Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2012

Kategoria konkursowa: Akcje obywatelskie07.03.2013

Help nie bądź obojętny

KATEGORIA: Akcje obywatelskie

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Kampania ma uwrażliwić na problem pomocy osobom, które w sposób przypadkowy, doraźny znalazły się w kłopotach, zachwiał się ich stan zdrowia etc. Wywołać dyskusję na temat malejącego poczucia wrażliwości i empatii społecznej Strachu przed pomaganiem i odwracaniem głowy.

Grupa docelowa

Piesi znieczulenie na niesienie pomocy Dorośli

Strategia

Studenci w ramach zajęć z profilaktyki uzależnień Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim zdecydowali się zrealizować akcję "HELP" dotyczącą zapobieganiu znieczulicy społecznej wobec osób omdlałych, nieprzytomnych a szczególnie dotyczącą osób w stanie nietrzeźwości, których stan upojenia skazał ich na pozostanie "na ulicy" i które nie spotkały sie z ofertą jakiejkolwiek pomocy i interwencji.
Grupa studencka zmistyfikowała stan nieprzytomności jednego ze swoich kolegów obserwując i filmując z ukrycia przechodniów i ich reakcje. Wręczano profilaktyczne ulotki. Osoby o społecznym i interwencyjnym podejściu były nagradzane skromnym dyplomem i symboliczną czekoladą. Przechodnie, którzy nie zdecydowali się na jakąkolwiek reakcję pomocową dostawały tuż za miejscem "akcji" ulotkę napominającą o konieczności interwencji w myśl ratio legis art. 162 kk dotyczącego przestępstwa nie udzielenia pomocy.
Interwencja grupy studentów afirmowała zachowania pozytywne i uwypuklała brak wrażliwości i empatii w sytuacji zagrażającej życiu bądź zdrowiu osoby potrzebującej. Dodatkowym elementem dydaktycznym miała być szczególna uwaga skierowana wobec faktu nieudzielania pomocy osobom będącym pod wpływem alkoholu, co przecież nie czyni ich skazanym na bezduszność inne implikacje ich zachowania.

Opis przebiegu kampanii

Poważnym problemem tej akcji był jej absolutnie otwarty charakter i wynikającą stąd obawa studentów co do różnych możliwych rozwiązań. Każdorazowo uczestnicy byli informowani o sfilmowaniu ich zachowań, materiały osób które nie wyraziły zgody na ich publikacje były zniszczone.
Problem kampanii polegał też na skorelowaniu akcji z Pogotowiem medycznym, Strażą Miejską ,Policją, spółdzielnią mieszkaniową, ktore uprzedzone nie podejmowały zgłoszeń.
Dzień wcześniej dokonaliśmy próby zastanawiając się gdzie usytuować miejsce akcji, żeby obserwować zachowania przechodniów, mieć pewność co ich oglądu sytuacji i czas na podjęcie oceny i odpowiedniej reakcji (wręczenie nagrody bądź pouczającej ulotki)
Stan prawny i okoliczności potencjalnej sytuacji były konsultowane z prawnikiem.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Zdarzenie filmowaliśmy z balkonu samochodu i krzaków.
Ulotki wręczone za zachowanie pozytywne miały charakter nagrodowy (plus czekolada, pomarańczki), zaś ulotki o domniemanym przestępstwie nie udzielenia pomocy bądź beztrosce cywilnej wręczane osobom nie interweniującym miały biało - czarną szatę graficzną i pouczenie, że następnym razem być może będzie lepiej i właśnie Pani/Panu ktoś inny jednak pomoże.
Na miejscu akcji pojawiła się lokalna telewizja i radio.
Plakat, który zaproponowali studenci był mocną przeróbka grafiki znalezionej w Internecie

Efektywność

Pouczenie na ulicy, bezpośredniość oceny zachowania i nagłośnienie akcji miało czynić promocję zachowań prospołecznych szczególnie efektywnym a jednocześnie dyskusyjnym, co w zamyśle autorów miało uwrażliwić społeczność lokalną na problem znieczulicy społecznej i nie podejmowania interwencji pomocowych.
I faktycznie tak się stało. W parę dni po społecznym eksperymencie lokalne radio, które do tej pory podawało relacje z akcji tylko w postaci newsa, zdecydowało się na audycję z otwartym udziałem słuchaczy i moim telefonicznym komentarzem, analizując na antenie wnioski po akcji.
Film, który udało się zrealizować pokazywałem na innych zajęciach danej specjalności dydaktycznej.
Kampanie pokryliśmy z własnych źródeł.
Plakat reklamowy, ulotki zostały sformułowane i wykonane przez studentów w toku zajęć.
Czas akcji to około 5-ciu godzin.
Każdy ze studentów nieco juz zmęczony akcją powiedział że na całe życie zapamięta jak należy sie zachować wobec osoby wymagającej pomocy. Prośba o interwencję innych osób, wykonanie telefonu, próba nawiązania kontaktu czy udzielenia pierwszej pomocy to podstawowe prawidła wrażliwych na cudzą niedolę obywateli

Kampanijność

Mamy mnóstwo pomysłów z cyklu ukrytej kamery dotyczących zachowań społecznych głownie związanych z alkoholem i reakcja na jego niewłaściwe spożywanie i obyczajową otoczkę. Sprzedaż alkoholu osobom nieuprawnionym, pijani Rodzice małoletniego, nietrzeźwy kierowca samochodu, nauczyciel etc

Opis inicjatora

Stanecki Grezgorz Pedagogika resocjalizacyjna Fili UJK w PIotrkowie Trybunalskim


KrajPolska
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Prawa człowieka, Profilaktyka – zdrowie i uzależnienia, Walka z wykluczeniem społecznym
NadawcaStanecki Grzegorz
WykonawcaStanecki Grzegorz, Bartosz Lipiński, Iwona Lenart, Madejczyk Aleksandra, Owczarek Katarzyna
AdresaciDorosli piesi
MediaPlakat Radio Prasa Telewizja lokalna
Data zgłoszenia07.03.2013
Dodatkowe materiałyplik: help_2.mp3
 plik: help_3.mp3
 plik: help_1.mp3