Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2012

Kategoria konkursowa: Kampanie instytucji publicznych19.02.2013

Łódź Kreuje. Promocja Marki Łódź jako Centrum Przemysłów Kreatywnych.

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Opis celu kampanii

Celem kampanii było uwiarygodnienie wizerunku Łodzi, jako miejsca kreatywnego i przedsiębiorczego. Osiągnięcie celu pozwoliło nam na rozwiązanie problemu, którym był brak skojarzeń dotyczących Łodzi zarówno wśród mieszkańców miasta jak i Polski oraz postrzeganie miasta jako miejsca nijakiego. Kampania przedstawiała przykłady przemysłów kreatywnych istniejących w Łodzi, tłumaczyła czym przemysły kreatywne są oraz inspirowała mieszkańców do podejmowania własnych działań.

Grupa docelowa

Mieszkańcy Łodzi, regionu oraz Polski, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk związanych z sektorem kreatywnym, mediów oraz osób opiniotwórczych.

Strategia

Badania wizerunkowe przeprowadzone w trakcie realizacji strategii promocji miasta pokazały, że Łódź nie jest kojarzona z żadnym szczególnym elementem, a jej wizerunek jest dosyć szary i bez wyrazu. Analizując sytuację stwierdzono także, że jednym z szybciej rozwijających się sektorów są przemysły kreatywne. W związku z tym, że siła przemysłów kreatywnych jest bezpośrednim wynikiem działań mieszkańców Łodzi postanowiono wykorzystać ją jako element wyróżniający Łódź.
Określony problem zauważony został w skali kraju, dlatego też grupą docelową podjętych działań zostali mieszkańcy kraju.
Przeprowadzana kampania pokazuje przykłady przemysłów kreatywnych w Łodzi. Korzyści kampanii mają różnorodny wymiar. Dla mieszkańców Łodzi jest to budowanie skojarzeń dla istniejących w Łodzi przedsięwzięć, motywowanie ich do rozpoczęcia własnych działań oraz budowanie pozytywnego wizerunku miejsca, w którym żyją – co jest ważne ze względu na to, że łodzianie wykazują duży poziom niezadowolenia z miasta. Dla osób z poza Łodzi jest to prezentacja bogatej i ciekawej oferty miasta w postaci unikatowych na skalę państwa przedsięwzięć oraz wydarzeń odnoszących się do turystyki typu city break. Dzięki temu na mapie Polski prezentowana jest nowa, ciekawa do odwiedzenia lokalizacja.
Wiarygodność kampanii jest oparta na wykorzystaniu osób i przedsięwzięć rozwijanych w Łodzi. Kampania wykorzystuje niesztampowe podejście do marketingu regionów i wielką szczerość w pokazaniu Łodzi taką, jaka jest.

Opis przebiegu kampanii

Kampania poprzedzona była konkursem na koncepcję i realizację spotów promujących miasto. W wyniku konkursu powstały 4 spoty dot. gospodarki, turystyki, kultury i edukacji. Główna część kampanii przeprowadzona była w październiku 2012. Spoty emitowane były w telewizji ogólnopolskiej (kanały grupy TVN, Polsat, TVP) a także w Internecie (Youtube i wirtualnapolska.pl). Ponad to kampania obejmowała ekspozycję billboardów (na 600 nośnikach) w największych miastach Polski. Do działań włączono także: emisję bannerów internetowych w portalach grupy ONET, linki sponsorowane Google a także reklamy słowno – graficzne w portalu społecznościowym facebook. Elementem uzupełniającym kampanię i uwiarygodniającym kreatywny wizerunek Łodzi był zorganizowany na początku 2012 konkurs na gadżet kreatywny. W wyniku tego konkursu wyprodukowano: wieszaki - projektu Natalii Polakowskiej, Grę ALFABETA - projektu Joanny Jędryki-Włodarskiej i Agnieszki Sobkiewicz oraz filcową torbę - projektu Pauliny Szafrańskiej

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Wybór narzędzi komunikacji reklamowej i PR dyktowany był planowanym dotarciem do różnorodnych grup odbiorców oraz ogólnopolskim zasięgiem. Wśród wykorzystanych narzędzi znalazły się: działania PR – bieżący kontakt z mediami lokalnymi oraz branżowymi (głównie promujące konkursy na spot i gadżet), komunikaty prasowe do uczelni wyższych, ośrodków kultury, firm sektora kreatywnego w Łodzi, emisja spotów w telewizji ogólnopolskiej i Internecie, kampania outdoorowa – billboardy, lokalne konferencje prasowe.

Efektywność

1. Kampania wpłynęła pozytywnie na rozpoznawalność Łodzi jako miasta kreatywnego i przedsiębiorczego. Pokazała ona siłę Łodzi, która tkwi w kreatywności i przedsiębiorczości łodzian, dążących do spełniania swoich celów i marzeń.
2. Z przekazem kampanii - promującym Miasto Łódź dotarliśmy do 5.782.856 osób. Stronę www w październiku 2012 roku odwiedziło ponad 23 000 unikatowych użytkowników. Filmy i spot w kanale YouTube obejrzało ponad 81000 osób. Prawie 97% oceniło je pozytywnie. Ponad to zaobserwowaliśmy zwiększenie ilości osób subskrybujących Newsletter Przemysłów Kreatywnych, zwiększenie zainteresowania Bazą Firm Sektora Kreatywnego.
3. Zrealizowane spoty emitowane w telewizji ogólnopolskiej (Grupa POLSAT - 366 emisji/51 GRP, Grupa TVN – 55 emisji/ 21 GRP, Grupa TVP - 87 emisji/14 GRP) a także w Internecie (Youtube, Wirtualna Polska – 500 000 odsłon reklamy). Kreacje kampanii billboardowej były uzupełnieniem 4 spotów i pokazane zostały na 600 nośnikach. Do działań związanych z kampanią włączono także: emisję bannerów internetowych w portalach grupy ONET (10.000.000 odsłon), linki sponsorowane Google (1.893.360 odsłon), a także reklamy w portalu społecznościowym facebook (43.241.775 odsłon).
4. Całkowita wartość działań to ok.: 1221773.16 zł brutto. Kampania współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kampanijność

Kampania jest częścią działań mających na celu promocję Łodzi jako centrum przemysłów kreatywnych podejmowanych przez Biuro Promocji. Działania te realizowane są w okresie 2010-2016 i należą do nich m.in. Newsletter Przemysłów Kreatywnych, www.kreatywna.lodz.pl, wsparcie festiwali.

Opis inicjatora

Inicjatorem kampanii było Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi realizujące Strategię Promocji Miasta jako Centrum Przemysłów Kreatywnych.


KrajPolska
Problemy społeczneMarketing regionalny
NadawcaUrząd Miasta Łodzi
WykonawcaK2 Web System, DSK sp. z o.o.,
AdresaciMieszkańcy Łodzi i Polski, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk związanych z sektorem kreatywnym
MediaOutdoor, ogólnopolska telewizja, Internet
Data zgłoszenia19.02.2013
Dodatkowe materiałyplik: dź Kreuje.ppt