Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2012

Kategoria konkursowa: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm05.03.2013

ZATRUDNIJ ASA

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Główne cele projektu Zatrudnij ASa:
1. Poprawa sytuacji osób z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu (ASD – ang. autism spectrum disorders) na rynku pracy oraz zmniejszenie zjawiska ich wykluczenia społecznego i zawodowego
2. Promocja idei Zatrudnij ASa wśród szerokiego grona pracodawców,
prezentacja korzyści wynikających z zatrudniania osób z ASD oraz możliwości wykorzystania ich potencjału zawodowego

Grupa docelowa

1. Potencjalni pracodawcy, którzy mogliby zatrudnić pracownika z ASD
2. Uczestnicy projektu Zatrudnij ASa oraz inne osoby z ASD pragnące w przyszłości podjąć pracę zarobkową + ich rodziny

Strategia

Zgodnie z danymi Fundacji SYNAPSIS (FS) w Polsce żyje obecnie ok. 10 000 dorosłych osób z ASD. Grupa ta dotknięta jest wykluczeniem społecznym i zawodowym. Rynek pracy jest dla nich niedostępny, choć wiele osób posiada odpowiednie umiejętności i kwalifikacje do podjęcia pracy zawodowej, chociażby w zakresie usług wysokospecjalistycznych (np. IT). Kampanie społeczne prowadzone do tej pory przez FS uświadomiły odbiorcom co to jest Autyzm, ale nie przyczyniły się do zatrudniania osób z ASD.

W 2012 r FS uruchomiła więc program „Zatrudnij ASa”. W projekt zaangażowana została grupa 14 osób z ASD, która wzięła udział w szkoleniach i treningach przygotowujących do wykonywania prac informatycznych i biurowych, a następnie w stażach u zainteresowanych pracodawców. Program zakładał wsparcie zarówno dla osób z ASD jak i pracodawców.

W ramach partnerskiej współpracy z FS agencje IQ Marketing i AtomClick opracowały innowacyjny program stażu dla jednego z uczestników projektu (ASa). Aby przekonać pracodawców jak cennym pracownikiem może być AS postanowiliśmy go zatrudnić i pokazać co potrafi zrobić (reason to believe). Przy współpracy z zespołem dwóch firm AS samodzielnie tworzył materiał filmowy promujący program Zatrudnij ASa oraz osoby z zespołem Aspergera (łagodniejsza odmiana Autyzmu) jako potencjalnych pracowników. Chcieliśmy, aby staż ASa przyczynił się nie tylko do wzrostu akceptacji osób z ASD w naszych agencjach, lecz również wśród innych pracodawców. Udało się.

Opis przebiegu kampanii

Na początku projektu partnerzy stanęli przed pytaniem: Czy AS może odnaleźć swoje miejsce w agencji reklamowej? W środowisku, w którym dużo się dzieje i jedyną stałą rzeczą jest zmiana. A jak wiadomo osoby z ASD zmian bardzo nie lubią. Tradycyjne staże obejmowały prace biurowe i bazodanowe. Dla naszego ASa wymyśliliśmy inne zadanie.
AS tworzył film reklamowy metodą poklatkową wymagającą powtarzalności i dużej precyzji, czyli cech charakterystycznych dla osób z ASD. Wewnętrzna kampania wprowadzająca ASa do pracy - szkolenie dla pracowników oraz konkurs dla teamów kreatywnych na najlepszy scenariusz do filmu - sprawiła, że AS poczuł się i był częścią zespołu.
Ważnym wydarzeniem była premiera filmu, w której wzięli udział pracownicy agencji oraz FS, AS i jego rodzina. W wydarzenie zaangażowani byli również uczestnicy projektu Zatrudnij ASa. Film pt. SPINACZ wywołał duże zainteresowanie mediów i przyczynił się do promocji idei „Zatrudnij ASa” wśród szerokiego grona pracodawców.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

