Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2011

Kategoria konkursowa: Inicjatywy lokalne08.04.2012

Pomagaj tak, jak KNUR - owski Wolontariusz

KATEGORIA: Inicjatywy lokalne

POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Cel to promowanie idei wolontariatu -  knurowskiego wolontariatu, osób, które są aktywnymi wolontariuszami, czyli działają bezinteresownie i nie otrzymują za tą wykonaną pracę społeczną wynagrodzenia finansowego i przeprowadzają działania na rzecz knurowskiej społeczności lokalnej, np. w ramach wybranej przez nich organizacji pozarządowej na terenie miasta Knurów, a także promowanie knurowskich organizacji pozarządowych. Dzięki przeprowadzonej kampanii chcieliśmy zmienić postawę mieszkańców.

Grupa docelowa

Mieszkańcy miasta Knurów, głównie w przedziale wiekowym 16-60 lat.

Strategia

W 2010 roku przeprowadziliśmy diagnozę lokalną, w formie ankiety skierowanej do mieszkańców Knurowa, w której oceniali poszczególne dziedziny życia w mieście. I m.in. większość respondentów oceniła na Raczej źle współpracę pomiędzy Urzędem Miasta Knurów a NGO z Knurowa, a także z odpowiedzi wynikało, że mieszkańcy też słabo znają NGO. Również podczas jednego z pierwszych spotkań zorganizowanego przez Urząd Miasta Knurów – Pana Krystiana Plutę – z knurowskimi organizacjami pozarządowymi , przedstawiciele trzeciego sektora zgodzili się z uzyskanymi odpowiedziami od mieszkańców. Po burzliwej dyskusji, na kolejnych spotkaniach wspólnie doszliśmy do wniosku, że trzeci sektor we współpracy z Urzędem Miasta Knurów musi „popracować” nad promocją NGO. M.in. postanowiono, że Stowarzyszenie Cztery Pory Roku będzie głównie realizowało to zadanie oraz w ramach Programu Współpracy na 2011 rok pomiędzy Urzędem Miasta Knurów a organizacjami pozarządowymi wpisano punkt do realizacji: organizacja działań promujących działalność społeczną organizacji pozarządowych.
Ponadto też zauważa się, że mieszkańcy Knurowa, którzy są wolontariuszami w knurowskich organizacjach pozarządowych, to głównie osoby w przedziałach wiekowych: 13-26 lat i 50+, natomiast tylko pojedyncze osoby, które są w przedziale wiekowym 27-49 lat angażują się w działalność społeczną na rzecz Knurowa.
Chcemy uświadamiać, pokazywać i zachęcać innych do aktywizacji poprzez działania promocyjne.

Opis przebiegu kampanii

Kampania społeczna pn. Pomagaj tak, jak KNUR – owski Wolontariusz była jedną z czterech części realizowanego przez nas zadania publicznego pod tą samą nazwą. Współfinansowane było ze środków Gminy Knurów i trwało od 4 maja do 9 grudnia 2011 roku. Rodzaj zadania publicznego to: organizacja działań promujących działalność społeczną organizacji pozarządowych ( zgodnie z zapisem w Programie współpracy Knurowa z NGO na 2011 rok). Wysokość dofinansowania to 2 tysiące złotych.
Działania, które zrealizowaliśmy podczas prowadzenia kampanii, to: przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych, np. plakatów; współpraca z mediami lokalno-powiatowymi, w których na bieżąco ukazywały się artykuły; utworzenie i umieszczenie filmiku promującego kampanię na kanale stowarzyszenia w YouTube.com; spotkania z knurowskim wolontariuszami i dystrybucja gadżetów promocyjnych w postaci mini maskotek różowych świnek do przyklejenia np. na półkę.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

• Plakaty ;
• Przygotowanie i umieszczenie przez wolontariusza filmiku promującego kampanię, która znajduje się na kanale Stowarzyszenia w YouTube.com (www.youtube.com/SCPR2010);
• Prowadzenie na Forum Wirtualnego Knurowa (www.wirtualnyknurow.pl) tematu pn. Kampania społeczna SCPR, które jest jednym z podstawowych źródeł informacji;
• Współpraca z mediami lokalno-powiatowymi;
• Portal www.ngo.pl;
• Media społecznościowe, jak: www.nasza-klasa.pl i www.facebook.com

Działania PR

Były to działania głównie o charakterze informacyjnym ukazujące się np. w formie artykułów w mediach o zasięgu poza lokalnym, np. powiatowe i szerzej oraz w mediach społecznościowych.

