Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2011

Kategoria konkursowa: Inicjatywy lokalne06.04.2012

„Pamiętaj o Mamach”

KATEGORIA: Inicjatywy lokalne

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Przekazanie wiedzy, zmiana postaw i zachowań. Promowanie dobrych praktyk.
Celem akcji było zwrócenie uwagi pasażerów oraz pracowników Spółki „Koleje Mazowieckie- KM” na osoby podróżujące z małymi dziećmi – uczulenie na życzliwą pomoc poprzez np. ustąpienie miejsca siedzącego czy wniesienie wózka. Nie każdy dostrzega, że podróż z małym dzieckiem stwarza duże trudności. Kampania miała charakter informacyjny i była kontynuacją działań prowadzonych przez Spółkę na rzecz podróżujących mam oraz kobiet

Grupa docelowa

Pasażerowie pociągów Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” (dziennie na Mazowszu Spółka przewozi około 150 000 osób) oraz pracownicy firmy spotykający podczas podróży osoby z małymi dziećmi.

Strategia

Osoby podróżujące z małymi dziećmi spotykają się z obojętnością oraz brakiem życzliwości. Nie każdy dostrzega, że podróż z małym dzieckiem stwarza duże trudności. Pasażerowie zapominają, że osobom starszym, niepełnosprawnym oraz osobom z małymi dziećmi – nie tylko mamom – należy się pomoc i życzliwe zrozumienie. Kampania „Pamiętaj o Mamach” poruszyła nie tylko problem pomocy kobietom w ciąży, czy mamom z dziećmi, ale każdej osobie, która jej potrzebuje. Wybór grupy docelowej był oczywisty – to każdy pasażer i pracownik, który widzi osobę potrzebującą życzliwości.
Drobny gest nic nie kosztuje, a może przynieść wiele korzyści. Osoba z dzieckiem uzyskuje pomoc, poczucie bezpieczeństwa i lepsze warunki podróży, a pomagający uznanie współpasażerów, uśmiech mamy i dziecka. oraz dobre samopoczucie. Drobny gest w postaci wniesienia wózka do pociągu czy ustąpienia miejsca siedzącego wywołuje pozytywne emocje, ale jednocześnie zawstydza współpasażerów i daje im przykład na przyszłość, jak zachować się w podobnej sytuacji.
Głównym pomysłem kampanii było zwrócenie uwagi na potrzebę życzliwości. Pokazanie,
że pomaganie innym jest właściwym i dobrym zachowaniem, którego nie trzeba się wstydzić, wręcz przeciwnie. Hasła, które do tej pory towarzyszą podróżnym, a które pojawiły się w ramach akcji, oddają jej ideę – pomóż, bądź życzliwy, to nic nie kosztuje a daje wiele dobrego.

Opis przebiegu kampanii

Kampania rozpoczęła się 14 kwietnia 2011 roku podczas konferencji prasowej z udziałem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Pani Minister Elżbiety Radziszewskiej, która objęła patronat nad akcją. Zakończenie nastąpiło 9 czerwca 2011 roku. Wydarzeniem poprzedzającym kampanię był udział minister Radziszewskiej w przejeździe pociągami Spółki. Dzięki temu wydarzeniu, Pani minister mogła przekonać się jakie bariery architektoniczne utrudniają podróż osób z dzieckiem lub na wózkach inwalidzkich.
W ramach kampanii odbył się konkurs na hasło promujące pomoc osobom podróżującym
z małymi dziećmi. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem – zgłoszonych zostało 115 oryginalnych haseł. Wygrało hasło: „Pomóż mi i mojej mamie”, natomiast „KM – Kochaj Mniejszych – bądź życzliwy” otrzymało wyróżnienie. Obie propozycje znalazły się na specjalnie przygotowanych naklejkach, które są w pociągach Kolei Mazowieckich. W trakcie trwania akcji publikowane były informacje nt. kampanii, a w stołecz

