Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2012

Kategoria konkursowa: Kampanie lokalne27.02.2013

Darłowska Laponia Świętego Mikołaja

KATEGORIA: Kampanie lokalne

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Darłowska Laponia Św. Mikołaja to inicjatywa lokalna organizowana od 4 lat w grudniu przez wolontariuszy, adresowana do dzieci i ich rodziców. Motywem przewodnim wydarzenia jest podkreślenie istoty znaczenia zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, choinki, Św. Mikołaja, ukazanie refleksji świątecznej – w tym przypadku promocja wolontariatu – serce dla serca, pomocnej dłoni, dbałości i troski o bliskich. Twórcami tego eventu społecznego jest Darłowskie Centrum Wolontariatu.

Grupa docelowa

Mieszkańcy Darłowa i okolic.

Strategia

Darłowska Laponia Św. Mikołaja jest dla wolontariuszy ogromnym sukcesem. Poprzez wspólne działania dzieci i młodzieży - wolontariuszy działających na terenie miasta i gminy Darłowo, organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców, władz samorządowych, mediów i osób prywatnych udało się zorganizować dużą imprezę mikołajkową na rynku miejskim w Darłowie. W ramach kampanii powstała seria czterech plakatów i filmów, których premiera odbywała się regularnie raz w tygodniu. Cztery poniedziałki poprzedzające wydarzenie ukazywały plakaty –  środy zaś zarezerwowano dla spotów filmowych. W ten sposób powstała seria zagadkowych plakatów i filmików – potocznie nazywana 9 grudnia – od daty, związanej z finałem imprezy.
Przekaz główny, podzielony na 4 równe części odkrywał ukrytą tajemnicę, czyli nic innego jak zapowiedź i zaproszenie na imprezę. Zarówno w pierwszym, jak i w kolejnych filmikach wystąpiły osoby znane lokalnie, sprawujące funkcje publiczne – zatem co szło w parze – lobbujące Darłowską Laponię Świętego Mikołaja. Bohaterowie byli przedstawicielami zarówno sektora organizacyjnego jak i docelowego.
Brzmiała ona:
9 grudnia
coś się zmieni...
odpalimy choinkę,
wyczyścimy buty
i wyjdziemy
MIKOŁAJOWI
naprzeciw

Kampania spotkała się z dużym zainteresowaniem oraz uznaniem a jej siłę oddziaływania można było zaobserwować 9 grudnia 2012 roku w Darłowie podczas IV Darłowskiej Laponii Świętego Mikołaja, gdzie pomimo opadów śniegu i mrozu rynek wypełniony został po „brzegi”.

Opis przebiegu kampanii

W celu utrzymywania napięcia i zainteresowania na kilka tygodni przed imprezą prowadzone było systematyczne dawkowanie informacji związane z samym dniem 9 grudnia. Pierwszy plakat nie ukazywał nic innego jak napis „9 grudnia”. Oznajmienie daty oraz utrwalenie jej w pamięci odbiorców przekazu. Drugi plakat i film był kontynuacja pierwszego oraz zapowiedź czegoś dalej. Jego treść brzmiała: „9 grudnia – coś się zmieni”. W dalszym ciągu utrwalała istotną datę, wywoływała zaciekawienie –  głównie poprzez filmik, który wielokrotnie zmieniał wątek, nie pozwalając odbiorcy na zrozumienie przekazu. Trzeci odcinek –  poświęcony był tradycji związanej z czasem oczekiwania na przybycie Mikołaja. Mówiła mianowicie o fakcie czyszczenia butów związanego z czasem oczekiwania i przygotowywania się na przybycie przybysza z Laponii.
Ostatni z serii czterech plakatów odsłonił wszystko. Do upublicznienia tego przekazu wybrano popularne media społecznościowe takie jak: facebook, blip, youtube.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Strategicznym działaniem była kampania internetowa oraz radiowa, która pozwoliła dotrzeć do masowego odbiorcy. W jej realizacji pomogło uzyskanie patronatu Radia Koszalin. Zimowego, Plenerowego Studia Radia Koszalin z relacjami na żywo z darłowskiego rynku.
Dodatkowo prowadzona była kampania radiowa, bannerowa oraz wykorzystująca media społecznościowe w Internecie, plakaty rozwieszane na słupach ogłoszeniowych w Darłowie oraz ulotki dystrybuowane do mieszkańców Darłowa i okolic. Wyprodukowano tysiące ulotek, których kolportażu podjęli się poza instytucjami takimi jak Darłowski Ośrodek Kultury sami wolontariusze. Ulotki trafiły do każdej szkoły i innej instytucji publicznej. Szeptano i mówiono o „9 grudnia” niemalże w każdej grupie społecznej. Poza czasem antenowym, 9 grudnia 2012 na rynku w Darłowie powstało plenerowe studio Radia Koszalin z wejściami na żywo.
Dodatkową zaletą obranej formy było to, że zupełnie za darmo umożliwiało to dotarcie do wielu potencjalnych odbiorców przekazu.

