Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 201113.04.2012

Kampania "KLUB PANCERNIKA KLIKA W FOTELIKACH"

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Celem kampanii, przebiegającej w 2011 roku pod hasłem „Zawodnik pierwszej klasy zawsze ma zapięte pasy”, jest zmiana zachowań w zakresie prawidłowego stosowania urządzeń zabezpieczających dzieci podczas podróży samochodem, takich jak foteliki i podwyższenia.

Grupa docelowa

Kampania skierowana jest do dwóch grup docelowych – dzieci w wieku 4-12 lat i ich rodziców.

Strategia

Praktyka dowodzi, że grupą, która najczęściej nie jeździ w fotelikach, choć powinna są starsze dzieci w wieku 10-12 lat. Aby dotrzeć do tej grupy, a jednocześnie w dalszym ciągu opierać przekaz kampanii na lubianej przez dzieci postaci Pancernika, pomysł kreatywny w 2011 roku oparliśmy na założeniu, że każda podróż pojazdem może zamienić się w super przygodę, o ile – tak jak Pancernik – dziecko ma zapięte pasy bezpieczeństwa w foteliku. Jako rozwinięcie tego pomysłu, Pancernik wyrusza w serię przygód, do których śledzenia namawia za pośrednictwem strony internetowej www.klubpancernika.pl. Na stronie dzieci znajdą ponadto gry i zabawy ćwiczące spostrzegawczość i umiejętności manualne, a ich rodzice – informacje i wskazówki dotyczące bezpiecznego przewożenia dzieci w samochodzie oraz m.in. giełdę fotelików. Strona www zawiera także sekcję przeznaczoną dla nauczycieli, gdzie zamieszczono scenariusze zajęć i inne materiały dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Opis przebiegu kampanii

Kampania realizowana była w dwóch dwutygodniowych falach – w sierpniu i październiku 2011. Wykorzystane narzędzia to: 30 s. spot TV, 30 s. spot radiowy, billboardy i megaboardy, strona i bannery internetowe, profil na facebooku oraz szereg narzędzi PR. Spoty TV wyemitowano 1787 razy w 21 stacjach osiągający tym samym zasięg na poziomie ponad 60% w grupie docelowej dzieci i 32% w grupie docelowej rodziców. Spoty radiowe emitowały 3 stacje ogólnopolskie łącznie 82 razy, osiągając zasięg ponad 60% w grupie docelowej rodziców. Ekspozycja outdoorowa objęła 600 nośników w 19 miastach. Przekaz reklamowy w miesiącach letnich wspierał szereg działań PR (media relations, konkursy dla dzieci, moderowane dyskusje na portalach parentingowch).

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Spoty kampanii emitowane były w radiu i telewizji, plakaty -billboardach i megaboardach w dwóch dwutygodniowych odsłonach – od 15 do 30 sierpnia i w drugiej połowie października. Październikowa odsłona kampanii wzbogacona została o konkursy dla najmłodszych i ich rodziców oraz działania edukacyjne, prowadzone w szkołach

Działania PR

Działania PR obejmowały: media relations, konkursy dla dzieci, moderowane dyskusje na portalach parentingowch

Efektywność

Zeszłoroczna edycja kampanii Klubu Pancernika była kolejną z cyklu. Dotychczasowe badania jasno pokazują, że liczba dzieci prawidłowo przewożonych w fotelikach cały czas rośnie – jest to bez wątpienia w dużym stopniu efekt kampanii. W zeszłorocznej edycji osiągnęliśmy również bardzo dobre wyniki medialne:
GRUPA DOCELOWA DZIECI W PRZEDZIALE WIEKOWYM (4-12 lat) - Telewizja
Na podstawie analizy AGB Nielsen Media Research można stwierdzić, że w ramach emisji spotu w pierwszej i drugiej odsłonie kampanii osiągnięto łącznie 1018,41 GRP, w stosunku do zakładanej ilości 840 GRP. Osiągnięto więc wartość wyższą o 178,41 GRP w stosunku do zakładanej wartości emisyjnej.
GRUPA DOCELOWA RODZICE W PRZEDZIALE WIEKOWYM (25-49 lat) - Telewizja
Na podstawie analizy AGB Nielsen Media Research można stwierdzić, że w ramach emisji spotu w pierwszej i drugiej odsłonie kampanii osiągnięto łącznie 347,76 GRP, w stosunku do zakładanej ilości 282 GRP. Osiągnięto więc wartość wyższą o 65,76 GRP w stosunku do zakładanej wartości emisyjnej.
GRUPA DOCELOWA RODZICE W PRZEDZIALE WIEKOWYM (25-49 lat posiadający dzieci w przedziale wiekowym 3 -14 lat) - Radio
Na podstawie analizy Radio Track można stwierdzić, że w ramach emisji spotu radiowego w pierwszej i drugiej odsłonie kampanii osiągnięto łącznie 557,4 GRP, w stosunku do zakładanej ilości 555 GRP. Osiągnięto więc wartość wyższą o 2,4 GRP w stosunku do zakładanej wartości emisyjnej.
Wyzwaniem na kolejne lata realizacji kampanii będzie podtrzymanie moty

Kampanijność

Pierwsza odsłona kampanii realizowana była w terminie 01.06.2005 - 01.10.2007. W pierwszej edycji kampanii, podobnie jak w odsłonie z 2011r., wykorzystano następujące media: telewizja, radio, outdoor, prasa, internet.

Opis inicjatora

Instytut Transportu Samochodowego - prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Opis dodatkowych działań, w tym działania niekonwencjonalne


KrajPolska
Kategoria konkursowaKampanie instytucji publicznych
Problemy społeczneBezpieczeństwo ruchu drogowego
NadawcaInstytut Trasportu Samochodowego
WykonawcaFabryka Komunikacji Społecznej
Adresacidzieci w wieku 4-12 lat i ich rodzice
MediaTelewizja, radio, billboardy, internet
Data zgłoszenia13.04.2012
Dodatkowe materiały
 plik: radio_Pancernik_30 sekund_2011.mp3