Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 201327.02.2014

Obywatele decydują

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Pośredni:
Włączenie na stałe do polskiego dyskursu publicznego (medialnego, społecznego, eksperckiego) tematu narzędzi demokracji uczestniczącej, przede wszystkim Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych (OIU) oraz referendów ogólnokrajowych i lokalnych. (działania propagatorskie)
Bezpośredni:
Zwiększenie aktywności Polaków w życiu publicznym poprzez wprowadzenie ułatwień w narzędziach demokracji uczestniczącej (rekomendacje zmian zapisów legislacyjnych, stworzenie ustawy, działania lobbingowe).

Grupa docelowa

Kampania, skierowana jest do obywateli mających czynne prawo wyborcze. Przez dobór odpowiednich działań organizator chciał zaktywizować osoby młode, a także dotrzeć do decydentów i liderów opinii.

Strategia

Demokracja uczestnicząca, która jest tematem kampanii, zakłada, że obywatele mają możliwość bezpośredniego uczestnictwa w sprawowania władzy. Niestety niewielu obywateli wie, co to inicjatywa ustawodawcza, jak działają referenda oraz jak korzystać z wniosków obywatelskich. Ta niewiedza przekłada się bezpośrednio na mało skuteczne używanie przez Polaków z zagwarantowanych w prawie polskim narzędzi demokracji. Średnio rocznie do Sejmu wpływa jeden wniosek o referendum ogólnokrajowe oraz 2-3 projekty obywatelskich ustaw. Zdecydowana większość z nich jest odrzucana przez Sejm (również przez względu formalne i merytoryczne)
Grupą docelową są osoby posiadające czynne prawo wyborcze, ponieważ to one są w stanie realnie zmienić prawodawstwo (bezpośrednio lub pośrednio przez przedstawicieli w parlamencie). Jednocześnie szersze działania (social media) prowadzone były do osób młodych, które są w stanie poświęcić część swojego czasu na rzecz jakiejś idei.
Kampania dotyczy każdego, bez względu na światopogląd. Jest ponad podziałami ideowymi. Nie wymaga prezentacji swoich opinii czy opowiadania się po czyjeś ze stron. Równo traktuje wszystkich obywateli.
Bazuje ona na ogólnoświatowym Ruchu Oburzonych, który pokazuje, że coraz więcej osób kontestuje obecna politykę, również w Polsce. Ponadto Badania CBOS pokazały, że zaufanie do rządu jest na poziomie 26 %, co pokazuje że ¾ społeczeństwa jest niezadowolone z funkcjonowania naszego państwa

Opis przebiegu kampanii

Kampania prowadzona jest od stycznia 2012 r. Najwięcej działań przypada jednak na 2013 r.
Działania propagatorskie: Prowadzenie serwisu www.obywateledecyduja.pl, który jest skarbnicą wiedzy na temat narzędzi demokracji uczestniczącej. Zbiórka podpisów pod petycją do parlamentarzystów o wprowadzenie ułatwień dla obywateli. Uczestnictwo w debatach o demokracji zorganizowanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, Warszawski i Jagielloński. Zorganizowanie seminarium „Obywatele decydują w ustawach, referendach i wyborach” z udziałem naukowców, dziennikarzy i społeczników.
Działania lobbingowe: Spotkania ze wszystkimi partiami parlamentarnymi i rozmowy o obywatelskich ustawach i referendach. Zorganizowanie debaty politycznej z ich udziałem.
Działania eksperckie: Przygotowanie projektu nowelizacji ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (we współpracy z liderami dotychczasowych komitetów OIU). Wydanie raportu „OIU jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich”

