Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2011

Kategoria konkursowa: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm10.04.2012

Program edukacyjny Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Celem programu jest wykształcenie u dzieci prawidłowych i bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym oraz uświadomienie korzyści związanych z przyjazną dla środowiska motoryzacją, Dodatkowo, program ma pomóc nauczycielom w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, przyczynić się do wykształcenia w uczniach szkół podstawowych umiejętności podejmowania działań i inicjowania zmian oraz do brania odpowiedzialności za swoje otoczenie.

Grupa docelowa

- dzieci w wieku 6-12 lat
- rodzice i opiekunowie dzieci w wieku 6-12 lat
- nauczyciele szkół podstawowych
- media, społeczeństwo

Strategia

Edukowanie stanowi jedno z głównych wyzwań w walce o bezpieczeństwo na drodze, ponieważ aż 80% wszystkich wypadków drogowych jest spowodowanych błędem człowieka. Nawet najdoskonalsze systemy, jakie mają dziś do swej dyspozycji kierowcy same nie wystarczą do zapewnienia im bezpieczeństwa, dlatego konieczne są odpowiednie działania edukacyjne.
Biorąc pod uwagę liczne badania związane z wpływem okresu dziecięcego na dalsze życie człowieka, koncern Renault przywiązuje szczególną wagę do prowadzenia działań edukacyjnych skierowanych do najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dlatego też, nieprzerwanie od 2000 roku, realizuje na całym świecie program edukacyjny „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”.
Udział w programie jest całkowicie bezpłatny. Inicjatywa składa się z czterech różnych elementów (pakietów edukacyjnych „Droga i Ja”, E-Learningu, ogólnopolskiego konkursu „Twój pomysł, Twoja inicjatywa” oraz Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa), które w nowoczesny i atrakcyjny sposób, prezentują najważniejsze zagadnienia związane z problematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zrównoważonym transportem. Poprzez bezpośredni udział w programie, dzieci nie tylko kształtują właściwe nawyki, ale przede wszystkim, poprzez własne działanie, mogą mieć realny wpływ na poprawę sytuacji na polskich drogach. Program to pro aktywna, oparta na uczestnictwie, aktywna nauka w kontekście lokalnej społeczności, dopasowana do jej specyficznej kultury i potrzeb.

Opis przebiegu kampanii

Każda edycja trwa tak długo, jak rok szkolny - rozpoczyna się we wrześniu, a kończy w czerwcu. Program składa się z czterech głównych elementów: pakietów „Droga i Ja” – kompleksowych zestawów dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów, wysyłanych na życzenie szkół, E-Learningu – multimedialnego kursu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dostępnego w Internecie 24/7, ogólnopolskiego konkursu „Twój Pomysł, Twoja Inicjatywa” – na lokalną kampanię o bezpieczeństwie w ruchu drogowym/zrównoważonym transporcie – kilkuetapowy, nagrodą główną jest kilkudniowy wyjazd do Francji oraz Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa – prowadzących aktywne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w szkołach i społecznościach lokalnych. Wszystkie szczegóły znajdują się na www.bezpieczenstwo.renault.pl
Program od lat aktywnie wspierają Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komenda Główna Policji oraz Instytut Transportu Samochodowego.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Strategia działań komunikacyjnych nie przewiduje zakupu powierzchni reklamowych w mediach. Akcja jest komunikowana za pośrednictwem działań public relations, w ramach których wykorzystywane są narzędzia media relations – np. komunikaty prasowe, konkursy. Systematyczną komunikację o programie zapewniają media o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym – w szczególności rubryki motoryzacyjne, edukacyjne, dziecięce oraz wydarzenia lokalne. Ważnym elementem komunikacji są patroni medialni, wśród których znajdują się media skierowane do różnych grup docelowych programu. Silną platformą komunikacji jest także strona internetowa www.bezpieczenstwo.renault.pl. Na stronie powstał specjalny serwis poświęcony Szkolnym Klubom Bezpieczeństwa, który pełni funkcję społecznościową. Kluby samodzielnie zakładają swoje profile, dzielą się relacjami i zdjęciami ze swoich działań, a także uczestniczą w specjalnych konkursach. Dodatkowo organizowane są akcje plakatowe i ulotkowe w kuratoriach oświaty w całym kraju.

