Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2012

Kategoria konkursowa: CRM



28.02.2013

"2 zł dla Zwierzaka"

KATEGORIA: CRM

Opis celu kampanii

"2 zł dla Zwierzaka" to akcja promocyjna pożyczek gotówkowych BOŚ Banku, której zadaniem poza zachęceniem konsumentów do wyboru produktu finansowego Banku było także zwiększenie ich świadomości o zagrożonych gatunkach Polskich zwierząt i aktywne zaangażowanie odbiorców komunikacji do ochrony polskiej fauny.
Oba cele wprost wynikają z realizowanej przez BOŚ Bank idei podwójnych korzyści i hasła "Korzystasz Ty i świat w którym żyjesz”.

Grupa docelowa

Kampania skierowana została do szerokiej grupy celowej. Zarówno do osób, dla których ważna jest ochrona zagrożonych zwierząt żyjących w Polsce, jak również do tych z mniejszą świadomością zagrożeń (cel edukacyjny).

Strategia

Akcja promocyjna nawiązuje do misji BOŚ Banku, która powstała, aby łączyć ofertę bankową ze wsparciem dla projektów służących środowisku, w którym żyjemy. We wspieranej przez kampanię reklamową akcji rywalizowało łącznie sześć zagrożonych gatunków zwierząt zamieszkujących polskie Parki Narodowe: łoś w Biebrzańskim, foka szara i morświn w Słowińskim, niedźwiedź brunatny w Bieszczadzkim, ryś w Kampinoskim oraz orzeł przedni w Gorczańskim. Dzięki oddanym głosom pula grantu przekazanego do dyspozycji Biebrzańskiego Parku Narodowego przekroczyła 35,6 tys zł. Park otrzymaną pulę pieniędzy przeznaczył na utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt.

Opis przebiegu kampanii

Oś działań marketingowych stanowił 30 sekundowy spot. Reklama promująca pożyczkę z niską ratą, nawiązywała do inicjatywy ”2 zł dla Zwierzaka”, której celem była ochrona zagrożonych zwierząt żyjących w Polsce, m.in. grającego główną rolę w spocie orła przedniego. Podczas promocji BOŚ Bank odkładał z własnych środków po 2 zł od każdej sprzedanej EkoLokaty i pożyczki gotówkowej. O wsparciu konkretnego zwierzęcia, a tym samym uhonorowaniu jednego z parków narodowych, zadecydowało ogólnopolskie głosowanie. W ramach tego projektu Polacy decydowali, który z zagrożonych gatunków zamieszkujących polskie parki narodowe otrzyma finansowe wsparcie. Cała odłożona kwota została przekazana na rzecz łosia z Biebrzańskiego Parku Narodowego. W rywalizacji uczestniczyło sześć gatunków zwierząt zamieszkujących polskie Parki Narodowe. Rywalizacja pomiędzy uczestnikami plebiscytu nabierała tempa z tygodnia na tydzień a w ostatnich dniach akcji oddawano nawet po kilka tysięcy głosów w ciągu doby.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Działania reklamowe objęły główne stacje telewizyjne, kanały tematyczne, Internet, serwisy VOD oraz sieć CityINFOtv - zależało nam na dotarciu do jak najszerszej grupy potencjalnych konsumentów wrażliwych na los polskich zwierząt. Dodatkowo na potrzeby kampanii została stworzona dedykowana strona www.zwierzaki.bosbank.pl za pomocą której konsumenci mogli oddawać swoje głosy. Zachęcając do głosowania duży nacisk położyliśmy na media internetowe. Równolegle przygotowaliśmy cykl artykułów przedstawiających sylwetki zwierzaków biorących udział w rywalizacji. Wraz z Parkami Narodowymi oraz Fundacją BOŚ Banku przygotowaliśmy przystępne dla przeciętnego „Kowlaskiego” opisy zwierząt, czyhających na nie zagrożeń oraz działań ochronnych, które zostaną sfinansowane przez Bank po zakończeniu akcji i wyłonieniu zwycięskiego zwierzęcia. Dzięki wszystkim podjętym działaniom w mediach drukowanych pojawiło się blisko 120 publikacji na temat akcji, zwiększających pro-ekologiczną świadomość Polaków.

Efektywność

Przedmiotem i założeniem działań kampanijnych było regularne informowanie o celu akcji i możliwości głosowania na poszczególne gatunki zwierząt. Cel ten został w pełni osiągnięty - w ogólnopolskim głosowaniu wzięło udział łącznie aż 180 tysięcy osób, byli to zarówno Klienci Banku, jak i osoby spoza tej grupy. Pojawiły się nieformalne grupy wsparcia poszczególnych zwierzaków biorących udział w głosowaniu oraz inicjatywy oddolne dodatkowego wsparcia konkretnego zwierzęcia. Aktywność ta przyczyniła się do rozpropagowania i zwiększenia świadomości Polaków. Efekty kampanii dodatkowo zachęciły nas do kontynuacji tego typu akcji także w roku 2013.

Kampanijność

BOŚ Bank od lat jest aktywny na polu edukacji ekologicznej skierowanej do swoich Klientów. Od samego początku istnienia BOŚ wspierał finansowo zagrożone gatunki zwierząt na terenie całej Polski, projektując produkty finansowe, które dodatkowo wspierały ochronę ginących gatunków zwierząt.

Opis inicjatora

BOŚ Bank jest instytucją Eko-odpowiedzialną, poza podstawową aktywnością bankową realizuje szereg projektów pro-ekologicznych, zgodnie z ideą korzyści dla Klientów i świata w którym żyją.


KrajPolska
Problemy społeczneEkologia i środowisko
NadawcaBOŚ Bank i Fundacja Banku Ochrony Środowiska
WykonawcaWalk, ENA Sp. z o.o.
AdresaciOsoby, bez względu na wiek, status materialny, pochodzenie, dla których ważna jest ochrona zagrożonych gatunków zwierząt żyjących w Polsce
MediaTelewizja, Internet, VOD, CityINFOtv
Data zgłoszenia28.02.2013
Dodatkowe materiały