Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2012

Kategoria konkursowa: Kampanie instytucji publicznych06.02.2013

Kampania pt: "Włącz Polskę" zlecona przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Opis celu kampanii

Celem kampanii jest dotarcie do osób mieszkających lub przebywających czasowo za granicą z komunikatem dotyczącym konieczności nauczania dzieci języka polskości oraz podtrzymywania kontaktu z polską kulturą. Przekonanie, iż dziecko, które żyje poza granicami kraju powinno znać swoje korzenie, kulturę i język.

Grupa docelowa

Kobiety, mężczyźni, w wieku 28+, osoby mieszkające za granicami kraju

Strategia

Problem:
Brak świadomości wśród osób czasowo przebywających z granicą lub mieszkających za granicą o konieczności nauczania dziecka języka polskiego, kultury i historii polskiej.
Grupa docelowa:
Zwracamy uwagę na problem rodzicom dzieci, grupie docelowej, która ma realny wpływ na zmianę swojej decyzji i decyzji dziecka w kontekście jego kształcenia.
Korzyści:
Dziecko, które dobrze zna swój język ojczysty jego kulturę jest nie tylko pełnowartościowym Polakiem, mieszkającym za granicą ale i w razie konieczności powrotu do kraju zna jego język, kulturę, łatwiej może się w kraju odnaleźć, kontynuować naukę lub podjąć pracę.

Opis przebiegu kampanii

Kampania została zrealizowana w 2012 roku. W listopadzie miała miejsca emisja spotu 60" w TVP POLONIA.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Kampania z założenia miała mieć ciekawy pomysł, który zwróci uwagę grupy docelowej na film i tym samym na problem. Początkowo film w formie video miał być prezentowany tylko i wyłącznie w sieci na stronach ministerialnych. Po realizacji filmu ORPEG szukał możliwości wypłynięcia na szersze wody i tym samym komunikacji w mediach masowych. Po długich miesiącach starań udało się to w TV Polonia. Poza działaniami w sieci oraz w TV Polonia, nie przeprowadzono żadnych innych działań.

Efektywność

Ze względu na bardzo skromne środki, którymi ORPEG dysponował na realizację kampanii i dzięki uprzejmości stacji telewizyjnej TV Polonia kampania była widoczna w TV przez dwa tygodnie oraz na stronach ministerialnych. Niestety ani Organizacja ORPEG ani Kolman nie dysponuje informacjami na temat efektywności działań, dotarcia, ilości publikacji ect.

Kampanijność

Kampania nie jest kontynuacją działań z przeszłości. Nie mamy informacji czy będzie kontynuowana w przyszłości.

Opis inicjatora

ORPEG - Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą


KrajPolska
Problemy społeczneEdukacja
NadawcaOśrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
WykonawcaKolman Advertising sp.zo.o.
AdresaciKobiety, mężczyźni, osoby czasowo i na stałe mieszkająca za granicami kraju.
MediaTV
Data zgłoszenia06.02.2013
Dodatkowe materiały

Lokomotywa-spot