotwory w mass mediach.

Ponadto opracowano i rozdystrybuowano wśród dziennikarzy materiały prasowe i broszury informacyjne, poświęcone poszczególnym tematom spotkań, a także wyprodukowano krótkie filmy z udziałem pacjentów chorych na nowotwory, które emitowane były podczas spotkań oraz zostały umieszczone na portalu You Tube.

Ambasadorami Kampanii była pani Teresa Lipowska i pan Witold Pyrkosz.

Działania PR

Nie dotyczy.

Efektywność

Projekt uzyskał poparcie i patronaty najważniejszych instytucji państwowych (Ministerstwo Zdrowia, Senacka Komisja Zdrowia), towarzystw naukowych (Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej), organizacji pacjenckich (Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Fundacja Carita – Żyć ze Szpiczakiem, Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaka „Sowie Oczy“, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową , Forum 50+) oraz mediów (m.in. Służba Zdrowia, Świat Lekarza, Miesięcznik Puls). Kampania odniosła duży sukces medialny, a także spotkała się z przychylnością środowisk pacjenckich i medycznych.

• Dzięki mediom, przekaz kampanii dotarł do ok. 700 tys. Polaków, co pozwoliło na zwiększenie świadomości społeczeństwa nt. sytuacji seniorów w Polsce
 - w mediach ukazało się łącznie ok. 120 publikacji o wartości ekwiwalentu reklamowego ok. 400 tys. zł
 - temat poruszały media ogólnopolskie, lokalne, branżowe, medyczne, m.in.: Kawa czy herbata, Polsat, Panorama, Radio TOK FM, Radio Warszawa, Radio Kolor, Dziennik Polski, Wyborcza, Onet.pl, Interia.pl
• Bezpośrednio w spotkaniach uczestniczyło około 300 osób (decydenci, pacjenci, KOL’si, dziennikarze)
• Rozdano blisko 500 sztuk broszur informacyjnych
• Do konkursu Sowa Onkologiczna zgłoszono ok. 20 prac

Na Kampanię przeznaczono łącznie ok. 300 tys. pln

Kampanijność

Kampania została zorganizowana po raz pierwszy i była jednorocznym przedsięwzięciem, mającym zwrócić uwagę opinii publicznej na problemy osób starszych chorych na nowotwory krwi w Polsce.

Opis inicjatora

Partnerem Głównym Kampanii „Rozmowy o czasie” jest Polska Unia Onkologii. Partnerem Strategicznym jest firma Celgene, która wdrożyła projekt w ramach odpowiedzialności społecznej firmy.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Nie dotyczy

Opis dodatkowych działań, w tym działania niekonwencjonalne

Przygotowano 2 filmy z udziałem pacjentów chorych na nowotwory krwi. Pacjenci przedstawiają w nich swoje doświadczenia związane z diagnostyką, leczeniem, z systemem ochrony zdrowia i dostępem do informacji. Filmy, emitowane podczas spotkań, miały pokazać, że w Polsce istnieje problem dyskryminacji starszych pacjentów chorych na nowotwory w dostępie do leczenia i dotyczy sporej grupy pacjentów.


KrajPolska
Kategoria konkursowaKampanie firm komercyjnych i fundacji firm
Problemy społeczneEdukacja, Prawa człowieka, Promocja zdrowia, Równouprawnienie i tolerancja, Społeczna odpowiedzialność biznesu
NadawcaHill and Knowlton Poland
WykonawcaAgencja Hill and Knowlton Poland z upoważnienia Polskiej Unii Onkologii i firmy Celgene była odpowiedzialna za prowadzenie Biura Organizacyjnego Kampanii. Koordynowała wszelkie działania merytoryczno – logistyczno – organizacyjne dotyczące realizacji śniadań prasowych. Agencja przygotowywała materiały prasowe, koordynowała produkcją broszur oraz sond, a także prowadziła media relations.
AdresaciSeniorzy, ich rodziny i bliscy, pacjenci , decydenci, KOL’si , media, społeczeństwo
MediaOgólnopolskie i regionalne, branżowe, medyczne, opiniotwórcze, które docierają do seniorów – telewizja, radio, prasa, Internet
Data zgłoszenia05.04.2012
Dodatkowe materiały
 plik: Rozmowy_o_czasie_broszura_2.pdf
 plik: Rozmowy_o_czasie_broszura_3.pdf
 plik: Rozmowy_o_czasie_broszura_4.pdf
 plik: Rozmowy_o_czasie_broszura_5.pdf
 plik: RozmowyOczasie_podsumowanie_kampanii.avi
 plik: Sonda_MDS.avi
 plik: Sonda_Zycie_z_białaczką.avi
 plik: Rozmowy_o_czasie_broszura_1.pdf