Efektywność

W roku 2012 dzięki przeprowadzeniu zaplanowanej kampanii organizację imprezy mikołajkowej wsparło więcej osób, firm i instytucji, ale co najważniejsze zwiększyła się liczba osób uczestniczących w Darłowskiej Laponii Św. Mikołaja. Społeczność lokalna bardzo przyjaźnie odebrała całe przedsięwzięcie włączając się w pomoc przy organizacji i uczestnicząc w samej imprezie na rynku – przybyło w bardzo mroźny i śnieżny dzień około 2 tys. osób. Jednocześnie przełożyło się to na zwiększenie środków pozyskanych przez wolontariuszy podczas imprezy, z zbiórki pieniędzy do puszek i sprzedaży cegiełek. Zebrano 5.094,59 złotych, które zostaną przeznaczone na stypendia dla dzieci z niezamożnych rodzin pn. „Wolontariusz z pasją” oraz na działalność wolontariuszy.

Kampania została przeprowadzona przy wsparciu wolontarystycznym oraz niefinansowym darczyńców. Kampania nie pociągnęła za sobą żadnych środków finansowych. Jedyne koszty związane a omawianą kampanią promującą IV Darłowską Laponię Świętego Mikołaja to koszty związane z drukiem plakatów i ulotek, które zrealizowane zostały dzięki uprzejmości władz miasta Darłowa.
Ważne podkreślenia jest, iż wsparcie Władz Miasta tworzy dobry klimat co przekłada się na niefinansowe wykorzystanie zasobów lokalnych przy organizacji imprezy.
Informacje na ten temat chętnie publikowały: Radio Koszalin, gminy powiatu sławieńskiego: Sławno, Darłowo, Malechowo, Postomino, wszystkie internetowe serwisy placówek edukacyjnych, oddziały DCW, itd.

Kampanijność

Darłowska Laponia Św. Mikołaja realizowana przez wolontariuszy młodszych i starszych wpisała się już na stałe do kalendarza imprez darłowskiego wolontariatu, jednak dopiero w roku 2012 rozbudowaliśmy przygotowania mikołajek wprowadzając zaplanowane działania promocyjne, które będą kontynuowane.

Opis inicjatora

Działalność Darłowskiego Centrum Wolontariatu to przede wszystkim promocja i organizacja młodzieżowego wolontariatu oraz pobudzanie zwykłych ludzi do działań na rzecz środowiska lokalnego.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Darłowska Laponia Św. Mikołaja stała się dla wolontariuszy stałym, corocznym wyzwaniem do angażowania coraz szerszych kręgów społeczności lokalnej, dlatego też w roku 2012 została przeprowadzona kampania promocyjna poprzedzająca wydarzenie. Promocja oparta została głównie na reklamie plakatowej i krótkich spotach reklamowych, których zadaniem miało być wywołanie zainteresowania, utrzymanie napięcia, przekazanie informacji w sposób zaskakujący, innowacyjny, oparty na tradycjach świątecznych.


KrajPolska
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Edukacja, Inne, Kampanie wizerunkowe organizacji i instytucji, 1%, Wolontariat
NadawcaDarłowskie Centrum Wolontariatu
WykonawcaDarłowskie Centrum Wolontariatu
AdresaciMieszkańcy Darłowa i okolic
MediaInternet, plakaty, radio
Data zgłoszenia27.02.2013
Dodatkowe materiały