Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2012

Kategoria konkursowa: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm28.02.2013

ZOSTAŃ SUPER BOHATEREM

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Zachęcenie pracowników Grupy BOŚ do udziału w programie wolontariatu prac. Postawy: 1) zmiana podejścia od bierności, poprzez zaciekawienie, do zaangażowania w wolontariat, 2) obalenie stereotypu, że wolontariat to domena wrażliwych kobiet, pokazanie że jest to aktywność dla wszystkich, niezależnie od stanowiska i stażu pracy, 3) pokazanie, że wolontariat nie jest trudny i można czerpać z niego osobistą radość. Informacja: zaprezentowanie modelu dystrybucji środków na projekty wolontariuszy.

Grupa docelowa

Pracownicy Grupy BOŚ: Bank Ochrony Środowiska, Dom Maklerski BOŚ i BOŚ Eko-Profit. Kobiety i mężczyźni w wieku: 25-60, pracownicy sektora finansowego, ok. 2 tys. osób.

Strategia

GENEZA. Bank w porozumieniu ze swoją fundacją korporacyjną stworzył fundusz – Mikrodotacje – przeznaczony na wspieranie działań społecznych pracowników. Każdy z pracowników Grupy może otrzymać w konkursie do 3 tys. zł na dofinansowanie swojego projektu społecznego. Inicjatywa musi być realizowana we współpracy z lokalną organizacją pozarządową, szpitalem itp.

PROBLEM. Niewystarczająca wiedza na temat funduszu Mikrodotacje, niechętny stosunek do podejmowania działań prospołecznych oraz niezrozumienie pojęcia: „wolontariat”.

UZAS. GRUPY DOCELOWEJ. Fundusz został stworzy dla wszystkich pracowników Grupy BOŚ dlatego kampania została skierowana do pracowników Grupy korzystających z narzędzi
komunikacji w firmie.

KORZYŚCI DLA ODBIORCÓW, UZASADNIENIE I UWIARYGODNIENIE KOMUNIKACJI. W kampanii pokazywaliśmy przykłady zrealizowanych przez pracowników projektów społecznych (wiarygodność). Odnosiliśmy się do wartości powszechnie pożądanych: potrzeby bycia kimś wyjątkowym, kimś dobrym. Jednocześnie chcieliśmy uniknąć niepotrzebnego patosu. Stworzenie lekkiego, humorystycznego wizerunku SUPER-BOHATERA miało kojarzyć się z dobrą zabawą, przyjemnością i pożytecznie spędzonym czasem.

Opis przebiegu kampanii

LAUNCH kampanii nastąpił podczas corocznego, 2-dniowego spotkania pracowników BOŚ w Spale. 1-go dnia osobom zaangażowanym już wcześniej w wolontariat zrobiliśmy sesję zdjęciową przy użyciu tablicy PCV z wizerunkiem SUPER-BOHATERA (wycięty otwór na twarz). Z otrzymanych zdjęć zrobiliśmy prezentację, którą pokazaliśmy 2-go dnia wszystkim pracownikom. W trakcie prezentacji podziękowaliśmy wolontariuszom, którzy już zrealizowali swoje projekty (112 os., 22 projekty, 1,5 tys. godz.) i zaprosiliśmy pozostałych do włączenia się do programu.

PLAKATY z kreacją A. Pągowskiego rozwieszono w centrali i wszystkich oddziałach BOŚ. Zadbaliśmy, aby 4 różne kreacje znalazły się w miejscach, które w jakiś sposób łączą się z tematem danego projektu, np. w toaletach i przy umywalkach pojawił się plakat: „Czy wiesz, że nie wszyscy mają bieżącą wodę w domu?”. Info. o kampanii było też dystrybuowane wszystkimi kanałami komunikacji wewnętrznej w firmie (e-mailing, Intranet, biuletyn wewn.).

