Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2011

Kategoria konkursowa: Kampanie 1%09.04.2012

"Wcześniaki. Sprawa wielkiej wagi"

KATEGORIA: Kampanie 1%

POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Celem kampanii jest nagłośnienie tematyki wcześniactwa wśród społeczeństwa, podniesienie świadomości, że 7% nowo narodzonych dzieci w Polsce stanowią wcześniaki oraz promowanie świadomego macierzyństwa. Kampania ma nie tyko uzmysłowić, jak małe rodzą się wcześniaki, ale także pokazać, że dzięki właściwej opiece te dzieci mają szansę na zdrowy i
normalny rozwój. W spotach dzieci porównują swoją wagę do wagi pluszowego misia, torebki
cukru czy 1,5-litrowej butelki wody.

Grupa docelowa

1. Kobiety.
2. Obecni i przyszli rodzice. W Polsce rodzi się ok. 24 000 wcześniaków,
czyli dzieci urodzonych przed 36. tygodniem ciąży.
3. Mieszkańcy całej Polski

Strategia

definicja problemu: Niepokojący wzrost przedwczesnych porodów ( z roku na rok dzieci rodzą się coraz wcześniej - przed 28. tygodniem ciąży i coraz mniejsze - waga urodzeniowa poniżej 1000 g), bariera informacyjna, temat wcześniactwa jako
swoisty temat tabu.

Opieka neonatologiczna w Polsce jest na dość wysokim poziomie, niestety w momencie wyjścia dziecka ze szpitala rodzice wcześniaka są zdani wyłącznie na siebie. Potrzebują wsparcia merytorycznego, ale także, co jest szczególnie ważne zwłaszcza w pierwszych dniach po porodzie zwykłej życzliwość i wsparcie od ludzi będących w tej samej sytuacji. W tym celu powstały Grupy Wsparcia, które stwarzają możliwość nawiązania kontaktu i bezpośredniego spotkania się z rodzicami, którzy mają podobne doświadczenia, którzy przeszli już przez pobyt Dziecka w szpitalu, mają praktyczną wiedzę na temat codziennej pielęgnacji i opieki nad wcześniakami. Dzięki właściwej opiece dzieci przedwcześnie urodzone mają szansę na zdrowy i normalny rozwój. Niezbędna jest do tego odpowiednia wiedza, pomoc, dostęp do najświeższych informacji oraz szybka reakcja.

Uzasadnienie grupy docelowej:
- Kobiety. Edukacja dotycząca wcześniactwa oraz świadomego macierzyństwa.

- Obecni i przyszli rodzice. Świadomość istnienia fundacji, która zapewnia dostęp do wiedzy, specjalistów, grup wsparcia oraz autorskiego Programu Mentor zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Kobiety, które po urodzeniu wcześniaka czują się bezradne, psychicznie niegotowe na przyjęcie tak małego i niedojrzałego maluszka, często obwiniają się o to, co się stało. Nic tak nie pomaga w takich chwilach jak obecność innej mamy, która już przez to przeszła.

- Mieszkańcy Polski. Zwrócenie uwagi na temat wcześniactwa. Jego przyczyn i metod leczenia. Poinformowanie o inicjatywach oraz celach Fundacyjnych - budowa Narodowego Centrum Wcześniactwa. Dodatkowo, poprzez współpracę z
Europejską Fundacją na rzecz Dzieci Przedwcześnie Urodzonych - EFCNI.org, Fundacja stara się wdrażać w Polsce standardy europejskie.

Opis przebiegu kampanii

Organizacja rozpoczęła emisję internetowych spotów reklamowych, publikację reklam prasowych, internetowych, działań outdoorowych oraz oraz dystrybucję materiałów promocyjnych (plakaty ulotki).

Emisja spotów dostępna w:
- internecie (Facebook, Twitter, You Tube,
- portalach parentingowych,
- wagonach warszawskiego Metra (emisja na nośnikach typu CitiInfo),
- kinach (sieć Cinema City),
- Galeriach Handlowych oraz wagonach Polskiej Kolei Państwowej (emisja spotu
na nośnikach typu LED),
- Bibliotece Publicznej dzielnicy Ochota
- telewizji internetowej

Plakaty:
- prasa (Polityka)

- uczelnie wyższe
- jednostki medyczne oraz szkoły rodzenia w powiecie mazowieckim
(dystrybucja plakatów i ulotek fundacyjnych)

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Ze względu na spoty przygotowane do emisji w Internecie podstawowym narzędziem komunikacji był właśnie Internet, który zapewnia szybszy i szerszy dostęp do wyżej wymienionej grupy docelowej. Współpraca barterowa z  portalami parentingowymi i społecznościowymi.

Współpraca z administracją samorządową.

Nośniki typu: LED, CitiInfo, telewizja internetowa, kino, prasa, inne
Reklama w prasie (Polityka) oraz dwutygodniowa emisja spotu w wagonach Metra

Działania PR

Internet jako szeroki dostęp do grupy docelowej.

Emisja spotu w kinach i Galeriach Handlowych
Poprzez współpracę barterową z większością portali parentingowych i społecznościowych Fundacja dotarła do kobiet planujących lub oczekujących Dziecka informując o działaniach fundacyjnych i możliwości uzyskania wsparcia.

Umieszczenie logotypu, artykułu, wpisu na forach internetowych

Efektywność

Efektywność jako zmiana postaw.

Zwiększenie świadomości na temat wcześniactwa
Zwiększenie zakresu edukacji rodziców
Działania informujące o Grupach Wsparcia i Programie Mentor

Kampanijność

Kampania jest drugą kampanią 1% . Będzie kontynuowana w kolejnych latach poprzez media relations oraz corporate identity

Opis inicjatora

Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom powstała w 2003 r. Głównym obszarem jej działań jest szeroko pojęta pomoc rodzicom wcześniaków w postaci dostępu do informacji, fachowej literatury, specjalistów

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

W ramach kampanii społecznej Fundacji Wcześniak powstały 3 spoty reklamowe przeznaczone do Internetu, zatytułowane: "Miś, "Cukier", "Woda", prezentowane na stronie internetowej fundacji www.wczesniak.pl oraz portalu społecznościowym www.facebook.com/wczesniak.

Pomysł reklamowy opiera się na porównaniu wagi wcześniaków do produktów codziennego użytku. 5-letnia Berenika porównuje swoją wagę do wagi pluszowego misia (dziewczynka urodziła się w 24. tyg., 6. m-c, z wagą 490 g), 8-letni Jędrzej porównuje swoją wagę do wagi 1-kilogramowej torebki cukru (chłopiec urodził sie w 29. tyg., 7. m-c, z wagą 1000 g), 7-letnie bliźnięta porównują swoją wspólna wagę urodzenia do 1,5-litrowej butelki wody (dzieci urodziły sie w 24. tyg., 6. m-c, razem ważyły 1500 g.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako matka wcześniaka została Ambasadorem Fundacji Wcześniak i występuje w społecznej kampanii reklamowej Fundacji prowadzonej pod tytułem "Wcześniaki. Sprawa wielkiej wagi".

Opis dodatkowych działań, w tym działania niekonwencjonalne

nie dotyczy


KrajPolska
Kategoria konkursowaKampanie 1%
Problemy społecznePromocja zdrowia
NadawcaFundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom
WykonawcaFundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom
Adresacikobiety, rodzice.
MediaInternet, Radio, Prasa
Data zgłoszenia09.04.2012
Dodatkowe materiały
 plik: file_20120411103020_395.pdf