Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2012

Kategoria konkursowa: Akcje obywatelskie07.03.2013

Galeria Rusz - Narzędzia do myślenia

KATEGORIA: Akcje obywatelskie

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Dostarczamy „narzędzia do myślenia” , prowokujemy do zastanowienia się nad trudnymi zagadnieniami usytuowanymi na pograniczu życia społecznego i jednostkowego.

Grupa docelowa

Dorośli i młodzież

Strategia

Poczucie lęku, schematyczność myślenia, sposoby interpretowania rzeczywistości (zdarzeń i wydarzeń), satysfakcja i zadowolenie, wiara we własne siły itd. to tylko niektóre tematy podejmowane w kampanii w roku 2012 jak i w latach ubiegłych.
Twórcy kampanii stawiają sobie bardzo ambitne zadanie poruszanie trudnych a zarazem z pozoru mało istotnych tematów, gdyż wzięli sobie głęboko do serca słowa Adolfa Hitlera który stwierdził że „ Jakie to szczęście dla rządzących, że ludzie nie myślą”. Kreowane przez siebie bilbordy traktują jako „narzędzia do myślenia” i poprzez umieszczanie ich w przestrzeniach publicznych udostępniają je społeczeństwu do używania. Kampania ma charakter niekonwencjonalny gdyż twórcy kampanii skupiają się na przyczynach a nie na skutkach niepożądanych zjawisk społecznych. Przyczyny są złożone ale w uproszczeniu można by je określić brakiem myślenia, czyli przewagą nieświadomych impulsów nad świadomym refleksyjnym działaniem. Brak refleksyjnego myślenia powoduje, że zarówno jednostki jak i całe społeczeństwa nie żyją swoim życiem lecz ulegają wpływowi zewnętrznych czynników, procesów, grup czy jednostek a co może w skrajnych przypadkach prowadzić do opłakanych skutków takich jak np. uwiedzenie przez faszyzm. Jedynym ze skutecznych antidotów na ten stan rzeczy zdaniem twórców kampanii (na co też wskazuje wiele badań z zakresu psychologii czy też neuronauk) jest krytyczne , refleksyjne myślenie.

Opis przebiegu kampanii

Prace kampanii były eksponowane na ulicznym bilbordzie (Szosa Chełmińska 37 w Toruniu) który jest wykorzystywany do tego celu non stop od 1999 roku. Umieszczenie "narzędzi do myślenia" w przestrzeni publicznej, egalitarnej i ogólnodostępnej umożliwia wykorzystanie ich przez szerokie grono odbiorców.
Dzięki refleksyjnemu wysiłkowi jednostki mogą przełamać dysfunkcyjne schematy w myśleniu i działaniu które dziedziczne są wraz z wychowaniem w rodzinie, utrwalają się w interakcjach społecznych i są legitymizowane przez kulturę. Każda pozytywna zmiana sposobów działania przez jednostkę, każde odzyskanie pola wolności i spontaniczności przekłada się automatycznie na zmianę społeczną, gdyż każde społeczeństwo to ocean, a jednostka jest tylko kroplą w oceanie, ale ocean to morze które składa się z kropel, a krople potrafią drążyć nawet skały.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

bilbord uliczny, strony internetowe, portale społecznościowe

Efektywność

Dostajemy informację zwrotne od użytkowników narzędzi do myślenia: telefoniczne, mailowe lub osobiste. Stawiamy na jakość a nie na ilość.

Kampanijność

Galeria Rusz prowadzi swoją kampanię od 1999 roku

Opis inicjatora

Galeria Rusz - grupa artystyczna w składzie Joanna Górska, Rafał Góralski. Zajmują się sztuką i pokazują swoje prace w galeriach w Polsce i za granicą


KrajPolska
Problemy społeczneKultura
NadawcaGaleria Rusz
WykonawcaGaleria Rusz
AdresaciDorosli, młodzież
MediaBilbord,
Data zgłoszenia07.03.2013