Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2011

Kategoria konkursowa: Kampanie instytucji publicznych06.04.2012

Hasło kampanii: Narkotyki? Na co mi to.Hasło pomocnicze: Większość młodych ludzi w Polsce nie używa narkotyków. Takie są fakty!

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Zmiana przekonań i uświadomienie społeczeństwu, że większość młodych ludzi nie używa narkotyków. Modelowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży. Była to pierwsza ogólnopolska kampania antynarkotykowa adresowana do młodzieży, promująca zdrowy styl życia.

Grupa docelowa

Młodzież w wieku 14-18 lat - przede wszystkim przed inicjacją narkotykową, niebiorącej, ale także osób eksperymentujących z narkotykami, nadużywających narkotyków. Młodych osób chcących promować pasje

Strategia

Przeświadczenie społeczne o zażywaniu narkotyków przez większość młodych ludzi funkcjonuje od początku lat 90-tych, gdy skala używania tych substancji wśród młodzieży rosła. Po 2003 roku odnotowano jednak spadek zażywania narkotyków, a obecnie sytuacja w Polsce jest stabilna. Potwierdzają to m.in. badania CBOS z lat 2008 i 2010, które odnotowały zahamowanie trendu wzrostowego oraz tendencję spadkową w używaniu narkotyków. Kampania uświadamia, że większość młodych ludzi nie zażywa narkotyków co ma znaczenie opiniotwórcze dla tej grupy. Celem kampanii było wypromowanie marki "NA CO MI TO" jako modnego lifestylowego stylu życia.

Opis przebiegu kampanii

20 czerwca – konferencja prasowa w Centrum Prasowym PAP, uruchomienie profilu na Facebooku i strony internetowej kampanii;

21.06-15.07 - emisja spotów telewizyjnych

26.06 – 16.10 - emisja spotów radiowych

lipiec – wrzesień – kampania bannerowa, reklama w prasie

19 lipca-28 lipca – konkurs na Facebooku(za najciekawsze zaprezentowanie swoich pasji nagrodą była sesja zdjęciowa i umieszczenie wybranego zdjęcia na miniboardach);

27 lipca - 25 października – 7 szybkich konkursów na Facebooku (nagrodami były płyty i książki);

przez cały sierpień kampania w 122 klubach – oklejenie toalet naklejkami na lustra i podłogę

01.09 – 15.09 przypomnienie kampanii w mediach;

październik – listopad – emisja spotu TV w autobusach i tramwajach w wybranych miastach;

1 grudnia -13 grudnia konkurs na Facebooku, który polegał na zaprezentowaniu w ciekawy i twórczy sposób hasła Narkotyki? NA co mi to. Mogła być to rymowanka, kolaż itp. Nagrodą były karty podarunkowe do sklepów.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

* Strona internetowa: www.nacomito.com.pl i fanpage na Facebooku - Internet był głównym kanałem komunikacji w kampanii. To medium najbardziej popularne wśród młodzieży. Dzięki stronie na Facebooku można było zaciekawić młodzież tematem, zaprosić ją do konkursów, umożliwić zaprezentowanie młodym ludziom ich zainteresowań i pasji.
* bannery internetowe (ukazały się na 18 portalach, głównie przeznaczonych dla młodzieży);
* spoty TV i radiowe;
* publikacje prasowe i internetowe;
* plakaty promocyjne;
* emisja spotu w telewizorach LCD w autobusach i tramwajach (Warszawa, Toruń, Łódź, Opole);
* emisja spotu w jednym z rzeszowskich klubów młodzieżowych.

Działania PR

Nie było

Efektywność

* Spot TV wyemitowany 566 razy od 26 czerwca do 16 października (głównie TVP i TVN)
* Spot radiowy - emisja 825 razy (Radio ESKA, regionalne oddziały Polskiego Radia);
* Banner internetowy prezentowany na 18 portalach młodzieżowych;
* 83 publikacje prasowe - najwięcej publikacji pojawiło się w prasie ogólnopolskiej (najwięcej było artykułów);
* 481 publikacji internetowych;73 audycje radiowe na temat kampanii;
* 40 materiałów telewizyjnych na temat kampanii;
* Dzięki samym publikacjom w prasie i internecie dotarliśmy do około 6 978 527 osób (prasa: 5 573 032 osób, Internet: 1 405 495 osób).
* Krajowe Biuro przeznaczyło na kampanię 349 999,00zł, a całkowita wartość kampanii wyniosła prawie 3 mln.

Kampanijność

To pierwsza ogólnopolska kampania antynarkotykowa adresowana do młodzieży, promująca zdrowy styl życia. Planowana jest kontynuacja kampanii w 2012 roku ze szczególnym wykorzystaniem Internetu (Facebook).

Opis inicjatora

Celem działania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii jest wdrażanie i koordynowanie krajowej polityki przeciwdziałania narkomanii, ukierunkowanej na ograniczanie używania środków odurzający

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Opis dodatkowych działań, w tym działania niekonwencjonalne

Zostały zaprojektowane i rozdystrybuowane w klubach naklejki na lustra i podłogę z logo kampanii. Wyprodukowano wlepki, które m.in. poprzez Facebooka trafiły do młodzieży.
Ogłoszono konkurs na zaprezentowanie swoich pasji i zainteresowań. Wygraną była profesjonalna sejsa zdjęciowa i wyprodukowanie


KrajPolska
Kategoria konkursowaKampanie instytucji publicznych
Problemy społecznePromocja zdrowia, Profilaktyka – zdrowie i uzależnienia
NadawcaKrajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
WykonawcaFabryka Komunikacji Społecznej
AdresaciMłodzież w wieku 14-18 lat
MediaInternet, prasa, radio, telewizja, outdoor, indoor
Data zgłoszenia06.04.2012
Dodatkowe materiały