Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2011

Kategoria konkursowa: Kampanie instytucji publicznych06.04.2012

"Nie daj się złowić na wnuczka"

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Poprzez kampanie chcemy wyczulić społeczeństwo, a szczególnie osoby starsze, na sytuacje, w których mogą stać się ofiarami oszustów.

Grupa docelowa

Powyższe działania kierujemy do seniorów, ludzi samotnych, starszych, tzw. grupy ludzi 50+, a także do ich rodzin.

Strategia

Specyfika tego czynu powoduje, że są duże trudności z ograniczeniem skali jego występowania. Sposób działania sprawców tej kategorii przestępstw zdeterminowany jest: łatwym dostępem przez telefon i związaną z tym anonimowością w kontakcie telefonicznym, co ułatwia wprowadzenie w błąd i osiągnięcie zamierzonego celu, podatnością wiktymologiczną pokrzywdzonych czy też pomysłowością i kreatywnością samego oszusta. Osoba dzwoniąca (tzw.: „telefonista”) umiejętnie prowadzi rozmowę, podczas której stara się zdobyć jak największą przychylność ofiary, a przede wszystkim wzbudzić jej zaufanie – jest to bardzo ważny element strategii działania sprawców. Poza tym sprawca może mieć poczucie, iż przestępstwo, którego dokonuje obarczone jest ryzykiem małej wykrywalności, z uwagi na anonimowość (przestępstwo tzw. opłacalne). Na terenie dużych miast polskich, a szczególnie m. st. Warszawy w latach 2009-2010 nastąpił znaczny wzrost liczby oszustw metodą tzw. „na wnuczka” ( w 2010r seniorów oszukano na kwotę ponad 6 mln. zł). Poprzez współdziałanie z mediami informacja o mechanizmie oszustwa zostanie rozpowszechniona i będzie utrwalona, co w znaczny sposób przyczyni się poszerzenia wiedzy seniorów w zakresie własnego bezpieczeństwa. Informowanie i edukowanie w trakcie bezpośrednich spotkań ze społeczeństwem w znaczny sposób przyczynia się do ograniczenia tego bulwersującego przestępstwa.

Opis przebiegu kampanii

20.01.2011r rozpoczęcie działań - spotkania z dziennikarzami, kolportaż informatorów dot. przestępstwa. Od stycznia do grudnia spotkania w klubach seniora/emeryta przedstawiano materiały/ulotki dotyczące przedmiotowej kampanii. Nagranie reportażu dla TVP traktującego o mechanizmie przestępstwa. Dzięki współpracy z Centrum Edukacji ALFA opracowano nowe materiały graficzne tj.: ulotki, naklejki z nr. alarmowym 112, plakaty, płyty DVD. We współpracy ZBP wyprodukowano spoty telewizyjne z udziałem m.in.: Katarzyny Żak, Barbary Zielińskiej, Michała Pieli, Macieja Orłosia oraz Janki Patockiej, które emitowano na antenach TVP w czerwcu 2011r. Problem w/w przestępstwa przedstawialiśmy także w trakcie

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Spoty TV - dzięki emisji spotów na antenach TVP dotarcie do największej docelowej grupy społecznej. Poprzez internet - zainteresowanie problemem młodych osób. Dzięki kolportażowi ulotek w rachunkach TP i ORANGE, artykułowi w bezpłatnej gazetce CEFARM dotarliśmy do grupy bezpośrednio zagrożonej takim procederem. Duża grupa osób 50+ o akcji dowiedziała się z materiałów przekazanych przez KSP Kurii Diecezji Warszawskiej. Należy wspomnieć, iż problem został przedstawiony w kilku popularnych polskich serialach takich jak: Plebania, Klan, M jak Miłość, Ojciec Mateusz. Ponadto Dzięki naszym staraniom problematyce „wnuczka” został poświęcony cały odcinek serialu pt „Malanowski i Partnerzy”, który cieszył się największą oglądalnością w 2011 r. O oszustwie metodą „na wnuczka” można było przeczytać w wielu artykułach prasowych.

Działania PR

Publikacje w internecie a także gazetach branżowych. Liczne audycje w radio. Udział w Dniach Otwartych NBP oraz targach „Twój Pieniądz” odbywających się w PKiN.

Efektywność

1.Efektem kampanii jest spadek tego rodzaju przestępstw o 70%. 2. Dzięki szerokiej publikacji medialnej informacje zawarte w kampanii dotarły również do osób których zagrożenie bezpośrednio nie dotyczyło. Pierwotnym założeniem kampanii były działania lokalne. Zainteresowanie problemem rozszerzyło jej zasięg na całą Polskę. 3. -Emisja spotów na antenach TVP w czerwcu 2011; -reportaż w programie CELOWNIK TVP; - audycje radiowe m.in. Radio ZET, RMF FM, Radio dla Ciebie, TOK FM, ROXY FM, Złote Przeboje; - artykuły prasowe m.in. Gazeta Wyborcza, Super Ekspres, Echo Miasta, Policja 997. Kwartalnik Policyjny, Tygodnik Katolicki Niedziela; - krótkie wiadomości w programach informacyjnych m.in.: Teleekspres, Panorama, Wiadomości, Fakty. 4. Z uwagi na społeczny charakter kampanii wszystkie podmioty realizowały ją charytatywnie.

Kampanijność

Kampania jest kontynuowana w 2012r.

Opis inicjatora

Komenda Stołeczna Policji -  instytucja publiczna

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Opis dodatkowych działań, w tym działania niekonwencjonalne

Stworzenie reportażu z udziałem przestępcy/wnuczka i jego emisja w czasie spotkań z seniorami; kolportaż płyt z nagraniem mechanizmu


KrajPolska
Kategoria konkursowaKampanie instytucji publicznych
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Edukacja, Obronność i bezpieczeństwo, Prawa człowieka, Walka z przemocą
NadawcaKomenda Stołeczna Policji
WykonawcaKomenda Stołeczna Policji, Związek Banków Polskich
Adresaciosoby w wieku 50+ oraz ich rodziny
MediaTelewizja, prasa, radio, internet.
Data zgłoszenia06.04.2012
Dodatkowe materiały