Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2012

Kategoria konkursowa: Kampanie lokalne28.02.2013

„Wolontariat w Elblągu” – kampania społeczna elbląskich organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie lokalne

POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

W Elblągu widoczny jest niski poziom zaangażowania mieszkańców w działania społeczne. Stąd pomysł na wspólną kampanię społeczną organizacji pozarządowych. Za cel główny organizacje postawiły wzrost świadomości elblążan na temat wolontariatu w organizacjach pozarządowych poprzez:
• zaintrygowanie wolontariatem jako pasją,
• zainspirowanie do kreatywnego i odpowiedzialnego działania na rzecz społeczności lokalnej,
• uświadamianie i kreowanie pozytywnego wizerunku na temat organizacji pozarządowych

Grupa docelowa

Elblążanie: aktywni pasjonaci szukający miejsca do samorealizacji, osoby aktywne w życiu społecznym i zawodowym, przedsiębiorcy, urzędy i urzędnicy.

Strategia

Kampania była jednym z działań większego projektu Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (ESWIP), nastawionego na promocję organizacji pozarządowych. Niska aktywność elblążan w działania społeczne jest bowiem w dużej mierze spowodowana słabą promocją możliwości, jakie dają organizacje pozarządowe. Stąd ważnym elementem projektu była edukacja uczestniczących w nim właśnie organizacji pozarządowych w zakresie promocji, reklamy i komunikacji. W przygotowaniu, planowaniu i przeprowadzeniu działań promocyjnych na każdym etapie uczestniczyli przedstawiciele organizacji oraz specjaliści z zakresu marketingu i reklamy.
Dotychczas wolontariat i jego aspekty były promowane przez pojedyncze organizacje i z małym rozmachem, w sposób tradycyjny, z małym budżetem. Dlatego też mało skuteczne było dotarcie do potencjalnych odbiorców (ludzi dojrzałych, z określonymi umiejętnościami, których potrzeba jedynie pokierować do miejsca, gdzie mogą spełniać swoją pasję, a swoją pracą ożywiać Miasto).
Jako że było to pierwsze takie wspólne działanie i pokazanie organizacji pozarządowych dalekich od żargonu i biurokracji, a bliskich lokalnym sprawom, z góry realizatorzy przyjęli, że efekty tego działania będą widoczne po czasie. Budowanie dobrego wizerunku organizacji i zaufania do nich wśród mieszkańców społeczności charakteryzującej się dużym bezrobociem i wysoką frustracją, potrzebuje czasu, ale też dobrych bodźców, których w naszej ocenie dostarczyliśmy.

Opis przebiegu kampanii

Kampania trwała 2 miesiące (IV-V 2012). Poprzedziły ją spotkania grupy roboczej (przedstawicieli 16 organizacji pozarządowych i partnerów), która opracowała pomysł przekazu. Początek kampanii dał mały event w postaci wspólnego oklejania autobusu wielkoformatową reklamą oraz spotkanie z lokalnymi mediami, zachęcenie ich do współpracy. Następnie emitowane, prezentowane i publikowane były kolejne materiały promocji. Niemal każde z działań (jak przygotowywanie zdjęć do spotów) było publikowane na Facebooku w formie fotorelacji. Portal społecznościowy służył też promocji działań elbląskich organizacji pozarządowych i pokazywaniu możliwości, jakie mogą dać wolontariuszom. Wydarzeniem kończącym kampanię były pierwsze w Elblągu Targi Wolontariatu (25 V), organizowane na elbląskiej starówce. Do udziału w nich (za pośrednictwem opiekunów szkolnych kół wolontariatu) zaproszeni zostali przede wszystkim elbląscy uczniowie, którzy poznali oferty organizacji i wzięli udział w warsztatach.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Wykorzystane narzędzia: plakaty w siedzibach organizacji pozarządowych i UM Elbląg, akcja lokalna (Targi Wolontariatu), billboardy, reklama wielkoformatowa na autobusie miejskim (jej wyklejenie to społeczna akcja nadawców kampanii), roll-up, ulotki, gadżet (lampka USB z jednym z haseł kampanii „WOLONTARIAT – podłącz się”), funpage (www.facebook.pl/WolontariatElblag), strona internetowa (www.wolontariat.elblag.pl), briefing prasowy, artykuły prasowe, bannery w mediach elektronicznych, spoty telewizyjne i spot radiowy.
Z uwagi na ograniczony budżet, trend w komunikacji reklamowej oraz pokaźną liczbę osób pracujących przy kampanii, staraliśmy się wykorzystać m.in. dostępne nieodpłatne narzędzia, marketing szeptany, a także zaprosić do współpracy zaprzyjaźnione media lokalne, które część audycji i artykułów opublikowali bezpłatnie.