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

W budżecie kampanii nie zostały zarezerwowane żadne środki na zakup reklam. Z tego powodu organizator, który jest Organizacją Pożytku Publicznego skorzystał z możliwości bezpłatnego emitowania spotów w Polskim Radiu i Telewizji Polskiej. Spot telewizyjny umieszczony został również na portalu YouTube.
Komunikacja prowadzona była przede wszystkim w Internecie, ponieważ grupa docelowa kampanii tu się znajduje i tu działa. Strona www stanowiła serce kampanii, do niej odsyłał również spot. Równolegle prowadzona była również strona fanowska na Facebooku, która stanowiła platformę do szybkiego i bezpośredniego kontaktu z sympatykami.
W ramach media relations zorganizowana została konferencja prasowa na początku kampanii. Wysyłane były także informacje prasowe (około 15 sztuk), które skutkowały publikacjami bądź nawiązywaniem relacji.
Nawiązane również zostały relacje z blogerami-rysownikami (Zuch, dannyboy, Rysiek Dąbrowski), którzy przygotowali grafiki opowiadające o idei kampanii.

Efektywność

Przez ostatni rok bardzo głośno było w dyskursie publicznym o narzędziach demokracji uczestniczącej (sukces pośredni kampanii). Politycy, z którymi rozmawialiśmy, zaczęli w swoich działaniach dostrzegać referenda i OIU. Skutkiem tego było kilka poselskich projektów ustaw proponujących ułatwienia dla obywateli (sukces bezpośredni kampanii).
Zbudowana została relacja z sympatykami kampanii, którzy z miesiąca na miesiąc co raz chętniej angażują się w różne działania prowadzone w ramach „Obywatele decydują”. Są systematycznie mobilizowani (przez kampanię) do kontaktu z politykami i lobbowaniu na rzecz demokracji. Podczas jednej akcji są w stanie wysłać tysiące maili, wykonać kilkadziesiąt telefonów i napisać setki wiadomości na Facebooku czy Twitterze.
Spot kampanii na portalu YouTube został wyświetlony ponad 1600000 razy. FanPage na portalu Facebook ma ponad 43000 fanów. Petycję podpisało ponad 218000 obywateli. W wydarzeniach organizowanych w ramach kampanii wzięło udział ponad 500 osób.
Ukazało się ponad 200 publikacji internetowych m.in. gazeta.pl, demotywatory,pl, money.pl, pap.pl. Przedstawiciele kampanii uczestniczyli w kilkunastu audycjach radiowych i telewizyjnych (m.in. Dzień dobry TVN, Bliżej, Świat się kręci, Klub Trójki PR). Zostały opublikowane również kilkadziesiąt artykułów dotyczących kampanii w takich periodykach jak Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza.
Dofinansowanie kampanii w okresie 01.2012-06.2013 wyniosło 146390 CHF.

Kampanijność

W okresie 01.2012 - 06.2013 kampania finansowana była dzięki wsparciu Szwajcarii. Teraz kontynuujemy działania społecznie. Wciąż walczymy o wprowadzenie ułatwień w zakresie narzędzi demokracji uczestniczącej, prowadzimy działania propagatorskie, a także piszemy ustawę o referendach ogólnokrajowych.

Opis inicjatora

Instytut Spraw Obywatelskich działa od 2004 na rzecz dobra wspólnego prowadząc inicjatywy i kampanie obywatelskie. Jest organizacją pożytku publicznego niezwiązaną z żadną partią polityczną.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Spot został oparty na liczbie 4 580 000, czyli ilości podpisów, zebranych pod obywatelskimi inicjatywami, które zostały odrzucone przez parlament w procesie legislacyjnym. Ilość włożonej pracy oraz ogrom podpisów zostały pokazane poprzez porównania ich do liczby mieszkańców poszczególnych miast. Do udziału w spocie zostały zaproszone osoby znane, które wystąpiły w nim charytatywnie. Gwiazdy otwarcie mówiły o swoich emocjach związanych z tematem kampanii. Ich wypowiedzi nie były reżyserowane.


KrajPolska
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie
NadawcaFundacja Instytut Spraw Obywatelskich
WykonawcaFundacja Instytut Spraw Obywatelskich
Adresaciosoby mające czynne prawo wyborcze
MediaRadio, Telewizja, Internet
Data zgłoszenia27.02.2014
Dodatkowe materiałyplik: obywatele_decyduja.mp3