Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2012

Kategoria konkursowa: Kampanie lokalne28.02.2013

"Atrakcyjna RUDA". Kampania zawiera 12 odsłon: Ruda atrakcyjna, inspirująca, nowoczesna, rodzinna, zielona, sentymentalna, sportowa, górnicza, muzyczna, przedsiębiorcza, zabytkowa, po prostu... ŚLĄSKA

KATEGORIA: Kampanie lokalne

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Ruda Śląska to miasto kontrastów. Z jednej strony górnicze, kultywujące wielopokoleniową tradycję i rodzimą kulturę oraz pielęgnujące wartości rodzinne, a z drugiej zaś strony stawiające na nowoczesność, przedsiębiorczość i rozwój nowych miejsc pracy. Stąd przedstawione jest w 12 różnorodnych odsłonach. Humorystycznym elementem jest atrakcyjna „ruda”, symbolizująca nie tylko miasto, ale i fajne dziewczyny mieszkające w Rudzie Śl. Kampania ma przełamać stereotypy funkcjonujące na temat Rudy Śl.

Grupa docelowa

Kampania jest skonstruowana w taki sposób, by była kierowana do różnych grup docelowych. Poszczególne odsłony zakładają inną grupę: rodziny, młodzież, przedsiębiorców, inwestorów, artystów, górnictwa.

Strategia

Ruda Śl. to miasto kontrastów. Z jednej strony górnicze, kultywujące wielopokoleniową tradycję i rodzimą kulturę oraz pielęgnujące wartości rodzinne, a z drugiej stawiające na nowoczesność, przedsiębiorczość i rozwój nowych miejsc pracy. Humorystycznym elementem kampanii jest atrakcyjna „ruda”, symbolizująca nie tylko miasto, ale i fajne dziewczyny mieszkające w Rudzie. Kampania ma przełamać stereotypy funkcjonujące na temat Rudy Śl., stąd Ruda atrakcyjna, inspirująca, nowoczesna, rodzinna, zielona, sentymentalna, sportowa, górnicza, muzyczna, przedsiębiorcza, zabytkowa, po prostu... ŚLĄSKA. Swoich tradycji miasto się jednak nie wypiera, stąd kampania nawiązuje do górnictwa, kt. jest związane z miastem i daje zabezpieczenie materialne i pracę. Dlatego akcji towarzyszył Festiwal Filmów Górniczych. Górnictwo i śląskość to nienaruszalne wartości: etos pracy i zakorzeniona wiara, gościnność, dbałość o rodzinę i dom. Przede wszystkim zaś, to śląska rodzina, a szacunek do niej to niezwykle istotna cecha rudzian. Ruda Śl. obfituje w zabytki postindustrialne, np. wielki piec hutniczy inspirujący artystów, czy XIX dworzec, kt. w ostatnim czasie stał się ośrodkiem praktyk artystycznych. Ważne jest też dobre skomunikowanie miasta (A4,DTŚ,N-S) i jego położenie, kt. sprawia, że z Rudy wszędzie blisko. Ponadto miasto wspiera przedsiębiorczość i stawia na nowoczesność (funkcjonuje tu Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR i Park Przemysłowo Technologiczny

Opis przebiegu kampanii

1. Wydruk kalendarzy z 12 odsłonami miasta. 2. Spot reklamowy. 3. Baner na onet.pl, portalu górniczym i komercyjnym miejskim. 4. Banery reklamowe. 5. Realizacja kolejnych odsłon kampanii. Następuje ona przez organizację niezależnych działań, kt. wpisują się w przekaz kampanii: np. górnicza Ruda wiązała się z organizacją Festiwalu Fimów Górniczych; zabytkowa Ruda to konkurs ma wybór najciekawszych zdaniem mieszkańców rudzkich zabytków, kt. będzie zakńczony wydrukiem broszury 3D; w ramach Rudy inspirującej odbywały się warsztaty fotograficzne ze studentami ASP na piecu hutniczym, zakończone wystawą w Katowicach i Żylinie; to także adaptacja dworca w Chebziu na scenę teatralną i galerię oraz organizacja imprtez z cyklu "Przystanek Chebzie"; sportowa Ruda to cykl zajęć w szkołach i klubach prowadzonych przez utytułowanych sportowców z dziećmi i młodzieżą, kt. mają na celu aktywizację społeczeństwa i propagowanie zdrowego stylu życia. Kolejne odslony będą prowadzone na bieżąco w tym roku.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