Efektywność

Zasięg kampanii na pewno był lokalny, głównie na terenie miasta Knurów, ale też w okolicznych gminach – zwłaszcza powiatu gliwickiego oraz dzięki ogólnopolskim portalom i mediom społecznościowym (www.ngo.pl, Facebook i Nasza Klasa) kampania miała zasięg ogólnopolski.
Dystrybuowaliśmy plakaty w ilości 500 sztuk, gadżety w postaci świnki do przyklejenia w ilości 250 sztuk, filmik w YouTube.com wyświetlony ponad 270 razy, prowadzony temat na forum wirtualnego Knurowa wyświetlony był ponad 1400 razy, artykuły w lokalnych mediach w nakładzie ok. 14 tysięcy egzemplarzy (tygodnik Przegląd Lokalny i miesięcznik Wiadomości Powiatu Gliwickiego), nieokreślona liczba wyświetleń informacji prasowych w mediach internetowych, np. na www.miastoknurow.pl.
Już w trakcie trwania kampanii dało się zauważyć zwiększenie liczby osób zaangażowanych w działalność społeczną na rzecz knurowskiej społeczności lokalnej, np. poprzez zorganizowanie Koncertu Charytatywnego pod naszymi skrzydłami, w którym aktywni w dużej mierze byli uczniowie Technikum i Liceum.
Z kampanią dotarliśmy do około kilku tysięcy osób, w tym głównie mieszkańców Knurowa.
Ilość publikacji medialnych – w każdym z 8 miesięcy 2011 roku – ukazywało się po kilkanaście informacji w różnych mediach: lokalnych, powiatowych, społecznościowych i internetowych.
Na kampanię przeznaczyliśmy 2 tysiące złotych, które otrzymaliśmy ze środków gminy Knurów pozyskanych przez nas w ramach otwartego konkursu ofert dla NGO.

Kampanijność

Nasza kampania nie jest kontynuacją wcześniejszych działań, to zupełnie nowe działanie przeprowadzone w ogóle w Knurowie jak i przez Stowarzyszenie Cztery Pory Roku. Planujemy kontynuować w kolejnych latach, jednak obecnie opracowujemy plan i sposób realizacji.

Opis inicjatora

Stowarzyszenie Cztery Pory Roku istnieje od 31 maja 2010 roku. Swoją siedzibę ma w Knurowie. Pomaga wykluczonym społecznie i wspiera wolontariat i NGO we współpracy z innymi.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

W związku z tym, że nazwa naszego miasta pochodzi od knura (świnki), które kiedyś na tym terenie były hodowane, postanowiliśmy to podkreślić – zarówno w postaci słów jak i graficznie. Jednak nie po to, aby mieszkańców Knurowa ośmieszać, a zwłaszcza ich działalność, tylko pokazać, że potrafimy mieć do siebie pewien dystans i zwracając dzięki KNURowi w pewien sposób na nas uwagę. W większości knurowscy wolontariusze to osoby mieszkające od urodzenia w Knurowie, ale nie tylko.

Opis dodatkowych działań, w tym działania niekonwencjonalne

Plakat ze świnką dotarł do „rąk własnych” Pani Prezydentowej RP – Anny Komorowskiej, który został wręczony osobiście przez Prezesa Stowarzyszenia Cztery Pory Roku w październiku 2011 roku na podsumowaniu konkursu ‘Idę na wybory’ – świnka została określona przez Panią Prezydentową jako inteligentna i sympatyczna.


KrajPolska
Kategoria konkursowaInicjatywy lokalne
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Wolontariat
NadawcaStowarzyszenie Cztery Pory Roku
WykonawcaCzłonkowie i Wolontariusze Stowarzyszenia Cztery Pory Roku
AdresaciGłównie mieszkańcy miasta Knurów, ale też z okolicznych gmin.
MediaPrzegląd Lokalny, www.miastoknurow.pl, Wiadomości Powiatu Gliwickiego i Internetowy Serwis Powiatu Gliwickiego – patronat medialny oraz www.ngo.pl . Ponadto, informacje w mediach społecznościowych, jak www.nasza-klasa.pl i www.facebook.com .
Data zgłoszenia08.04.2012
Dodatkowe materiałyplik: wolontariat.mp4