Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 201310.03.2014

Akademia Ludzi Pozytywnych

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

„Akademia Ludzi Pozytywnych” w niekonwencjonalny sposób podchodzi do przełamywania stereotypów społecznych. Kampania przedstawia ludzi niepełnosprawnych intelektualnie w zaskakującej społecznie sytuacji, z jednej strony jako profesorów - tych, od których można się uczyć pozytywnych zachowań, z drugiej jako ludzi sukcesu, takich, którym upośledzenie umysłowe nie przeszkodziło w zrealizowaniu marzeń i życia pełnią życia.

Grupa docelowa

Osoby dorosłe aktywne zawodowo

Strategia

Kampania ma podwójnie pozytywny charakter: ma promować pozytywny stosunek od osób niepełnosprawnych poprzez promowane przez nich samych pozytywne podejście do życia.
Projekt opiera się na założeniu, że osoby niepełnosprawne wzbogacają i urozmaicają świat, czynią życie bogatszym i różnorodnym. Nie ulegają presjom, które nam – zdrowym - odbierają radość życia. Przywracają właściwą a nieco zapomnianą hierarchię wartości. Przypominają o tym, jak ważne są proste czynności, szczere uczucia i naturalne zachowania. Oferują coś niepowtarzalnego. Obce są im zachowania konwencjonalne, przez co są ludźmi niebywale twórczymi, nawet, jeśli czynią to nieświadomie. Przez wiele pokoleń odsuwaliśmy od siebie korzyści płynące z obcowania z innymi sposobami pojmowania świata – świata ludzi upośledzonych umysłowo. Czas to zmienić. Powinniśmy, jako społeczeństwo, wzbogacać się w każdej dziedzinie, także w sferze świadomości. Jak każda inwestycja w siebie, ta także kiedyś się zwróci.

Nietypowe jest przy tym podejście do samej formy kampanii. Zamiast bilbordów, na które spogląda się sporadycznie, głównym nośnikiem kampanii są osobiste kalendarze książkowe - notatniki, takie, z którymi użytkownik styka się stale przez cały rok. Jest wtedy czas na zapoznanie się z przekazywaną treścią. W Akademii Ludzi Pozytywnych nie chcemy pokazywać ludzi niepełnosprawnych – chcemy umożliwić zaprzyjaźnienie się z nimi. Z kalendarzy książkowych korzystają głównie osoby dorosłe, aktywne zawodowo - stąd nasz wybór :)

Opis przebiegu kampanii

Pod koniec roku kalendarzowego wydawany jest kalendarz książkowy oraz kalendarze stojące tzw. "koziołki". Równolegle do sieci trafia 30 - sekundowy spot reklamowy, którego celem jest promocja kampanii w mediach społecznościowych.
Kampania dzięki całorocznym kalendarzom towarzyszy jej odbiorcom przez 365 dni danego roku. Co miesiąc odbiorca poznaje nową osobę, ma możliwość zaprzyjaźnić się z nią. Co tydzień też na kartkach kalendarza pojawiają się autentyczne pozytywne hasła, zasłyszane u naszych podopiecznych (np. Alleluja i do tyłu).

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Akademia Ludzi Pozytywnych posiada swój profil na FB, gdzie przez cały rok umieszczane są pozytywne zdjęcia osób niepełnosprawnych intelektualnie wraz z ich krótkimi historiami.
Na reklamowych ekranach ledowych w całej Wielkopolsce wyświetlane są nasze 30-sekundowe spoty (pro publico bono). Wspomniany spot można obejrzeć na youtube: http://www.youtube.com/watch?v=OWizkdsLp...

Efektywność

Kampania Akademia Ludzi Pozytywnych została zaplanowana jako wieloletnia a rozpoczęła się w 2009 roku. Doświadczenia ubiegłych lat pokazują, że taka kampania „działa”. Przypadkowy kierowca autobusu, który osobiście otwiera drzwi przed Alicją z zespołem Downa, bo rozpoznał ją z kampanii (promowała hasło „bądź pogodny na co dzień”), propozycja zorganizowania wystawy Mikołaja Ławniczaka „odkrytego” przez osobę, która zakupiła kalendarz na 2013 r, zatrudnienie kolejnych osób niepełnosprawnych w Starbucksie i Gastro Królscy – to tylko niektóre przykłady oddziaływania kampanii. Społeczeństwo niezwykle entuzjastycznie przyjmuje tę wiedzę o osobach niepełnosprawnych, której było do tej pory pozbawione. Kolejne odsłony kampanii są szansą na utrwalenie i rozpowszechnienie takiego – pozytywnego – modelu myślenia o ludziach niepełnosprawnych.

Nie przeprowadzaliśmy badań ewaluacyjnych sensu stricto.
Kampania kosztowała 76481,37zł, z czego 64 000 zł wyniosła dotacja z Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Kampanijność

Akademia Ludzi Pozytywnych organizowana jest od 2009 roku i będzie kontynuowana w latach kolejnych w podobnej formule, tzn. poprzez wydawanie kalendarza książkowego.

Opis inicjatora

Stowarzyszenie Na Tak od 25 lat wspiera osoby niepełnosprawne intelektualnie na każdym etapie życia. Prowadzi 11 placówek w Poznaniu: od przedszkola, szkoły po warsztaty terapii zajęciowej i inne.


KrajPolska
Problemy społeczneWalka z wykluczeniem społecznym
NadawcaStowarzyszenie Na Tak
WykonawcaStowarzyszenie Na Tak
Adresaciosoby dorosłe aktywne zawodowo
Mediainternet, ledscreen,
Data zgłoszenia10.03.2014
Dodatkowe materiały