Efektywność

Zasięg kampanii: Miasto Elbląg.
Ewaluacja działania prowadzona była tylko w końcowym etapie realizacji kampanii. Podczas dyskusji prowadzonej wśród realizatorów kampanii, omówiliśmy mocne i słabe strony prowadzonej kampanii, z dużym akcentem na Targi Wolontariatu – nowe wydarzenie w Elblągu. Spisane i wyciągnięte wnioski będą nam służyć przy organizacji wspólnych kolejnych wydarzeń tego typu.
1. Efektywność niezmierzona w przypadku odbiorców; duża zmiana nastąpiła w samych organizacjach pozarządowych, które uporządkowały u siebie temat gotowości na wolontariat, część z nich stworzyła oferty pracy dla wolontariuszy, łącznie 20 ofert (bazą dysponuje Miejskie Centrum Wolontariatu)
2. Media elektroniczne – ok. 250.000 unikalnych użytkowników miesięcznie, prasa – nakład ok. 13.000; liczba osób, które widziały posty na Facebooku – łącznie ok. 6000;
3. 3 banery internetowe, 23 artykuły (w tym 6 sponsorowanych; przez ok. 1 miesiąc – artykuł widoczny na głównej stronie regionalnego serwisu www.wim.ngo.pl), oraz na bieżąco prowadzony funpage
4. Kwota 37785,55 zł (w tym środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz zasobów własnych Stowarzyszenia ESWIP) – to koszt pracy specjalistów, wydruku i wykorzystanych nośników (niewliczona kwota kosztów administracyjnych, gdyż dot. realizacji całego projektu, którego kampania była jednym z działań). Duży wkład wolontariuszy na każdym etapie pracy przy kampanii.

Kampanijność

W 2008 i 2009 roku z projektu Fundacji Elbląg prowadziliśmy minikampanię promującą aktywność elbląskich seniorów – osób rozpoznawalnych (sportowiec, pionier Elbląga, liderzy organizacji pozarządowych). Na dniach rozpoczynamy pracę nad kolejną małą kampanią promującą wolontariat 50+ w Elblągu.

Opis inicjatora

Stowarzyszenie ESWIP na co dzień wdraża ideę aktywności obywatelskiej w różnych formach. Do celów informacyjnych i promocyjnych wykorzystuje m.in. utworzone w 2007 roku studio Telewizji Obywatelskiej.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

W realizację kampanii włączyło się wiele podmiotów. By uniknąć promowania wybranych działań społecznych, dotyczących tylko części organizacji, postawiliśmy na zbudowanie wspólnego przekazu (i promocję wizerunkową wszystkich organizacji). Materiały promocyjne opierały się o trzy hasła: „Wolontariat – mi pasuje”, Wolontariat – podłącz się”, „Wolontariat – działaj w Elblągu”. Wykorzystana została do tego animacja i symbolika, które podkreślały wartość idei wolontariatu, zachęcały do działania.


KrajPolska
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Kampanie wizerunkowe organizacji i instytucji, 1%, Wolontariat
Nadawca16 elbląskich organizacji pozarządowych oraz partnerzy (Miasto, biznes)
Wykonawcapomysłodawcy – grupa 16 elbląskich organizacji pozarządowych; szlif pomysłu i realizacja materiałów promocyjnych – Stowarzyszenie ESWIP; opieka marketingowa – Agencja Reklamowa CONTACT
AdresaciMieszkańcy Elbląga: aktywni pasjonaci szukający miejsca do samorealizacji, osoby aktywne w życiu społecznym i zawodowym, a także przedsiębiorcy, urzędy i urzędnicy.
Medialokalna telewizja, lokalne radio, lokalne media elektroniczne, internet (strona www.wolontariat.elblag.pl, www.facebook.pl/WolontariatElblag)
Data zgłoszenia28.02.2013
Dodatkowe materiały