Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2012

Kategoria konkursowa: Akcje obywatelskie27.02.2013

Woda ma swoje limity

KATEGORIA: Akcje obywatelskie

POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Zanieczyszczenie wód stanowi istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Na co dzień spotykamy się z nadmierną eksploatacją zasobów wodnych. Prowadzi to do pogorszenia jakości i ilości wody. Cieknące krany, nieszczelne sieci kanalizacyjne, a także niewykorzystywanie alternatywnych źródeł wody, m.in. wody deszczowej czy oczyszczonych ścieków pogłębiają to zagrożenie. Plakat ma na celu zwiększenie świadomości publicznej. Czysta woda jest surowcem, którego nakłady wkrótce mogą się wyczerpać.

Grupa docelowa

młodzież , osoby dorosłe

Strategia

Nadmierna eksploatacja zasobów wodnych widoczna jest na co dzień. Prowadzi to do pogorszenia jakości i ilości wody. Cieknące krany, nieszczelne sieci kanalizacyjne, a także niewykorzystywanie alternatywnych źródeł wody, m.in. wody deszczowej czy oczyszczonych ścieków pogłębiają to zagrożenie.

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości ludzi i skierowanie ich uwagi na istotny problem, który rzadko jest uświadamiany. Grupa docelowa to młodzież i osoby dorosłe, które dokonując niewielkich zmian w życiu codziennym, mogą wpłynąć na lepsze i oszczędniejsze wykorzystanie wody. Początkowo zmiana ta mogłaby nastąpić nawet przy wykonywaniu czynności wykonywanych co dzień (takich jak mycie naczyń, zębów, kąpiel, dokręcanie kranów w miejscach publicznych, etc.).

Opis przebiegu kampanii

Kampania pojawiła się na portalu kampaniespoleczne.pl

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Głównie internet ze względu na jego zasięg.

Efektywność

Kampania odniosła pozytywną informację zwrotną. Zauważono, że problem jest istotny, choć bardzo rzadko uświadamiany.

Kampanijność

Prawdopodobnie kampania będzie kontynuowana w podobnej formie.

Opis inicjatora

Anna Sielatycka
jest absolwentką kulturoznawstwa na wydziale 'Przemysłu Kreatywnego' na Edinburgh Napier University, ukończyła także kurs grafiki komputerowej w Ośrodku Postaw Twórczych we Wrocławiu.


KrajPolska
Problemy społeczneEkologia i środowisko
NadawcaAnna Sielatycka
WykonawcaAnna Sielatycka
Adresacimłodzież i osoby dorosłe
Mediainternet
Data zgłoszenia27.02.2013