Działania PR

Kontakt z ekspertami, przedstawicielami instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, ekologią, oświatą i ochroną zdrowia. Udział ekspertów w spotkaniach roboczych związanych z programem – m.in. obradach jury konkursu.

Efektywność

Efekty ilościowe: Program jest obecnie realizowany w 35 państwach na świecie i wzięło w nim już udział ponad 12 milionów dzieci. W Polsce do tej pory nauczaniem zostało objętych 756 500 dzieci z 3400 szkół podstawowych. W ciągu 11 lat funkcjonowania programu do szkół trafiło ponad 16 000 pakietów edukacyjnych „Droga i Ja”. W całej Polsce założono prawie 370 Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa. Za pośrednictwem strony internetowej programu, kluby dodały ponad 2000 relacji ze swoich działań. Od momentu uruchomienia e-learningu w marcu 2006 roku, w programie zarejestrowało się 9533 użytkowników. 1728 publikacji dotyczących program w mediach (od 2000 roku).
Efekty jakościowe: Promocja problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród grupy docelowej, wzrost poziomu wiedzy z dziedziny wychowania komunikacyjnego wśród dzieci uczestniczących w programie, realna poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w społeczności; budowanie pozytywnego wizerunku marki Renault; bliska współpraca z instytucjami państwowymi, ekspertami, organizacjami pozarządowymi związanymi z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, oświatą i ochroną zdrowia; pozycjonowanie Renault Polska jako eksperta w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym – przedstawiciele firmy zapraszani są do udziału w grupach roboczych oraz na najważniejsze spotkania/seminaria/panele dotyczące tej problematyki, zarówno na szczeblu administracji państwowej, jak i organizacji pozarządowych.

Kampanijność

Tak, program działa nieprzerwanie od 2000 roku i będzie kontynuowany. W tegorocznej, 12. edycji programu wprowadzono szereg zmian – nowe zagadnienia merytoryczne nowa nazwa i logo, nowe maskotki, nowa formuła ogólnopolskiego konkursu, odświeżone pakiety edukacyjne.

Opis inicjatora

Renault Polska Sp. z o.o. - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów mechanicznych, części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Nie dotyczy

Opis dodatkowych działań, w tym działania niekonwencjonalne

Obrady Jury - spotkanie z ekspertami, instytucjami publicznymi i partnerami, wybór finałowych projektów; Finał krajowy konkursu - występy artystyczne finalistów konkursu, z udziałem instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, mediów i partnerów; Finał międzynarodowy konkursu – wyjazd zwycięskiej grupy do Francji na międzynarodowe spotkanie z udziałem laureatów konkursu z całego świata.


KrajPolska
Kategoria konkursowaKampanie firm komercyjnych i fundacji firm
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Edukacja, Ekologia i środowisko, Promocja zdrowia, Równouprawnienie i tolerancja, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Walka z wykluczeniem społecznym
NadawcaRenault Polska Sp. z o.o.
WykonawcaRenault Polska Sp. z o.o. oraz Allegro Group Sp. z o.o.
AdresaciUczniowie i nauczyciele szkół podstawowych
MediaPrasa, Radio, Telewizja, Internet, Outdoor
Data zgłoszenia10.04.2012
Dodatkowe materiałyplik: Broszura_konkursowa.pdf
 plik: Broszura_SKB.pdf
 plik: Legitymacja_SKB.pdf
 plik: Naklejka_SKB.pdf
 plik: Papier_prasowy_SKB.pdf
 plik: Ulotka_programu.pdf
 plik: file_20120410142555_409.pptx
Przykladowa_dokumentacja_szkoly_KonkursTP_TI