Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2012

Kategoria konkursowa: Kampanie lokalne28.02.2013

Wiekowe zajawkowe! (facebook.com/WiekoweZajawkowe)

KATEGORIA: Kampanie lokalne

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Problemem jest postrzeganie starości przez osoby młode i konflikt pokoleń.
Najważniejszym celem kampanii jest uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby osób starszych; kształtowanie postawy zaangażowania młodych w sprawowanie opieki nad nimi. Zainicjowanie dialogu międzypokoleniowego, czerpanie z doświadczeń pokolenia seniorów, niwelowanie różnic między generacjami młodych i seniorów.

Grupa docelowa

Osoby młode, które dopiero wchodzą w dorosłe życie z Małopolski.
Core target - studenci z uczelni krakowskich

Strategia

Problemem jest postrzeganie starości przez osoby młode i konflikt pokoleń. Dr A. Zawada z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pisze o braku zrozumienia, niechęci między młodymi a seniorami oraz o skomplikowanych wzajemnych relacjach. Pomimo, iż jest to zjawisko aktualne dla każdego okresu i naturalna jest przepaść, jeśli chodzi o sposób myślenia, mówienia i postępowania, postrzeganie starości jest coraz bardziej problematyczne. Starość jest dla młodych osób niewygodna, a seniorzy stają się wykluczeni społecznie (Zawada A., ibidem).

Odbiorcy to ludzie młodzi w fazie kształtowania postaw społecznych.
Korzyścią dla odbiorców są:
1. stworzenie platformy dialogu międzypokoleniowego
2. uwrażliwienie na potrzeby osób starszych
3. zacieśnianie relacji rodzinnych

Główny przekaz i emocje, o które opiera się kampania:
Zadowolenie z życia/satysfakcja z relacji rodzinnych:
• Pozytywne relacje ze starszą osobą
• Zainteresowanie/miłość/ opieka ze strony rodziny
• Promocja międzypokoleniowej współzależności, solidarności, niwelacja zróżnicowań między młodą a starszą generacją.

Pokazanie wiedzy, siły i doświadczenia osób starszych:
• Wymiana doświadczeń, która przynosi obopólne korzyści
• Wiedza życiowa - w poszukiwaniu utraconej tożsamości młodych
• Starsza osoba, jako mentor.

Opis przebiegu kampanii

Kampania trwała przez około miesiąc, na przełomie listopada i grudnia 2012 r.
Osią kampanii był stworzony fanpage Wiekowe Zajawkowe na Facebooku - platforma dialogu międzypokoleniowego, wraz z aplikacją konkursową, w której uczestnicy przesyłali fotografie dziadków i wypowiedzi o relacjach z nimi.

Kampanię inicjowały citylighty oraz banery w internecie, w których seniorzy zapraszają na fanpage do rozmowy, o tym co ich kręci.

Następnie w krakowskich akademikach została przeprowadzona akcja ambientowa- pojawiły się intrygujące słoiki
z konfiturami, które babcie zostawiły przed drzwiami do pokoi. Krótki tekst informuje, że babcia odwiedziła wnuczka, nie zastała go, lecz czeka na “rewizytę”. Obok adres fanpage'a. Z przebiegu akcji został nakręcony krótki film promocyjny emitowany online.

Komunikacja uzupełniona była emisjami w lokalnej prasie i radiu.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

internet, portal społecznościowy - najlepsze dotarcie do grupy docelowej
outdoor- citylighty w pobliżu uczelni i akademików krakowskich
ambient- zrealizowane w środowisku studenckim
kampania display'owa na portalach studenckich
emisja artykułów edukacyjnych w prasie lokalnej i portalach studenckich
kontekstowa kampania radiowa w ogólnopolskiej stacji radiowej w okresie Świąt Bożego Narodzenia

Efektywność

Kilkanaście publikacji w branżowych tytułach marketingowych
Zainteresowanie prasy lokalnej
Wywiad Organizatora w telewizji lokalnej i radiu ogólnopolskim
Pozyskanie ponad 1 700 fanów śledzących komunikację fanpage'a
Budżet 150 tys. zł brutto

Kampanijność

Organizator zainicjował dyskusję i działania dotyczące problemów osób starszych
Wpisał się w ogólnospołeczny dyskurs na temat starości

Opis inicjatora

Celem działania ROPS jest realizacja zadań samorządu woj. małopolskiego w zakresie polityki społecznej, a w szczególności pomocy społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wspierania rodzin

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Młodzi ludzie są zafascynowani stylistyką i estetyką z minionych czasów.
Widać to w modzie, muzyce czy designie. Ta fascynacją może być płaszczyzną do wspólnej komunikacji ze starszym pokoleniem – pokoleniem dziadków. Prawdziwy vintage i prawdziwy oldschool to wszak dziadkowie, którzy żyli w tych czasach i mają wiele ciekawych historii do opowiedzenia.
Logotypem akcji jest zmodyfikowana ikonka “lajkowania” - u nas ma żartobliwą postać starszej ręki z pierścionkiem lub sygnetem.


KrajPolska
Problemy społeczneEdukacja, Komunikacja w rodzinie, Walka z wykluczeniem społecznym
NadawcaRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
WykonawcaAgencja Reklamowa DSK
Adresacimłodzi 20+, core target studenci z Krakowa
Mediainternet, prasa, ambient, radio, outdoor,
Data zgłoszenia28.02.2013
Dodatkowe materiałyplik: Wiekowez zajawkowe.mp3