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

W kampanii wykorzystane zostały takie narzędzia jak:
• konferencje prasowe,
• spotkania z dziennikarzami,
• wysyłka komunikatów prasowych,
• zapowiedzi autopromocyjne akcji na łamach stołecznego wydania dodatku do „Gazety Wyborczej”.
Organizatorzy nawiązali współpracę z patronami medialnymi - Gazeta Wyborcza Stołeczna, Radio Dla Ciebie, Rynek Kolejowy, Magazyn Kurier Warszawski. Przekaz był kierowany do mediów warszawskich, regionalnych, branżowych oraz społecznych. Wybrane media były najlepszym nośnikiem informacji nt. kampanii.
Ponadto narzędziem komunikacji był konkurs przeprowadzony z Radiem dla Ciebie, który zaktywizował słuchaczy do przesłania hasła promującego cel kampanii, a także specjalnie przygotowane naklejki, które są w pociągach Spółki.

Działania PR

Przejazd pociągiem Spółki KM Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Minister Elżbiety Radziszewskiej wraz z Arturem Radwanem, Prezesem Zarządu KM. Celem było przedstawienie nowoczesnych rozwiązań w pociągach KM, ułatwiające podróż osobom niepełnosprawnym i podróżującym z dziećmi oraz zwrócenie uwagi na bariery architektoniczne na przystankach i dworcach. Kreowanie publikacji skierowanych do l 

Efektywność

Kampania „Pamiętaj o Mamach” dotarła do pasażerów Spółki oraz pracowników. Zasięg kampanii obejmował województwo mazowieckie, ale oddźwięk był dużo większy o czym świadczą np. nadesłane na konkurs hasła m.in. z terenu woj. lubelskiego, opolskiego, czy małopolskiego. Kampania trwała niespełna dwa miesiące, ale w tym czasie ukazało się łącznie 120 publikacji. Naklejki z hasłami promującymi pomoc osobom z małymi dziećmi w dalszym ciągu są w pociągach Spółki. Dzięki temu przekaz kampanii jest kontynuowany.
Koszty kampanii były związane jedynie z produkcją naklejek z hasłami, które są umieszczone w pociągach KM. Niewielkim kosztem organizatorzy osiągnęli zamierzony cel – zwrócenie uwagi na potrzebę życzliwości i pomocy podczas podróży, a także ogólnopolską promocję Spółki – świadczy
o tym chociażby udział mieszkańców z różnych województw Polski w zorganizowanym konkursie.

Kampanijność

Spółka Koleje Mazowieckie prowadzi działania zapewniające przyszłym mamom odpowiednie warunki podróży oraz aktywnie uczestniczy w kampaniach na rzecz kobiet w ciąży osób podróżującym z małymi dziećmi, np. „Więcej życzliwości dla kobiet w ciąży”, „Odmienny stan – odmienne traktowanie”, „Polska – miejsce przyjazne mamie i dziecku”.

Opis inicjatora

Koleje Mazowieckie to najnowocześniejszy regionalny przewoźnik kolejowy w kraju. W 2011 roku
z usług KM skorzystało prawie 54,5 mln osób. W ciągu doby Spółka uruchamia około 700 pociągów.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Opis dodatkowych działań, w tym działania niekonwencjonalne

Działaniem dodatkowym było przeprowadzenie konkursu na hasło promujące pomoc potrzebującym, który zachęcił do aktywnego udziału w kampanii oraz umieszczenie naklejek
z wybranymi hasłami w pociągach KM. Konkurs i naklejki wzmocniły przekaz kampanii.


KrajPolska
Kategoria konkursowaInicjatywy lokalne
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Równouprawnienie i tolerancja, Społeczna odpowiedzialność biznesu
NadawcaSpółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
WykonawcaAM Art-Media Agencja PR
AdresaciPasażerowie pociągów KM i pracownicy Spółki
MediaMedia warszawskie, regionalne, społeczne, branżowe
Data zgłoszenia06.04.2012