W związku z tym, iż na kampanię nie mieliśmy żadnego budżetu w działania PR zaangażowali się wszyscy partnerzy projektu, wykorzystując własne kontakty – połączenie kompetencji i relacji biznesowych każdej ze stron przyniosło pożądane efekty. Głównym kanałem komunikacji był Internet – youtube, na którym został zamieszczony filmu SPINACZ i making-of z filmu oraz profile na FB wszystkich partnerów, gdzie zamieszczaliśmy informacje o kolejnych etapach i sukcesach projektu, w tym wywiady w prasie, TV i radio. Informacja o projekcie trafiła do mediów zajmujących się tematyką społeczną, CSR oraz reklamową.
Dodatkowo efekty stażu ASa prezentowane były podczas międzynarodowej konferencji poświęconej projektowi Zatrudnij ASa oraz szkoleń organizowanych przez Fundację SYNAPSIS, w których uczestniczyli przedstawiciele biznesu i  rodziny osób z  ASD. Pracownicy IQ i AtomClick stali się nieoficjalnie ambasadorami idei Zatrudnij ASa, promują projekt podczas konferencji i spotkań biznesowych.

Efektywność

AS podczas stażu nabył konkretne umiejętności: zasady tworzenia animacji poklatkowej, funkcje programu Dragonframe, podstawy oświetlenia oraz spełnił swoje marzenie dotyczące montażu filmu. Przede wszystkim jednak nabrał pewności siebie, nawiązał relacje z przedstawicielami różnych działów i przekonał się, że może funkcjonować w normalnej pracy.

Film SPINACZ przyczynił się do promocji programu Zatrudnij ASa, zaprezentował zalety osób z zespołem Aspergera oraz zachęcił innych pracodawców do udziału w akcji. Atrakcyjność i innowacyjność filmu spowodowała duże zainteresowanie mediów tematem funkcjonowania osób z ASD na rynku pracy. Publikacje na ten temat wraz ze zdjęciami ze stażu ASa oraz fragmentami filmu pojawiły się m.in. w Polityce, Radio PIN, TV POLONIA (Polonia 24), TVP2 (Panorama) oraz w internetowych mediach branżowych poświęconych tematyce CSR, marketingu i reklamy. Wyliczając ekwiwalent reklamowy to ponad 500 tys. PLN. Na promocję filmu nie mieliśmy żadnego budżetu.

Korzyści społeczne projektu Zatrudnij ASa:
1. 60% badanych pracodawców wykazało wzrost zainteresowania zatrudnieniem osób z autyzmem, a 92% wykazało chęć lepszego poznania możliwości współpracy z osobami z autyzmem (próba badawcza - 200)
2. Ogółem na 14 osób, które uczestniczyły w projekcie 50% osób podjęło pracę zarobkową.
3. U 75% uczestników projektu nastąpił wzrost samooceny, u 58% wzrost optymizmu w kontekście zatrudnienia

Kampanijność

W Polsce do momentu wdrożenia projektu Zatrudnij ASa potencjał pracowniczy osób z ASD nie był badany, ani co za tym idzie wykorzystany. Nie prowadzono też programów pozwalających na zwiększenie zatrudnienia tej grupy. Zatrudnij ASa to projekt innowacyjny, jego efekty trwają do dzisiaj.

Opis inicjatora

Fundacja Synapsis -  organizacja, której misją jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom oraz wypracowywanie rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.


KrajPolska
Problemy społeczneSpołeczna odpowiedzialność biznesu, Walka z wykluczeniem społecznym
NadawcaFundacja SYNAPSIS + IQ Marketing + AtomClick (w partnerstwie)
WykonawcaIQ Marketing + AtomClick + AS - uczestnik projektu Zatrudnij ASa Fundacji SYNAPSIS
AdresaciPotencjalni pracodawcy, uczestnicy projektu Zatrudnij ASa oraz inne osoby z ASD pragnące w przyszłości podjąć pracę zarobkową
MediaInternet, PR - prasa, TV, radio
Data zgłoszenia05.03.2013
Dodatkowe materiały