Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2012

Kategoria konkursowa: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm28.02.2013

Narodowy Test Słuchu 2012

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Celem ogólnym było zwrócenie uwagi na dotykające coraz większą liczbę Polaków problemy zaburzeń słuchu. Ponadto podczas Narodowego Testu Słuchu każdy chętny mógł wykonać bezpłatne testy słuchu przeprowadzone w 78 polskich miastach. Akcja informacyjna towarzysząca kampanii łamała stereotyp wady słuchu jako inwalidztwa. Podczas kampanii przekonywano, że aparat słuchowy to nic innego jak „okulary" dla uszu, a także namawiano do badań profilaktycznych raz w roku.

Grupa docelowa

Wszystkie osoby powyżej 3 roku życia

Strategia

Kampania skierowana była dla wszystkich chętnych. Pacjenci mogli w wyznaczonych miejscach i terminach odwiedzić wyposażony w specjalistyczny sprzęt Słuchobus. 13 tysięcy osób, które poddały się badaniom eccola i badaniom audiometrycznym, otrzymały pełną i indywidualną informację o stanie słuchu oraz o tym, jak dbać o słuch. Kampanii towarzyszyły konferencje prasowe omawiające problem niedosłuchu Polaków.

Na coraz gorszy słuch wpływ ma wszechobecny hałas – dotyczy to zwłaszcza mieszkańców większych miast. Ruch uliczny generuje hałas na poziomie 80 - 90 decybeli, według badań CBOS narzeka na niego aż 70 procent badanych Polaków. Długotrwałe narażenie na taki hałas może powodować czasowe lub trwałe przesunięcie progu słyszenia. Co gorsza, uszkodzenie słuchu to najczęściej proces długotrwały i  niezauważalny. Bardzo często ludzie stwierdzają, że mają problemy ze słuchem, kiedy jest już za późno, bo nastąpiło u nich długotrwałe uszkodzenie. Do tego dochodzi nadużywanie słuchawek do empetrójek, słuchanie zbyt głośno muzyki oraz praca w hałasie. Ponad 200 tysięcy osób pracuje w warunkach w hałasie przekraczającym dopuszczalne normy. Nic dziwnego więc, że aż 17 procent chorób zawodowych w Polsce to przypadki trwałego ubytku słuchu. Życie w długotrwałym hałasie grozi: utratą słuchu, negatywnymi zmianami w układzie krążenia, podniesieniem ciśnienia krwi, zaburzeniami snu, zakłóceniami równowagi emocjonalnej.

Opis przebiegu kampanii

W ramach Narodowego Testu Słuchu 2012 Polskę objeżdżał Słuchobus - samochód, w którym każdy mógł zrobić darmowe, profesjonalne testy słuchu. Słuchobus odwiedził aż 78 miast, miasteczek i wsi, wszędzie zatrzymywał się w centralnych, charakterystycznych punktach. Kampania rozpoczęła się 6 czerwca na rynku łódzkiej Manufaktury, a zakończyła 10 października w siedzibie organizatora kampanii (Siemens, Audio Service) w Poznaniu. W każdym mieście kampanii towarzyszyły działania media relations: konferencje prasowe, spotkania z dziennikarzami, wizyty w stacjach radiowych i telewizyjnych. Wszystkie komunikaty podczas kampanii dotyczyły profilaktyki słuchu. Dzięki szerokim działaniom PR testy słuchu przeszło ponad 13 tysięcy Polaków – nikt wcześniej nie wykonał tak wielu testów w ramach jednej kampanii. Zwieńczeniem działań było opracowanie i przekazanie opinii publicznej raportu „Jaki słyszą Polacy” – wynika z niego, że aż 40 procent osób, które wzięły udział w NTS 2012 ma wadę słuchu.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Kampania wsparta była wyłącznie działaniami public relations (informacje prasowe, 6 konferencji prasowych) skupiającymi się na przedstawieniu społecznego problemu niedosłuchu. Celem komunikacji były media newsowe (prasa, radio, telewizja oraz portale internetowe), które z jednej strony wpływały na frekwencję podczas bezpłatnych testów, z drugiej wskazywały na rosnący problem z niedosłuchem Polaków. Po zakończeniu kampanii do mediów ogólnopolskich dotarł raport o wynikach testu w całej Polsce, zaś do mediów lokalnych dedykowane informacje uwzględniające skalę problemu na wybranym terenie.

Efektywność

Kampania miała zasięg ogólnopolski. Przez bezpłatne testy słuchu przeszło 13 tysięcy osób – wszystkie otrzymały pełen pakiet konkretnych informacji na temat stanu swojego słuchu oraz tego, jakie kroki trzeba podjąć, aby przeciwstawić się pogłębianiu się wady. O wiele więcej osób dowiedziało się o problemie niedosłuchu z mediów. Ogółem w mediach ogólnopolskich i lokalnych pojawiło się 295 informacji na temat Narodowego Testu Słuchu 2012 oraz na temat problematyki słuchu.

Kampanijność

Narodowy Test Słuchu 2012 to druga, rozszerzona o 30 miast edycja kampanii z 2011 roku. Kolejne edycje kampanii będą odbywać się rokrocznie.

Opis inicjatora

Siemens Audiology - potentat w  produkcji aparatów słuchowych, jedna z najstarszych firm tej branży. Audio Service – firma obecna w 30 krajach świata, zajmująca się wytwarzaniem aparatów słuchowych.


KrajPolska
Problemy społecznePromocja zdrowia
NadawcaAudio SAT (Siemens Audiology, Audio Service)
WykonawcaAudio SAT (Siemens Audiology, Audio Service)
AdresaciWszystkie osoby narażone na hałas powyżej 3 roku życia
MediaTelewizja, radio, prasa, internet, plakaty
Data zgłoszenia28.02.2013
Dodatkowe materiałyplik: 24.09.2012_RADIO_ZET_23_00_83181993.mp3