Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 201310.03.2014

Wybieram e-faktury

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Celem kampanii było uświadomienie negatywnego wpływu stosowania faktur papierowych na środowisko naturalne (do wyprodukowania 1 tony papieru potrzeba 17 drzew, ok. 8 tysięcy kWh energii, zanieczyszczonych zostaje ok. 440 000 litrów wody) oraz zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej elektronicznych form rozliczeń i ich zalet.

Hasło kampanii: Nie rozliczaj się z drzewami. Wybierz e-fakturę.

Grupa docelowa

Środowiska opiniotwórcze – media,eksperci, decydenci, urzędnicy
Poprzez media:
Konsumenci indywidualni – odbiorcy faktur
Małe firmy – wystawcy faktur – niekorzystający z elektronicznej formy faktur.

Strategia

Problem: Negatywny wpływ faktur papierowych i druku na środowisko
Insight:
31% Polaków wskazało, że do rezygnacji z papierowych faktur, przekonałby ich argument dot. ochrony środowiska.

Strategia opierała się na dwóch etapach:
1. teaser (możliwa wycinka drzew w Parku CSW - strata drzew, zielonego miejsca na mapie Warszawy), wywołanie dyskusji
2. coming out i akcja edukacyjna

Rozwiązanie:
Przejście na e-faktury to wybór, który pozwala chronić środowisko (drzewa, energię, wodę).

Grupy docelowe:
Środowiska opiniotwórcze – decydenci, media, edukacja, prezentacja argumentów dot. ochrony środowiska i innych korzyści
Poprzez media:
Konsumenci i przedsiębiorcy – niemający wiedzy na temat e-faktur i ich zalet (wygoda, czas, bezpieczeństwo, łatwa archiwizacja)

Strategia zakładała stworzenie koalicji firm, które działać będą na rzecz upowszechnienia e-faktur narzędziami PR. Celem strategicznym było dotarcie szerokiej grupy odbiorców (administracja, przedsiębiorcy, konsumenci) z informacją o zaletach e-faktur i przepisach ich dotyczących.

Korzyści dla odbiorców:
•ukazanie problemu
•wyjaśnienie czym są e-faktury
•przedstawienie zalet dla konsumentów, firm i środowiska
•rozwianie mitów dot. e-faktur
•informacje ekologiczne, prawne i praktyczne
• propozycja rozwiązania

Reasons to believe:
• Wyniki badań TNS OBOP
• Patronaty honorowe (MG, MAiC, MŚ)
• Partnerstwo (Nasza Ziemia)
• Autorytety merytoryczne (Konfederacja Lewiatan, SWPS)
• Koalicjanci

Opis przebiegu kampanii

Przeprowadzono "Akcję drzewo" (oznaczenie drzew do wycinki przy CSW), której celem było wywołanie szumu w mediach i internecie. Anonimowo zbierano głosy pod petycją przeciw wycince drzew. Równolegle na zlecenie organizatora akcji TNS OBOP zbadało postawy Polaków wobec e-faktur, przygotowano raport „Nie rozliczaj się z drzewami! Wybierz e-fakturę”.

Realizując część edukacyjną uświadamiano wpływ faktur papierowych na środowisko, informowano grupy docelowe o celach i założeniach akcji, edukowano na temat korzyści e-dokumentów dla środowiska, zalet e-faktur i przepisów związanych z ich stosowaniem.

Treść raportu zaprezentowano na konferencji prasowej. Ze względów ekologicznych raport miał tylko wersję cyfrową, dostępny jest na stronie http://wybieramefaktury.pl/images/raport_z_badan.pdf. Wszelkie materiały powstałe w ramach kampanii było proekologiczne lub recyclingowe (torba, pendrive, notes).

W grudniu 2013 r. zorganizowano internetowy konkurs na logo Kampaniii.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Ambient: Akcja Drzewo
Social media:
amatorskie, wiralowe flmy
Wydarzenie na facebooku „Ręce precz od naszych drzew” i "Wybieram e-faktury - nie rozliczam się z drzewami!"
Infografiki w mediach społecznościowych

Media:
Konferencja prasowa - prezentacja celów kampanii i wyników badań opinii społecznej nt. stosunku Polaków do e-faktur, dyskusja z ekspertami koalicji
Komunikaty prasowe profilowane dla poszczególnych mediów (ogólnogospodarcze, finansowe, poradnikowe, life-style, ekologiczne) oraz materiały backgroundowe: Dobre praktyki koalicjantów, Fakty i Mity dot. e-faktur, FAQ.
Kontakty bezpośrednie
Obecność ekspertów w mediach

Strona www.wybieramefaktury.pl - kompendium wiedzy o wpływie faktur papierowych na środowisko, e-fakturach, zmianie faktur papierowych na elektroniczne.

Bannery reklamowe
Informacje edukacyjne w newsletterach i mediach społecznościowych koalicjantów i patronów.

Efektywność

Kampania miała zasięg ogólnopolski. Ewaluacja dotyczyła obecności tematu w mediach i promocji wiedzy o e-fakturach.

Informacje dotyczące e-faktur i ich zalet dzięki mediom dotarły do różnych grup docelowych. W roku 2013 pojawiło się 265 publikacji dot. kampanii i koalicji w mediach (dane IMM), ponad 30 informacji po konferencji prasowej. Powstała baza mediów, do której adresowane są komunikaty kampanii - ok. 300 rekordów i baza ekspertów merytorycznych (podatkowy, psycholog, praktycy z firm) dostępnych dla mediów.

Dla działań kampanii pozyskano patronaty Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Środowiska, partnerem akcji została Fundacja Nasza Ziemia. Podjęto też współpracę ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej.
W ramach działań koalicji udało się zintegrować firmy z różnych branż.

Dotarcie kampanii poprzez media – 2 438 770 (dane IMM)
AVE – 1 076 359 zl (dane IMM)
2750 osób podpisało się pod petycją w obronie drzew w trakcie Akcji Drzewo
580 zgłoszeń do konkursu na logo Koalicji
Deklaracja członków Koalicji odnośnie wykorzystywania nowego logo w przekazach dot. e-faktur

Kampanijność

Działania w roku 2013 były kontynuacją prac Koalicji w roku 2012, kiedy to powstał raport E-faktury w Polsce. Działania Koalicji kontynuowane są również w roku 2014 (m.in. rozbudowa strony www, sondy video, warsztaty dla mediów).

Opis inicjatora

Konfederacja Lewiatan - organizacja pracodawców

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Akcja improwizująca wycinkę drzew, miała pokazać wpływ używania tradycyjnych faktur na środowisko i nasze otoczenie. Jej celem było unaocznienie konsekwencji wyboru papierowej faktury i wzbudzenie poczucia, że niniejszy problem dotyczy każdego z nas (wywołanie poczucia straty).
Nasze badania pokazały, że do stosowania e-faktur przekonałaby Polaków argument ochrony środowiska (31%). Na tym koncepcie oparliśmy kreacje powstałe w ramach kampanii.


KrajPolska
Problemy społeczneEkologia i środowisko
NadawcaKoalicja „Wybieram e-faktury”: Konfederacja Lewiatan, Orange, ING, Krajowa Izba Rozliczeniowa, UPC, Sage.
WykonawcaKonfederacja Lewiatan i podwykonawcy
AdresaciMedia, konsumenci i małe firmy niekorzystające z e-faktur
MediaPrasa, internet, radio, telewizja, social media
Data zgłoszenia10.03.2014