Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2011

Kategoria konkursowa: Inicjatywy lokalne10.04.2012

„Motocyklem bezpieczniej…miedzy samochodami” - „Miejsca wystarczy dla wszystkich”

KATEGORIA: Inicjatywy lokalne

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Celem jest promocja bezpiecznego i prawidłowego sposobu jazdy motocyklem oraz poprawa kultury i zachowań kierowców na miejskich drogach, wraz ze zmianą wizerunku motocyklistów w społeczeństwie. Kampania ma popularyzować wiedzę wśród kierowców z zakresu przepisów ruchu drogowego w kwestii poruszania się motocyklem w korku ulicznym. Akcja to także promocja hasła kampanii „Miejsca wystarczy dla wszystkich” wraz z logotypem oraz nawiązanie współpracy z przedstawicielami samorządów lokalnych.

Grupa docelowa

Odbiorcami akcji są użytkownicy dróg, w szczególności kierujący samochodami oraz motocykliści. Akcja skierowana była do osób poruszających się po zatłoczonych ulicach: Krakowa, Katowic i Nowego Sącza.

Strategia

Na naszych drogach często zdarzają się wypadki i kolizje drogowe, które niemal zawsze zagrażają zdrowiu i życiu motocyklisty. W tym celu konieczne jest podejmowanie wysiłków poprawiających bezpieczeństwo na różnych płaszczyznach. Organizatorzy kampanii dostrzegają zagrożenia, na jakie napotykają niechronieni użytkownicy dróg – motocykliści. Jednym z takich problemów jest kwestia poruszania się motocykli w korku ulicznym, w tym celu powstał zamysł naszej kampanii. Podstawowym elementem jest słaba znajomość przepisów ruchu drogowego dotyczących możliwości jazdy motocyklem pomiędzy samochodami. Kierowcy samochodów oraz motocykliści często nie wiedzą, co im wolno a czego nie i jak powinni się zachowywać. Drugim z wyzwań jest przekonanie kierowców samochodów do pozostawienia odpowiedniej ilości miejsca dla motocyklistów, gdy stoją w zatorze drogowym oraz przekonanie motocyklistów, do bezpiecznej i prawidłowej jazdy między samochodami. Kolejnym aspektem jest brak wzajemnego zrozumienia, szacunku i życzliwości pomiędzy użytkownikami dróg, co jest kluczem do poprawy bezpieczeństwa i kultury jazdy. Powszechność problemu definiuje grupę docelową akcji. Niemal każdy kierowca poruszający się po ulicach spotyka się z motocyklistami przejeżdżającymi pomiędzy samochodami w korku, jak również niemal każdy motocyklista stara się w miarę możliwości omijać zatory drogowe. Przy minimalnej zmianie nawyków cały proces stanie się bezpieczniejszy dla wszystkich. Miejsca wystarczy dla wszystkich!

Opis przebiegu kampanii

Dwa eventy w Krakowie, po jednym w Katowicach oraz Nowym Sączu.
Na wybranych ulicach (dwa pasy w jednym kierunku) jeździły grupy motocyklistów w koszulkach z napisem i logiem akcji „MIEJSCA WYSTARCZY DLA WSZYSTKICH” Motocykliści prezentowali prawidłową jazdę pomiędzy samochodami stojącymi lub wolno jadącymi w korkach. Pozostali uczestnicy rozdawali ulotki oraz naklejki – łącznie ok. 16000 ulotek i 5000 naklejek.
Każdą akcję objęli honorowym patronatem prezydenci miast: w Krakowie Jacek Majchrowski, w Katowicach Piotr Uszok, w Nowym Sączu Ryszard Nowak.
Dodatkowo w Małopolsce włączyła się aktywnie Policja.
W Krakowie wraz z zarządcą dróg zawiesiliśmy sześć tablic z logiem akcji przy najbardziej uczęszczanej ulicy miasta – tablice do dziś promują akcję i przypominają o jej celach.
Dodatkowo ulotki i naklejki są nadal kolportowane, łączna ilość przekracza już 30000 sztuk.
Wraz z TVP Kraków nakręciliśmy dwa programy z cyklu „Jedź bezpiecznie”

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

- Media lokalne: (artykuły, audycje, reportaże) Gazeta Krakowska, Tygodnik Kraków.pl, Radio Kraków, Gazeta Sądecka, reportaż z akcji Sądecka Telewizja Internetowa: tv-ns.pl oraz inne
- Branżowe portale internetowe, media: scigacz.pl, motogen.pl, Motoradio
- Branżowe fora internetowe: Forum Południowców (grupa-poludnie.info), Forum Śląskich Motocyklistów (forum.motocyklistow.slask.pl), Ogólnopolskie Forum Motocyklistów (forum.motocyklistow.pl) oraz inne
- Czasopisma ogólnopolskie: Świat Motocykli oraz WMC
- Własna strona internetowa wraz ze stroną na portalu społecznościowym Facebook.pl oraz kanałem na serwisie Youtube.com
- 2 odcinki programu „Jedź Bezpiecznie” zrealizowanego przez TVP Kraków
- Ulotka (3 rodzaje uzależnione od miejsca akcji)
- Naklejka z logotypem akcji.
- Koszulki z nadrukiem.

