Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2012

Kategoria konkursowa: Akcje obywatelskie25.02.2013

Przemoc domowa wobec mężczyzn

KATEGORIA: Akcje obywatelskie

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Ożywienie zainteresowania tą tematyką, informowanie o problemie, wzrost liczby zgłaszanych zdarzeń.

Grupa docelowa

Adresatami kampanii jest opinia publiczna, ze szczególnym uwzględnieniem świadków, ofiar oraz sprawców przemocy w rodzinie.

Strategia

Do tej pory mówiło się o zjawisku przemocy najczęściej w kontekście kobiety-ofiary i mężczyzny-sprawcy, tymczasem statystyki pokazują, że zjawisko przemocy ze strony kobiet wobec mężczyzn jest tak samo powszechne. Problem przemocy domowej ze strony kobiet jest pomijany, marginalizowany, uznawany za mniej szkodliwy. Często przemoc wobec męża zostaje zignorowana, bo nie mieści się w kategoriach percepcji większości społeczeństwa. Projekt ma na celu ukazanie problemu i zwrócenie na niego uwagi tej części społeczeństwa, która nawet nie zdaje sobie sprawy z jego istnienia.

Opis przebiegu kampanii

Kampania niepublikowana

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Projekt składa się z pięciu fotografii - portretów okaleczonych mężczyzn. Bohaterowie tej kampanii doznali bolesnych urazów; byli przypalani żelazkiem, duszeni, drapani paznokciami, mają wybite oczy i odciśnięte pięści na twarzy. Obrazowe i bardzo sugestywne przedstawienie poszczególnych sytuacji potęguje uczucie zaskoczenia, a czasami nawet odrazy wśród oglądających -  skóra pęka niczym papier, głowa tłucze się jak porcelana, na twarzy zostaje odcisk pięści jak w plastelinie itp.

Efektywność

Kampania niepublikowana

Opis inicjatora

Osoba prywatna

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

“Przemoc domowa wobec mężczyzn” to projekt kampanii społecznej ukazujący problem przemocy domowej, a konkretnie przemocy kobiet wobec mężczyzn. Zdjęcia poruszają temat do tej pory nieobecny w mediach, wręcz tabu. Jest on zarazem wstydliwy dla mężczyzn, których spotkało to nieszczęście, jak i dla tych, którzy są świadomi istnienia tego problemu.


KrajPolska
Problemy społeczneWalka z przemocą
NadawcaKonrad Sieroń
WykonawcaKonrad Sieroń
AdresaciMężczyżni 20-60 doświadczający przemocy w rodzinie
MediaOutdoor, plakaty, prasa
Data zgłoszenia25.02.2013