Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2012

Kategoria konkursowa: Kampanie lokalne07.03.2013

Projekt Mistrzowie” pod hasłem:Prawdziwi Mistrzowie spełniają marzenia. Pomóż uwierzyć, że wszystko jest możliwe.

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Opis celu kampanii

Projekt ma zwracać uwagę na tematy społecznie istotne, dotyczące bezpośrednio otoczenia nam najbliższego-województwa pomorskiego. Poprzez poruszanie tematów trudnych ma nastąpić edukacja i budowanie świadomości. Ma też integrować, i aktywizować na rzecz wspólnego, społecznego celu. Ma również upowszechniać wiedzę z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Daje możliwość obcowania z kulturą, nauką, sztuka, którą prezentują Projekt mentorzy- Mistrzowie w swoich dziedzinach.

Grupa docelowa

Grupą docelową jest środowisko biznesowe, władze miast, placówki naukowo-technologiczne, a także wszyscy którzy chcą brać udział w spełnianiu marzeń małych podopiecznych z Fundacji Trzeba Marzyć.

Strategia

Projekt rozpoczął się w lutym 2012 roku. Obrał formę artystyczno-charytatywną i objął pomocą dzieci z Fundacji Trzeba Marzyć z Sopotu. W ramach Projektu powstała charytatywna cegiełka- kalendarz PM, do którego wizerunku użyczyło 12 trójmiejskich mentorów, których osiągnięcia i aktywność motywują oraz krzewią ideę pomocy. Projekt jest unikatowy- nikt do tej pory nie zajmował się spełnianiem marzeń dzieci chorych, a przecież przez chorobę nigdy nie mogą doczekać się ich realizacji. Ma nakreślać tematy ważne, mobilizować do pomocy, wyjścia poza ramy własnego życia prywatnego. Projekt oprócz jednoczenia trójmiejskiego biznesu, władz i społeczności, ma pokazać iż na zasadzie synergii razem zdziałamy więcej jako Metropolia, nie niezależne podmioty. Stworzyć kanał komunikacji z rynkiem i grupami otoczenia. Ponadto ma edukować z zakresu CSR, o konieczności uwzględniania interesariuszy w praktykach biznesowych. Uzasadniać konieczność odpowiedzialności, przedstawiać przyczyny i skutki (zalety), obalać mity i stereotypy. Projekt posiada również wartość artystyczno-kulturalną, to okazja do obcowania z trójmiejskimi autorytetami, którzy mają niebagatelny wpływ na rozwój Trójmiasta i swoją aktywnością pokazują, że warto pomagać i nie pozostawać biernym.

Opis przebiegu kampanii

Strona internetowa jak i profil na FB zaczął funkcjonować w marcu ubiegłego roku. W kwietniu zapoczątkowano sesje do kalendarza z Mistrzami, z których relacje sukcesywnie ukazywały się w mediach. Równolegle na potrzeby Projektu powstawały filmy promujące, zapoznające z tematem jak i sylwetkami Mistrzów i podopiecznymi Fundacji Trzeba marzyć. W październiku odbyła się Gala otwierająca Projekt i sprzedaż charytatywnej cegiełki, dostępna podczas 15 eventów projektowych, w 8 trójmiejskich księgarniach, na stronie internetowej jak i allegro. Kolejnie To evnety promujące w Galeriach Handlowych, restauracjach, w które zostali zaangażowani Mistrzowie. Zwieńczeniem Projektu była Gala kończąca w Hotelu Gdańsk, zapowiadająca kolejną edycję. Projekt obecnie znajduje się w fazie finalizacji- spełniamy marzenia dzieci, o czym informujemy na bieżąco, aby pokazać efekty zintegrowanych działań i konieczność zaangażowania w sprawy wspólne, lokalnie i społecznie nam bliskie.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

a. Kalendarz Projektu Mistrzowie, dostępny na Galach, ventach projektowych, w trójmiejskich księgarniach, na allegro, a także na stronie www projektu.
b. Eventy: Hotel Sheraton, Hotel Gdańsk- jako miejsce spotkań biznesowych, adekwatne do grupy docelowej, Eventy w Galeriach handlowych, w tym jeden przed świętami bożonarodzeniowymi, celem zakorzenienia Projektu w świadomości jak największej ilości odbiorców, spotkania kulturalno-artystyczne z projektowymi Mistrzami
c. Media online (trojmiasto.pl, gle24.pl, dziennikbaltycki.pl, prestiztrojmiasto.pl, strona projekt-mistrzowie.pl, strony partnerów akcji, facebook, youtube- na potrzeby projektu powstało 6 filmów)
d. Media offline (Dziennik Bałtycki, Prestiż, Prspektywy, Live&Travel, Dolce Vita, Expressy, Express Biznesu, Ekspres do Kawy, Radio Gdańsk)- O zasięgu lokalnym i najbardziej ,,nośne” kanały komunikacji.
e. Strona Projektu Mistrzowie, profil na Facebook’u – angażujący, zwiększający zasięg, miejsce dwóch konkursów.

Efektywność

a. 12 sesji fotograficznych (backstage)
b. 6 filmów wyświetlonych ponad 4 tys. razy
c. 30 publikacji prasowych
d. 40 publikacji na portalach internetowych
e. 60 materiałów radiowych
f. 30 tys. odsłon strony Projektu Mistrzowie
g. 10 tys. osób tygodniowo na Facebook’u
h. 15 wydarzeń promujących projekt
Wszystkie informacje: filmy, relacje, aktualności, notatki prasowe znajdziecie Państwo na stronie PM www.projekt-mistrzowie.pl

Projekt pozyskał 4 Patronów honorowych, 8 sponsorów, 10 patronów medialnych oraz oraz 15 partnerów wspierających. W styczniu tego roku Projekt zyskał już pierwszego sponsora do tegorocznej edycji Projektu.

Kampanijność

PM jest przedsięwzięciem corocznym, zapoczątkowanym w 2012. Do Projektu zostaną wybrani nowi Mistrzowie oraz nowy cel pomocowy, jako, że Projekt jest cykliczny. Nadal będzie utrzymywany w artystyczno-kulturalnym charakterze, z przesłaniem edukacyjnym.

Opis inicjatora

Studio 102- Gdyńska Agencja Reklamowa, wcześniej koordynator akcji Pomorze dla Powodzian, czy 1% dla Fundacji Hospicyjnej. Wydawca Prspektyw- trójmiejskiego magazynu o komunikacji w biznesie.


KrajPolska
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Kultura, Pomoc społeczna, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Walka z wykluczeniem społecznym
NadawcaStudio 102
WykonawcaStudio 102
AdresaciŚrodowisko biznesowe, władze miast, placówki naukowo-technologiczne, zasięgiem obejmuje Trojmiasto
MediaDziennik Bałtycki, Prestiż, Prspektywy, Live&Travel, Dolce Vita, Expressy, Express Biznesu, Ekspres do Kawy, Radio Gdańsk, trójmiasto.pl,
Data zgłoszenia07.03.2013
Dodatkowe materiałyplik: projekt_mistrzowie_prezentacja.pdf