O elementach kampanii na bieżąco informuje się poprzez informacje prasowe oraz konferencje prasowe, kt. pozwalają na dotarcie z przekazem do mediów lokalnych i regionalnych. Celowym zamierzeniem jest wykorzystanie internetu jako najtańszego i ogólnodostępnego środka komunikacji społecznej - wykorzystanie strony internetowej miasta, facebook'a, portalu górniczego, onet.pl. rudaslaska.com.pl, muzeumprl-u.pl oraz portali miejskich. Informacje o działaniach na bieżąco są też przekazywane w Radio Piekary, które jest na 3 miejscu pod względem słuchalności na Śląsku. Spoty reklamowe emitowane są na miejskich basenach, w ośrodkach kultury, urzędzie miasta i innych jednostkach dostępu publicznego. Dodatkowo kampania prowadzona jest na łamach bezpłatnej gazety miejskiej (nakład 20 tys.), w specjalnych dodatkach oraz poprzez insert kalendarza "Atrakcyjna Ruda". Wykorzystywana jest też lokalna telewizja, w kt. emitowany jest cykl "Szkice Śląska", opowiadający o rudzkich zabytkach.

Efektywność

1. Humorystyczne hasło zostało dobrze przyjęte i zakodowane przez mieszkańców Rudy Śląskiej, którzy aktywnie włączają się do kolejnych działań związanych z poszczególnymi odsłonami jako inicjatorzy działań, jak i ich odbiorcy. Kampania kreuje pozytywny wizerunek Rudy Śląskiej , który jest ważnym uwarunkowaniem działań na rzecz rozwoju miasta. Ten pozytywny wizerunek wykorzystuje się w strategii rywalizacji o przewagę konkurencyjną, w ubieganiu się o inwestorów, turystów, środki pomocowe 2. Wykorzystanie internetu umożliwia ogólne dotarcie z kampanią w Polsce i na świecie, a środki masowego przekazu na dotarcie do społeczności lokalnej i regionalnej. 3. Ponad 100 (dot. wszystkich kolejnych odsłon kampanii). 4. 40.750,00 zł netto (12 odsłon zostało wykreowanych w taki sposób, by działania promocyjne, ekukacyjne, kulturalne, marketingowe oraz ukierunkowane na rozwój gminy mogły być promowane bez dodatkowych kosztów w ramach zainaugurowanej kampanii. W pierwszym etapie wydatki na kampanię musiały być poniesione, niemniej kolejne jej odsłony mogą być realizowane bez zaangażowania środków finansowych. Wskazane na wstępie koszty całej kampanii uwzględniają koszt zwyczajowego druku kalendarzy promocyjnych miasta na które w latach wcześniejszych ponoszono dodatkowe wydatki.

Kampanijność

Kampania jest kontynuacją działań "Ludzie bogactwem Rudy Śląskiej", "Poznaj nasze miasto, odkryj nasze miasto", "Szczęśliwi ludzie mieszkają w Rudzie". Do kampanii "Atrakcyjna Ruda" nawiązuje podjęta w 2013 r. kampania śmieciowa "Atrakcyjna Ruda sposobem na bruda" i "Ludzie, zostawcie 1% w Rudzie".

Opis inicjatora

Urząd Miasta Ruda Śląska - Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Dzięki podjętej akcji promocja miasta we wszystkich obszarach uzyskała spójne przesłanie ideowe oraz została ujednolicona wizualnie, dzięki czemu miasto ma być łatwiej rozpoznawalne. 12 odsłon zostało wykreowanych w taki sposób, by działania promocyjne, ekukacyjne, kulturalne, marketingowe oraz ukierunkowane na rozwój gminy mogły być promowane bez dodatkowych kosztów w ramach zainaugurowanej kampanii. Kolejne działania i hasła reklamowe z wykorzystaniem rudej bohaterki realizowane są na bieżąco


KrajPolska
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Edukacja, Inne, Kampanie wizerunkowe organizacji i instytucji, 1%, Kultura, Marketing regionalny, Pomoc rozwojowa, Promocja zdrowia
NadawcaUrząd Miasta Ruda Śląska
WykonawcaWydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta
Adresacispołeczeństwo lokalne i regionalne
Mediaprasa, telewizja, radio, internet, portale społecznościowe
Data zgłoszenia28.02.2013
Dodatkowe materiałyplik: Atrakcyjna Ruda_Ruda Śląska_1.ppt
 plik: Atrakcyjna Ruda_Ruda Śląska_7.swf
 plik: Atrakcyjna Ruda_Ruda Śląska_8.swf
 plik: Atrakcyjna Ruda_Ruda Śląska_9.swf