Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2012

Kategoria konkursowa: Kampanie instytucji publicznych28.02.2013

Zostaw swój 1% podatku w Częstochowie

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Celem kampanii jest uświadomienie mieszkańcom znaczenia jakie ma przekazanie 1% podatku dla lokalnych – częstochowskich - organizacji pożytku publicznego. Poszerzenie wiedzy na temat działalności organizacji wpływającej na zmianę postawy mieszkańców. Edukacja mieszkańców w zakresie zachowań cennych dla lokalnej społeczności. Zacieśnienie relacji między organizacjami i mieszkańcami wpływające na aktywizację społeczeństwa i uwrażliwienie na potrzeby innych w zakresie społeczeństwa obywatelskiego.

Grupa docelowa

Podatnicy i osoby nie rozliczenia się np. dzieci i młodzież, których edukacja pozwoli na większe wsparcie organizacji w przyszłości.

Strategia

Problem: Mała wiedza społeczna dotycząca OPP oraz brak zrozumienia dla słuszności idei lokalnego przekazywania 1%.
Adresatami kampanii są podatnicy oraz osoby, których edukacja wpłynie na rozwój partycypacji społecznej.
Mieszkańcy zrozumieli, że 1% dla lokalnych OPP, jest pomocą dla nich samych, gdyż mogą mieć potrzebę skorzystania z oferty organizacji. Uświadomiony został sens przesłania, zostaw 1% podatku w swoim mieście – będziesz miał do niego bliżej.
Dla dzieci zorganizowano konkurs plastyczny POMAGAM INNYM. 14.02 facebookowicze wklejali na swoich tablicach logo akcji. Podczas konferencji prasowej można było m.in. porozmawiać z przedstawicielami OPP, które w poprzednim roku uzyskały największe wsparcie. Dwukrotnie mieszkańcy wsiadali do zabytkowego, darmowego tramwaju w ramach akcji WCHODZĘ W TO, by porozmawiać osobiście z wolontariuszami z OPP. Seniorzy wykazali się zręcznością podczas WARSZTATÓW ORIGAMI, na których powstały dziesiątki serduszek. Serduszka te rozdali politycy i parlamentarzyści podczas TARGÓW WIELKANOCNYCH. Happening RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ ukazał mieszkańcom, że z pojedynczego działania można stworzyć coś naprawdę wielkiego. Wolontariusze, uczniowie, seniorzy, władze miasta, radni ustawili się na głównym placu miasta w znak 1%, trzymając w rękach czerwone balony. Następnie umieszczone zostały one w 5m siatce w kształcie serca, która zawisła, rozpościerając się nad placem, będąc widocznym z daleka znakiem kampanii i serca oddanego poprzez 1% podatku.

Opis przebiegu kampanii

Zostaw swój 1% podatku to kampania nastawiona na wielorakie działania z wykorzystaniem promocji bezpośredniej, zachęcając mieszkańców do udziału w licznych happeningach, jak i pośredniej wykorzystując siłę i zainteresowanie mediów oraz materiały promocyjne. W kampanię zaangażowane zostały organizacje na które można było oddać 1% podatku, podatnicy, a także, poprzez spoty promocyjne, znane osoby związane z Częstochową jak aktor Piotr Machalica, muzyk Olek Klepacz, wielokrotny mistrz świata w lataniu precyzyjnym Janusz Darocha. Do konkursów i happeningów organizowanych podczas kampanii zaangażowani zostali zarówno najmłodsi, młodzież szkolna jak i seniorzy Uniwersytetów Trzeciego Wieku lub współpracujący z OPP. Akcję wsparły Władze Miasta a także radni i parlamentarzyści. Kampania zaistniała też we wszystkich lokalnych mediach. Ulotki z listą wszystkich organizacji którym można było przekazać 1% podatku kolportowane były m.in. w miejskich instytucjach a także w biurach rachunkowych.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Rozpoczęcie kampanii poprzedzone było przeprowadzeniem analizy mającej na celu określenie problemu społecznego. Współpraca Biura z organizacjami pożytku publicznego sprawia że na bieżąco znane są problemy organizacji i trudności w realizacji ich potrzeb. Przyczyniło się to do wytworzenia marki kampanii sygnowanej przez czerwone serce z nadrukiem 1% - logo akcji. Niezbędna okazała się również baza partnerów zarówno medialnych, merytorycznych jak i aktualizacja samej listy OPP. Adresaci kampanii to jednak nie tylko osoby które brały czynny udział w licznie organizowanych eventach. Dlatego też promocja przedsięwzięcia miała charakter medialny. Ze względu na szerokie grono odbiorców kanały promocji medialnej zostały dostosowane do przedziału wiekowego grup odbiorców. Stąd informacje pojawiły się w prasie, radiu, telewizji jak i internecie. Plakaty informacyjne dystrybuowane były na słupach miejskich, w środkach komunikacji miejskiej oraz w instytucjach miejskich.

Efektywność

Podatnicy podlegający częstochowskim urzędom skarbowym przekazali organizacjom pożytku publicznego blisko 4,2 mln zł, z podatku dochodowego za rok 2011, natomiast do częstochowskich organizacji pożytku publicznego trafiło 970 151,30. Porównując lata poprzednie, ilość osób wybierających częstochowskie opp wzrosła (z 14 659 na 15 672) jak i również, środki przez nie przekazane (z 900 352zł na 970 151,30 zł). Jest to sukces kampanii wyrażony nie tylko w liczbach ale przede wszystkim poprzez zaangażowanie mieszkańców. Wzrost osób przekazujących swój 1% podatku na lokalne organizacje wskazuje wykształcenie się pozytywnych postaw. Zbliżenie relacji między mieszkańcami a organizacjami zaowocowało również w codziennych, realnych działaniach - zaobserwowana została zwiększona liczba wolontariuszy. Świadczy to zatem o dotarciu kampanii do świadomości mieszkańców. Na promocję przedsięwzięcia znaczny wpływ miały wszystkie lokalne media, w których pojawiło się kilkadziesiąt publikacji. Koszty kampanii uległy obniżeniu ze względu na ich własne zaangażowanie. Na kampanię przeznaczone zostały 5659,95zł. Były to środki wydane z zasobów Urzędu Miasta Częstochowy.

Kampanijność

Kampania jest naturalną kontynuacją działań z lat poprzednich w których Biuro pracowało nad wykształceniem jak najlepszej relacji między organizacjami pożytku publicznego a mieszkańcami. W 2013 roku rozpoczęła się kolejna jej edycja, podczas której prowadzona jest wielopłaszczyznowa promocja idei.

Opis inicjatora

Biuro rozwija idee partycypacji społecznej, wspiera organizacje pozarządowe, wzmacniając ich potencjał, jako podmiotów ES przyczyniających się do zmniejszania obszaru wykluczenia społecznego.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

W centrum wszelkich działań promocyjnych znajduje się logo akcji. Jest nim serce wykonane techniką origami z nadrukiem 1%. Jest to symboliczny obraz serca tych którzy przekazują swój 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Fakt że serce zostało wykonane techniką origami wskazuje na to iż każdy może dokonać takiego czynu sam, wystarczy tylko trochę chęci. Logo akcji wykorzystane zostało więc w spotach promocyjnych, nadrukach na gadżetach oraz w wszystkich eventach promujących akcję.


KrajPolska
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Edukacja, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wolontariat
NadawcaUrząd Miasta Częstochowy
WykonawcaBiuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych
AdresaciPodatnicy; osoby wymagające edukacji w zakresie partycypacji społecznej
MediaPrasa, tv, radio, internet
Data zgłoszenia28.02.2013
Dodatkowe materiały