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

PLAKATY w oddziałach i centrali Banku: xero, kuchnie, toalety, windy. Treść plakatów wiązała się bezpośrednio z miejscem lokalizacji.
EVENT. Sesja zdjęciowa z postacią Super Bohatera na płycie PCV + prezentacja na spotkaniu dla pracowników.
INTRANET. Plakaty + informacje o kampanii + przekierowanie na stronę panelu do składania projektów. Dodatkowe informacje na podstronie fundacji.
E-MAILING. Informacja nt. startu kampanii wysłana do pracowników („Szukaj plakatów, zgłoś swój projekt, zostań wolontariuszem…”)
ULOTKI. Informacje o programie + wyjaśnienie procedury składania wniosków o Mikrodotacje. Na froncie ulotki – postać SUPER BOHATERA.
WIADOBOŚCI. Wywiady z wolontariuszami, apel Prezesa Banku, informacje o projektach.
PLATFORMA. Strona www.mikrodotacje.fundacjabos.pl – opisy modelowych projektów wolontariackich zrealizowanych przez pracowników, kreacje kampanii.

Efektywność

1. Zwiększenie ilości logowań/wejść na platformę do składania wniosków o mikrodotacje: www.mikrodotacje.fundacjabos.pl. W ciągu 4 dni od startu kampanii zalogowało się ponad 40% pracowników.
2. Zmiana świadomości dot. znajomości pojęcia „wolontariat” odnotowana przy okazji oceny składanych wniosków o dofinansowanie projektów. Wcześniej pracownicy składali wnioski o dofinansowanie projektów prowadzonych w szkołach lub przedszkolach w których uczyły się ich dzieci. Obecne projekty mają charakter społeczny, a nie prywatny.
3. Pracownicy zaczęli samodzielnie inicjować działania społeczne w firmie także poza ofertą fundacji korporacyjnej (wcześniej nie podejmowali takich działań lub podejmowali je bardzo sporadycznie). Pojawiły się miedzy innymi takie inicjatywy jak: zbiórka pieniędzy na remont łazienki dla ubogiej rodziny, akcja zbierania plastikowych nakrętek (w oddziałach Banku) z przeznaczeniem na wózki dla niepełnosprawnych dzieci. Wyłoniła się także grupa osób, którzy biorą udział w biegach ulicznych. Wspólnie zaplanowaliśmy, że przy okazji anstępnego, zorganizowanego startu zbierzemy środki na wybrany wspólnie cel społeczny.
4. Nastąpiło większe zaangażowanie w działania prospołeczne na poziome Zarządu Banku. (udział w akcji Prezesi-wolontariusze, objęcie patronatem akcji biegaczy przez Prezesa).

Budżet kampanii – 5 tys. PLN (projekt i druk plakatów, ulotek, koszty tablicy PCV z nadrukiem)

Kampanijność

Kampania była drugim etapem wprowadzania programu wolontariatu prac. w firmie. W pierwszym etapie stworzyliśmy system dystrybucji środków (procedury+platforma) i zrealizowaliśmy pierwsze projekty. Program będzie kontynuowany. Obecnie pracujemy nad stworzeniem grupy liderów wolontariatu BOŚ.

Opis inicjatora

Inicjatorem akcji jest fundacja korporacyjna Banku Ochrony Środowiska. Fundacja powołana została przez Bank. Działa w obszarze ekologii i ochrony zdrowia.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Prezentujemy postać SUPER BOHATERA, który ma kojarzyć się z dobrą zabawą i pożytecznie spędzonym czasem. Równolegle prezentujemy przykłady konkretnych działań zrealizowanych już przez wolontariuszy BOŚ. Apelujemy: „Zostań SUPER-BOHATEREM!”, czyli dołącz do grona wolontariuszy BOŚ.


KrajPolska
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Wolontariat
NadawcaFUNDACJA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA
WykonawcaKREACJAPRO
AdresaciPRACOWNICY GRUPY BOŚ
MediaKANAŁY KOMUNIKACJI WEWN., EVENT
Data zgłoszenia28.02.2013
Dodatkowe materiałyplik: 04_super_bohater_ulotka.pdf