Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2012

Kategoria konkursowa: Kampanie instytucji publicznych28.02.2013

Wyłączamy prąd, włączamy oszczędzanie

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Kampania przekonywała Polaków, że oszczędzając energię oszczędzamy pieniądze i środowisko. W humorystyczny i lekki sposób pokazywała, że to bardzo proste. Wystarczy np. wyłączać urządzenia z funkcji „czuwania” i już rocznie można zaoszczędzić nawet 300 zł. Wartością dodaną jest poprawa jakości środowiska naturalnego, w tym powietrza, którym wszyscy oddychamy.

Grupa docelowa

Osoby w wieku 25-59 lat, z wykształceniem średnie +, mieszkające w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców, prowadzące gospodarstwa domowe i płacące za nie rachunki.

Strategia

Polacy narzekają na wysokie opłaty za energię elektryczną i cieplną. Według danych Eurostatu (2010), wydajemy na ogrzewanie swoich domów i mieszkań wyjątkowo dużo. Prąd, gaz i inne rachunki pochłaniają aż 10 procent budżetów domowych, podczas gdy w Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii zaledwie 3 procent. Jednym z powodów, dlaczego tak się dzieje, są nasze nawyki. W naszych mieszkaniach często przez cały dzień włączone są telewizory i komputery, choć w rzeczywistości korzystamy z nich zaledwie przez kilka godzin. W nieużywanych przez nas pomieszczeniach pali się światło. Urządzenia takie jak odtwarzacze DVD, komputery, sprzęt Hi-Fi, telewizory pozostają włączone w funkcji stand by przez całą dobę, tak samo jak pozostawione w kontakcie ładowarki do telefonów. Wszystko to sprawia, że rocznie tracimy bezpowrotnie kilkaset kilowatów energii, za które potem musimy zapłacić. Aby oszczędzać energię i chronić klimat, wystarczą najprostsze czynności: wyłączanie funkcji stand-by w telewizorach, komputerach, konsolach do gry i DVD pozwala zaoszczędzić nawet 300 zł rocznie Zużywając mniej energii, potrzebujemy mniej paliw, które musimy spalić w celu wytworzenia energii. Spalając mniej paliw kopalnych, emitujemy mniej gazów cieplarnianych. W ten sposób przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska w którym żyjemy, chronimy własne zdrowie oraz poprawiamy jakość naszego życia.

Opis przebiegu kampanii

Kampania rozpoczęła się 1 października 2012 r. emisją spotów telewizyjnych emitowanych w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych oraz na kanałach tematycznych. Spoty emitowane były przez 6 tygodni. Komponentowi telewizyjnemu towarzyszyła kampania internetowa, która zakończyła się pod koniec listopada 2012 r.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Kampania składała się z komponentu telewizyjnego oraz internetowego. Zostały one wybrane ze względu na ich zasięg w grupie docelowej, która aktywnie konsumuje te właśnie media. Spoty telewizyjne emitowane były w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych (TVN – stacja wiodąca w kampanii, TVP1, TVP2, Polsat – stacje uzupełniające w kampanii) oraz na kanałach tematycznych (TVN24, Discovery, atmedia). W ramach komponentu internetowego kampanii stworzone zostały „ożywione” przedmioty domowe – kontakt i listwa (bohaterowie główni, wykorzystywani w większości kreacji w całej kampanii) oraz czajnik i wtyczka jako bohaterowie wspierający, występujący w filmie. Bohaterowie kampanii przewijali się w jej narzędziach – stronie internetowej http://oszczedzam-energie.pl/, gdzie pełnili funkcję przewodników po niej oraz w filmie animowanym i kampanii displayowej. W kampanii wykorzystane zostały również portale społecznościowe - Facebook i Pinterest oraz tzw. marketing szeptany - dyskusja na forach.

Efektywność

Ministerstwo Środowiska od kilku lat prowadzi ogólnopolskie badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Jednym z elementów tych badań są zachowania dotyczące oszczędzania energii w gospodarstwach domowych. Na podstawie porównania badań z 2011 i 2012 roku można stwierdzić, że odsetek osób które nie oszczędzają energii w ogóle spadł o 5%, natomiast odsetek osób które wyłączają światło w nieużywanych pomieszczeniach wzrósł o 8%, a tych które unikają trybu stand by wzrósł o 7%. Aby jednak można było mówić o trwałej zmianie zachowań, potrzebne jest powtórzenie badanie w kolejnych latach. Kampania telewizyjna dotarła do 93,4% grupy celowej (taki procent przynajmniej raz widziało spot telewizyjny kampanii). Przynajmniej cztery razy spot widziało 81,4% grupy celowej. Suma intensywności GRP wyniosła 1678,7. Spoty telewizyjne zostały wyemitowane ok. 4000 razy. Zasięg kampanii internetowej, liczony jako liczba unikalnych użytkowników wyniósł 5 034 259, natomiast liczony jako szacowane procentowe dotarcie do grupy docelowej - 82%. Kampania kosztowała ok. 5 mln. złotych.

Kampanijność

Kampania „Wyłączamy prąd, włączamy oszczędzanie” to kolejny etap programu edukacyjnego Ministerstwa Środowiska: Żyj ekologicznie, to ekonomiczne, pokazującego że nasze drobne nawyki mają wpływ na stan środowiska naturalnego oraz zawartość naszych portfeli. Będzie on kontynuowany w kolejnych latach.

Opis inicjatora

Ministerstwo Środowiska

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Pomysł spotów telewizyjnych odnosi się do kontekstu sporów językowych oraz relacji między ludźmi. Stąd udział dwóch znanych autorytetów pana prof. Bralczyka i pana prof. Lwa-Starowicza, którzy komentują zachowania występujących w spotach par. Spoty zwracają uwagę, że idea oszczędzania energii nie jest tylko wybujałą filozofią, lecz dotyka zupełnie prostych spraw i jest o wiele łatwiejsza w stosowaniu, niż niekończące się dywagacje na tematy drugorzędne.


KrajPolska
Problemy społeczneEkologia i środowisko
NadawcaMinisterstwo Środowiska
WykonawcaJust Sp. z o.o.
Adresacimieszkańcy Polski, osoby w wieku 25-59 lat, z wykształceniem średnie +, mieszkające w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców
Mediatelewizja, Internet
Data zgłoszenia28.02.2013
Dodatkowe materiały