Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2012

Kategoria konkursowa: Kampanie instytucji publicznych09.03.2013

Cyfryzacja

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Opis celu kampanii

Cel 1
Poinformowanie 100 % społeczeństwa o przejściu na naziemną telewizję cyfrową

Cel 2
Dostarczenie wiedzy na temat tego co należy
zrobić aby odbierać naziemną telewizję cyfrową

Cel 3
Stworzenie zrozumiałego, ale pozytywnie odbieranego i zapamiętywanego przekazu

Grupa docelowa

Wszyscy dorośli posiadacze odbiorników telewizyjnych.

Strategia

INSIGHT:
Otaczający nas świat i technologie zmieniają się bardzo szybko – to co było nowoczesne kilkadziesiąt lub kilka lat temu teraz jest już przestarzałe. Podobnie jest z wydarzeniami historycznymi – to co było jeszcze wczoraj naszą rzeczywistością dziś jest już śmieszne i anachroniczne.

IDEA:
Telewizja analogowa to obecnie przeszłość i historia, podobnie jak fotografia analogowa czy filmy czarno-białe. Upływający czas widać również oglądając programy telewizyjne z lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych.

Wszystkie spoty opierają się na humorystycznym odwołaniu do klasycznych i kultowych programów telewizyjnych z lat od 60-tych do 80-tych. Główną rolę zagrał Wojciech Kalarus – aktor i parodysta, a za reżyserię odpowiada Michał Gazda. - Zamierzaliśmy wzbudzić sentyment widza – przywołać ciągle żywe w pamięci programy i pokazać zmianę estetyczną i jakościową jaka zaszła na przestrzeni kilku dziesięcioleci w telewizji. W kampanii kładziemy nacisk na wywołanie zainteresowania procesem cyfryzacji i możliwościami jakie daje, a nie na szczegółowe instrukcje.

Opis przebiegu kampanii

Emisja spotów rozpoczęła się 14 lipca 2011 i potrwa do końca lipca 2013. W etapie pierwszym odbiorcy zachęcani będą do skorzystania z możliwości, jakie już teraz daje telewizja cyfrowa. W etapie drugim nacisk położony zostanie natomiast na zbliżające się terminy wyłączenia sygnału analogowego.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Głównym narzędziem komunikacji są spoty telewizyjne emitowana do roku 2013 w dwóch głównych etapach. Łącznie przygotowano 9 spotów telewizyjnych, na produkcję których środki przeznaczyło Ministerstwo Infrastruktury oraz telewizje TVP, Polsat, TV4, TVN i Puls. Inne nośniki reklamowe (BTL, prasa, radio) planowane są na dalsze terminy.

Efektywność

Cel 1. Poinformowanie 100 % społeczeństwa o procesie cyfryzacji
Rok po starcie kampanii 85% ludzi wie, o planowanym zastąpieniu w telewizji naziemnej sygnału analogowego sygnałem cyfrowym.

Cel 2. Dostarczenie wiedzy na temat tego co należy zrobić aby odbierać naziemną telewizję cyfrową
Blisko 3/4 respondentów wie, że aby odbierać naziemną telewizję cyfrową należy posiadać dekoder lub telewizor z MPEG4.

Cel 3. Stworzenie zrozumiałego i pozytywnie odbieranego przekazu
Prowadzona w telewizji kampania informacyjna zauważona została przez zdecydowaną większość dorosłych Polaków – znajomość wspomagana wyniosła 81%. Spośród sześciu reklam nadawanych w telewizji najczęściej zapamiętane zostały dwie – „Telenowela” (54,5%) oraz „Telesfor” (50,7%). Tylko 6,7% osób wskazało, że kampania nie jest przystępna i zrozumiała.

Opis inicjatora

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji


KrajPolska
Problemy społeczneKampanie gospodarcze
NadawcaMinisterstwo Administracji i Cyfryzacji
WykonawcaFabryka Komunikacji Społecznej
AdresaciDorośli posiadacze odbiorników telewizyjnych
MediaTelewizja
Data zgłoszenia09.03.2013
Dodatkowe materiały