Działania PR

Ulotki również otrzymywali piesi, ze szczególnym uwzględnieniem przyszłych kierowców. Rozesłaliśmy drogą elektroniczną opis akcji do polityków oraz urzędników mających wpływ na zmiany w powyższych zagadnieniach. Inicjatywą zostały zainteresowane kolejne stowarzyszenia i fundacje. Informacje medialne dotarły do kierowców w całym kraju.

Efektywność

Kampania trafiła bezpośrednio wg. naszych szacunków do ponad 60 tys. odbiorców, przy kosztach wynoszących ok. 3500 zł. Kampania spotkała się z ciepłym przyjęciem zarówno przez środowiska motocyklowe, kierowców samochodów oraz co bardzo istotne – przedstawicieli Komendy miejskiej Policji w Krakowie, w Nowym Sączu oraz władz trzech miast. Ponadto akcje na terenie Krakowa zyskały aprobatę Zarządcy Dróg (ZIKiT) oraz Wydziału Bezpieczeństwa, którzy jako partnerzy włączyli się w akcję poprzez instalację tablic informacyjnych. Również oddźwięk akcji w mediach można jednoznacznie ocenić jako pozytywny – nie odnaleźliśmy krytycznych opinii wśród kilkudziesięciu materiałów medialnych. Efektem akcji było także wyemitowanie w TVP Kraków dwóch odcinków programu „Jedź Bezpiecznie”, których tematyka była bezpośrednio związana z problematyką naszej kampanii. Po czasie trwa także ożywiona dyskusja w mediach „motocyklowych” na temat braku jednoznacznej interpretacji przepisów ruchu drogowego w tej materii. Najcięższym do ocenienia jest efekt w postaci zmiany przyzwyczajeń kierowców samochodów i motocyklistów, choć ogólnie w opiniach motocyklistów sytuacja na drogach miast, w których prowadzone były działania ulega systematycznej poprawie, a kultura kierujących wzrasta. Efekty zmiany zachowań użytkowników dróg oraz poprawa wizerunku motocyklistów wśród opinii publicznej i w mediach jest zauważalna. Organizatorzy akcji nie mają wątpliwości co do jej pozytywnego i widocznego efektu.

Kampanijność

Kampania była nową inicjatywą, jej kontynuacja odbędzie się w tym roku. Planujemy 3 kolejne eventy oraz przekazanie gotowej formuły innym stowarzyszeniom w celu promocji akcji. Wraz z zarządcą autostrady A4 zaczynamy akcję pod hasłem „Motocyklem bezpieczniej na autostradzie”.

Opis inicjatora

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Motocyklistów MotoAutostrada,
założone przez motocyklistów, którzy rozpoczęli Akcję Autostrada zmierzającą do obniżenia opłat za przejazd motocyklem po autostradzie A4.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Opis dodatkowych działań, w tym działania niekonwencjonalne

Rozdawanie materiałów promocyjnych bezpośrednio "z motocykla", jednoczesne prezentowanie założeń akcji w praktyce.


KrajPolska
Kategoria konkursowaInicjatywy lokalne
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Równouprawnienie i tolerancja, Wolontariat
NadawcaOgólnopolskie Stowarzyszenie Motocyklistów MotoAutostrada
WykonawcaOgólnopolskie Stowarzyszenie Motocyklistów MotoAutostrada oraz motocykliści wolontariusze.
AdresaciUżytkownicy dróg; kierowcy samochodów oraz motocykli
MediaMedia lokalne: Gazeta Krakowska, Tygodnik Kraków.pl, TVP Kraków, Radio Kraków, Gazeta Sądecka, Sądecka Telewizja Internetowa - branżowe portale internetowe, media: scigacz.pl, motogen.pl, motoradio.pl - branżowe fora internetowe: Forum Południowców ,Forum Śląskich Motocyklistów Ogólnopolskie Forum Motocyklistów oraz inne - czasopisma ogólnopolskie: Świat Motocykli oraz WMC -własne materiały.
Data zgłoszenia10.04.2012
Dodatkowe materiałyplik: Odnośniki do materiałów w sieci.doc
 plik: ewent_rgb2_p9_tablica_druk_probny.pdf