Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2011

Kategoria konkursowa: Kampanie instytucji publicznych11.04.2012

SIŁA ODRUCHU

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Udział Polaków w aktywności fizycznej wynosi 7% - inne państwa UE utrzymują wskaźnik na poziomie 20-60%. Celem kampanii było poprawienie pozycji aktywności fizycznej w hierarchii wartości Polaków oraz przeniesienie jej z  grupy wartości uznawanych do wartości realizowanych. Dlatego zaplanowano szerokie działania komunikację wykraczające poza klasyczną reklamę. Siła odruchu była obecna na imprezach sportowych, w Internecie, w programach śniadaniowych i edukacyjnych.

Grupa docelowa

Bezpośrednią grupą docelową były osoby które ze względu na wiek i styl życia przestają być aktywnie fizycznie – głownie mężczyźni i kobiety w wieku 29-45 lat.

Strategia

Polacy większość codziennego czasu wolnego przeznaczają na oglądanie telewizji, Jedynie 12 % dorosłych Polaków ( około 3 mln) regularnie przez cały rok uprawia sport. Barierami dla Polaków są : brak czasu, siły i zły stan zdrowia. Najbardziej popularne formy aktywności fizycznej to rower i bieganie. Na 28 Państw Europejskich, jesteśmy na 20 miejscu pod względem regularnej aktywności fizycznej.
Dlatego naszym podstawowym założeniem była „metoda małych kroków” – przekonywaliśmy odbiorców do minimum aktywności fizycznej – 3x30 minut w tygodniu. To wystarczająco dużo aby utrzymać kondycję a jednocześnie punky wyjscia do bardziej intensywnych treningów.

Opis przebiegu kampanii

W ramach kampanii przeprowadzono klasyczne działania reklamowe (ATL, BTL), których rolą była:
• Promocja systematycznej aktywności ruchowej Polaków skierowana głównie do tych osób, które maja mały kontakt ze sportem poprzez:
– eksponowanie korzyści z tego wynikających (dzięki uprawianiu sportu mam więcej siły witalnej, przyjemności i zdrowia),
– minimalizowanie psychologicznych barier uprawiania sportu (nie muszę wykonywać ekstremalnego wysiłku);
Poza reklamowe (ambasadorowie kampanii, aktywny udział w imprezach masowych, PR):
• Pokazanie pozytywnych wzorców zachowań (ambasadorowie),
• Podkreślane pozytywnych aspektów uprawiania sportu na poziomie
zdrowotnym, edukacyjnym jak i społecznym oraz że uprawianie sportu nie musi wiązać się z kosztami.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

W ramach kampanii wykorzystaliśmy
Ogólnopolską reklamę:
- Spot TV w dwóch wersjach – męskiej i żeńskiej. Spoty były emitowane również w kinach i Internecie.
- Reklamę radiową i outdoor
- Ulotki w formie kalendarzyków treningowych rozdawane na masowych imprezach

Działania PR

Aktywność w Internecie:
- Portal akcji z aktualnościami dotyczącymi imprez sportowych, artykułami specjalistycznymi, bazą obiektów sportowych
- Dedykowaną aplikację na facebook – kalendarz aktywności fizycznej
- Liczne konkursy
Aktywność osób będących twarzami kampanii:
- Gwiazdy zaangażowane w kampanię aktywnie uczestniczyły w promowaniu aktywnego trybu życia (między innymi Bartek Topa, Przemek Saleta, Mikołaj Lizut)

Efektywność

10 000 000 dorosłych Polaków zapamiętało przekaz kampanii.
14% więcej dorosłych Polaków uważa aktywność fizyczną za przyjemność.
Kampania została odebrana jako czytelna, informacyjna, warta zapamiętani i życiowa przez ponad 70% respondentów, za przekonywującą uznało ją 68%.
13% osób, które zetknęły się z kampanią, zaczęło uprawiać sport, a 14 % ma taki zamiar, w wieku 60 lat i więcej aż 16 % zaczęło uprawiać sport a 10 % ma taki zamiar.

Kampanijność

Opis inicjatora

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Opis dodatkowych działań, w tym działania niekonwencjonalne

nie dotyczy


KrajPolska
Kategoria konkursowaKampanie instytucji publicznych
Problemy społecznePromocja zdrowia
NadawcaMinisterstwo Sportu i Turystyki
WykonawcaFabryka Komunikacji Społecznej
AdresaciBezpośrednią grupą docelową były osoby które ze względu na wiek i styl życia przestają być aktywnie fizycznie- głownie mężczyźni i kobiety w wieku 29-45 lat.
MediaTV, radio, prasa, outdoor, internet
Data zgłoszenia11.04.2012
Dodatkowe materiały