Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2012

Kategoria konkursowa: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm26.02.2013

„Biało-czerwona na białym” – Wystawa z okazji Dnia Flagi RP

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Przez prezentację dokonań polskich naukowców, żeglarzy, podróżników i alpinistów, wskazanie pozytywnego przekazu związanego z poczuciem przynależności narodowej,co w dobie rodzących się ruchów faszyzujących jest istotnym wskazaniem prawidłowych postaw i prawdziwych powodów do dumy narodowej; zmiana, szczególnie wśród młodzieży, sposobu myślenia o fladze, będącej żywym symbolem Państwa i tradycji narodowej,uczczenie Dnia Flagi RP w sposób niestandardowy i krzewienie ducha nowoczesnego patriotyzmu

Grupa docelowa

Osoby, dla których ważna jest tożsamość narodowa, szczególnie młodzież szkolna i studenci oraz turyści i cudzoziemcy przybyli do W-wy z okazji EURO 2012.

Strategia

Dzień Flagi RP, mimo 9 lat istnienia, nadal nie wpisał się w świadomość Polaków, co może być spowodowane brakiem atrakcyjnych form obchodzenia w/w święta. Kampania miała na celu uczczenie Dnia Flagi RP w sposób ponadstandardowy oraz atrakcyjny dla nowoczesnego społeczeństwa. Pozytywny przekaz Wystawy stanowił także odpowiedź na silnie rozwijające się identyfikowanie symboli państwowych z ruchami faszyzującymi i chuligańskimi.
Wystawa adresowana była do osób, dla których ważna jest tożsamość narodowa. Szczególny nacisk położono na młodzież, w tym uczniów. Z uwagi na termin kampanii adresatem byli również turyści oraz cudzoziemcy przebywający w Polsce z okazji EURO2012 (kampania była prezentowana również w języku angielskim). Taki wybór grupy docelowej podyktowany był wspieraniem postaw prospołecznych w obszarze ochrony tradycji, promocji kultury, a przede wszystkim zmianą, szczególnie wśród młodzieży, sposobu myślenia o fladze, która dla bohaterów wystawy jest żywym symbolem Państwa. Kampania poprzez pokazanie dokonań Polaków i ich niezwykłych historii pokazała możliwości znalezienia sposobu realizacji marzeń i planów życiowych. Korzyścią dla odbiorców kampanii było budowanie pozytywnego wizerunku Narodu, potwierdzenie statusu Polaków jako nowoczesnego społeczeństwa międzynarodowego i wspólnotowego, z poczuciem odrębności narodowej i kulturowej.

Opis przebiegu kampanii

Kampania rozpoczęła się w marcu 2012 r. i trwa nadal (wystawa odbyła się w dn. 2.05– 15.06.2012 r.), a jej dorobek w wersji rozbudowanej jest prezentowany na stronie www.bialo-czerwona.org. Uroczystego otwarcia Wystawy dokonał Prezydent RP, włączając je w oficjalne obchody państwowe Dnia Flagi. Wystawa miała charakter ogólnodostępny, a dzięki stronie internetowej dostęp do jej dorobku był nieograniczony. Przy Wystawie plenerowej organizowane były lekcje w ramach przedmiotu „WOS” (scenariusz lekcji opracowało Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”). Rozesłano informacje o Wystawie i dedykowanej jej stronie, zawierającej także informacje historyczne oraz wiedzę o symbolach narodowych, do wszystkich szkół w Polsce. Wykorzystano na stronie www muzykę polskiego kompozytora - Jerzego Chruścińkiego.
Wystawa będzie pokazywana w innych miastach Polski i kontynuowana w następnych latach. Kampania była prowadzona w mediach (radio, TV, prasa, internet).

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Kampania prowadzona była wielowymiarowo w mediach ogólnopolskich i tematycznych,na stronie www i przez działania Partnerów i Organizatora (mailing,inf. na stronach). Została wpisana do Prezydenckiego kalendarza obchodów 2 maja. Wybrano narzędzia komunikacji jak: „setki” telewizyjne (wywiady z bohaterami i Organizatorem:TVP Polonia, TVP Historia, Teleexpress), informacje prasowe, portale społecznościowe (FB, GL), radio (m.in wywiady w RMF FM, Radio Kampus). Kampania prowadzona była na portalach tematycznych np. żagle.pl, wspinanie.pl oraz na stronach instytucji naukowych (KBP PAN i stronach polskich stacji arktycznych i antarktycznych). Wysłano mailing do wszystkich szkół w Polsce. Opracowano skrypt do przedmiotu „WOS”,ułatwiający wykorzystanie dorobku Wystawy nauczycielom. Dla młodych odbiorców na stronie kampanii dodano komiks obrazujący 1-sze na świecie zimowe wejście na Mount Everest dokonane przez Polaków. Kampania swoją formą (wystawa plenerowa) miała charakter reklamy outdoorowej

Efektywność

Efekty kampanii są trudnomierzalne i długofalowe, możliwe do oszacowania po kilku latach. Organizator dotarł do grupy docelowej (szkoły, prezentacja kampanii w najbardziej uczęszczanym miejscu Warszawy podczas EURO 2012, środowiska biznesowe, Urzędy Miast). Dzięki plenerowemu charakterowi oraz dedykowanej stronie www (29 000 unikatowych użytkowników w 05.2012-02.2013 r.) z dorobkiem Wystawy mogła zapoznać się nieograniczona liczba osób oraz internauci. Dzięki nowoczesnej formie (QR kody, strona www, komiks, FB) Kampania była atrakcyjna także dla młodzieży.
Na temat kampanii pojawiły się 2 relacje w TVP Polonia, 2 w TVP Kultura, 2 w TVP Historia, 1 w Teleexpresie, 4 w radio (stacje ogólnopolskie), 1 w National Geografic Polska i Polityce oraz na portalach: www.wspinanie.pl, www.zagle.pl, Facebook, Goldenline, stronach KBP PAN i stacji arktycznych i antarktycznych oraz podczas wszystkich malingów realizowanych przez MOVIDA (ok. 240.000 spersonalizowanych maili), wysyłki mailowej do wszystkich szkół w Polsce realizowanej przez Partnera Kampanii - Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła.
Na kampanię wydano 30.000 zł; miała charakter non-profit a pracownicy MOVIDA pracowali na jej rzecz nieodpłatnie, w ramach CSR. Kampania promocyjna prowadzona była bezkosztowo. Sponsor partycypował w kosztach technicznego przygotowania wystawy oraz montażu i demontażu.

Kampanijność

Kampania jest kontynuowana. Zapewne w dn. 02.05 br. Prezydent RP otworzy wystawę „Biało-czerwona na morzach i oceanach”, prezentującą historie sukcesów Polaków pod polską banderą sportową (w trakcie ustaleń). W 2013 r. wystawa „Biało-czerwona na białym” będzie prezentowana w kilku miastach Polski.

Opis inicjatora

MOVIDA s.k. organizuje autorskie konferencje i seminaria na tematy gospodarcze oraz świadczy usługi zw. z montażem/demontażem wystaw obiektów muzealnych,stworzyła autorską markę społ. „Biało-czerwona”


KrajPolska
Problemy społeczneEdukacja, Inne, Kultura
NadawcaMOVIDA s.k.
WykonawcaMOVIDA s.k.
Adresacimłodzież szkolna i studenci; osoby dla których ważna jest tożsamość narodowa
Mediaradio, telewizja, internet, prasa
Data zgłoszenia26.02.2013