Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2012

Kategoria konkursowa: Kampanie instytucji publicznych26.02.2013

Ojczysty - dodaj do ulubionych

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Kształtowanie świadomości językowej Polaków i propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny to podstawowe cele kampanii Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, objętej honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Kampania ma przypominać o roli i miejscu języka ojczystego w życiu Polaków; ma przyczynić się do podnoszenia świadomości językowej. Organizatorami kampanii są Narodowe Centrum Kultury i Rada Języka Polskiego.

Grupa docelowa

Użytkownicy języka polskiego.

Strategia

Język polski - podstawowy element narodowej tożsamości i dobro narodowej kultury - stanowi język ojczysty około 46 milionów ludzi na świecie. Jest także szóstym językiem pod względem liczby użytkowników w Unii Europejskiej. Inicjatywa kampanii zrodziła się z konieczności ochrony języka polskiego jako nośnika tożsamości narodowej w procesie globalizacji oraz z uwagi na fakt, że polska kultura stanowi wkład w budowę wspólnej, różnorodnej kulturowo Europy, a zachowanie tej kultury i jej rozwój jest możliwy tylko poprzez ochronę języka polskiego. Kampania ma na celu kształtowanie świadomości językowej Polaków, zwiększenia zainteresowania językiem polskim oraz propagowanie dobrych wzorców językowych.

Opis przebiegu kampanii

Kampanię zainaugurowano 20.02. 2012, w przeddzień Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Na działania w ramach kampanii składały się m.in. wystawa zabytków języka polskiego w Pałacu Krasińskich w Warszawie oraz Debata „Polszczyzna czterech pokoleń”(w której udział wzięli: prof. W. Pisarek, prof. J. Miodek, prof. J. Bralczyk, prof. A. Markowski, dr K. Kłosińska, Gaba Kulka). W ramach kampanii odbyła się także uroczysta Gala Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. W widowisku, prowadzonym przez M. Stuhra i A. Poniedzielskiego, wzięli udział artyści, dziennikarze i językoznawcy. Występom muzycznym i kabaretowym, towarzyszyły rozmowy o fenomenie języka polskiego. Kolejnymi wydarzeniami kampanii były: druga edycja „Rymoliryktanda” dyktanda-happeningu, prowadzonego przez L.U.Ca i dr. K. Kłosińską; Konkurs na "Słowostwora" w "Metrze", Ogólnopolskie Dyktando w Katowicach i Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. W ramach kampanii powstały spoty telewizyjne i radiowe oraz fan page na Facebooku.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

W ramach kampanii przygotowane zostały spoty radiowe i telewizyjne, emitowane niemalże we wszystkich stacjach telewizyjnych oraz radiowych. Spoty przypominają o potrzebie świadomego posługiwania się językiem, zwracania uwagi na jego bogactwo. W spotach telewizyjnych pojawią się animowane „słowostwory”, przypominające kształtem zwierzęta. Nawiązania do świata zwierząt, posłużenie się w jednym z filmików symboliką zoo-rezerwatu, miejsca w którym można podziwiać słowa, które wychodzą z użycia („Birbant” czy „Serwus”), podkreślone zostają komentarzem Krystyny Czubówny.Tematyka spotów radiowych związana jest z problemem bezmyślnego używania języka, niedbałości językowej, utrudniającej komunikację. „Słowostwory” stanowią motyw przewodni kampanii, łączą ze sobą wizualnie jej elementy: spoty telewizyjne, grafikę i animację pojawiającą się na stronie internetowej i na profilu facebookowym kampanii. W "Słowostwory" pojawiły się także w konkursie na nowe słowo ("Metro").

Efektywność

Dzięki wspólnemu działaniu NCK oraz RJP rozpoczęła się społeczna debata na temat poprawności językowej. Tematyka kultury języka cieszy się rosnącą popularnością, o czym świadczy np. powstawanie nowych kampanii, których zadaniem jest np. przypominanie o konieczności używania polskich znaków. O rosnącej potrzebie używania poprawnej polszczyzny świadczy coraz większe zainteresowanie dyktandem czy poradnią językową. Profil kampanii na Facebooku, w ramach którego działa m.in. właśnie profesjonalna poradnia językowa, polubiło w ciągu roku ponad 28,5 tysiąca użytkowników. Największą popularnością internautów cieszyły się spoty zatytułowane „ZOO”, „Biuro” i „Urząd” – obejrzało je w ciągu niespełna roku ponad 85 tysięcy osób (w tym „ZOO” niemal 47 tysięcy, „Biuro” ponad 35 tysięcy). W ramach działań związanych z kampanią Narodowe Centrum Kultury powołało do życia serię wydawniczą „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. W ramach serii ukazały się publikacje poświęcone kulturze języka, językoznawstwu, historii języka polskiego, teorii i historii literatury: książka K. Kłosińskiej „Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku”; zbiór utworów poetyckich D.Brzóski-Brzóskiewicza „Haiku”; „Oblicza polszczyzny”- publikacja pokonferencyjna pod redakcją prof. A. Markowskiego i R. Pawelca. W 2012 r. NCK we współpracy z Radą Języka Polskiego przygotowało również dodatki edukacyjne, opublikowane w "Victor Junior (40 tys. egz.) oraz "Victor Gimnazjalista” (50 tys. egz).

Kampanijność

Kampania kontynuowana jest w 2013 roku. 20.02.2013 odbyła się transmitowana w TVP Gala Języka Ojczystego (oglądalność: 330 000 widzów), podczas której po raz kolejny wręczony został medal Zasłużony dla Polszczyzny. W dalszym ciągu prowadzony jest fan page kampanii. Planowane są dalsze działania.

Opis inicjatora

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Motywem przewodnim kampanii są sympatyczne Słowostwory, symbolizujące ginące polskie słowa. Spoty telewizyjne wykorzystują skojarzenia widza z filmem przyrodniczym - język polski porównany zostaje w ten sposób do natury, polszczyzna zanieczyszczona niepotrzebnymi zapożyczeniami przypomina zanieczyszczoną Ziemię, słowa, które nie są przekazywane z pokolenia na pokolenie, podobnie jak gatunki zwierząt, wymierają. Słowstwory na dobre zagościły także na gadżetach, fan page i stronie kampanii.


KrajPolska
Problemy społeczneEdukacja, Kultura
NadawcaNarodowe Centrum Kultury
WykonawcaNarodowe Centrum Kultury
AdresaciUżytkownicy języka polskiego.
MediaTelewizja, radio, internet, prasa.
Data zgłoszenia26.02.2013
Dodatkowe materiały