Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2013

Kategoria konkursowa: Akcje zaangażowane społecznie11.03.2014

"Unbreakable" Kampania przeciwko przemocy wobec dzieci.

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Opis celu kampanii

Celem kampanii, którego składową jest przygotowany film, ma na celu podniesienie kwestii przemocy wobec najmłodszych. Intencją twórców jest próba wpłynięcia na postawy i zachowania osób dorosłych, tak aby przestrzegali praw, jakie należą się każdemu dziecku, czyli szacunku, swobody wyrażania myśli a przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa i nienaruszalności cielesnej. Spot ma uwrażliwić społeczeństwo na krzywdę dzieci i skłonić każdego dorosłego do wzięcia odpowiedzialności za każde z nich.

Grupa docelowa

Kampania kierowana jest do każdej osoby dorosłej bez względu na wiek, płeć czy status społeczny.

Strategia

Problem przemocy wobec dzieci to nieustanna choroba trawiąca społeczeństwo. Akty agresji często dokonywane na najmłodszych pozostają za niemym przyzwoleniem osób bliskich i znajomych. Traumatyczne przeżycia, jakie mają miejsce w dzieciństwie rzutują na późniejsze funkcjonowanie takiej ofiary w jej dorosłym życiu. Spot skierowany jest do osób dorosłych mających możliwość przeciwdziałania takim zjawiskom. W strategii dąży się do postawienia problemu, do pogłębienia wiedzy, poszukiwania rozwiązania i wreszcie do ostatecznego zniwelowania zjawiska. Dorośli, wybrana grupa docelowa, powinna pochylić się nad problemem przemocy, umieć go zdefiniować i zacząć przeciwdziałać wprowadzając konkretne rozwiązania.

Inicjatorom powstałego spotu zależało na podniesieniu ogólnospołecznej debaty o potrzebach i prawach dzieci, o odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój.
Jedynym aktorem pojawiającym się w filmie jest znany zawodnik MMA oraz założyciel pierwszej w Warszawie Akademii Krav Maga - Marcin Michalik Lipka, który od wielu lat angażuje się w projekty społeczne, propagując sport i bezpieczne zachowania, pracując z trudną młodzieżą w wymagającym środowisku z tzw. "marginesu społecznego".
Mocny charakter filmu, oprócz problematyki podkreśla sama osobowość zawodnika.

Opis przebiegu kampanii

Głównym elementem kampanii jest film, który ma na celu budowanie zbiorowej odpowiedzialności społeczeństwa.
Pojawienie się go w social mediach odbiło się szerokim echem wśród organizatorów debat, których tematem jest agresja i przemoc.
Organizatorzy spotkań wykorzystywali film, by zwrócić uwagę odbiorców na ciągle aktualną i ważną kwestię przemocy wobec najmłodszych.
Wielość publikacji na portalach o tematyce przemocy budowało rozwój kampanii i jej coraz większe rozpowszechnianie.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Najważniejszym kanałem przekazu filmu - głównego elementu kampanii był internet, m.in portale społecznościowe oraz strony poruszające kwestię przemocy i agresji wobec dzieci.
Chcąc, by jego przekaz dotarł do jak największej liczby osób powstały dwie wersje językowe filmu - polska i angielska.
Ponieważ projekt od początku nosił miano projektu non profit, nie pozostawiało najmniejszych wątpliwości, że internet i social media spowodują, że przekaz będzie skuteczny i dotrze do szerokiego grona, nie tylko osób, które angażują się w projekty o podobnej tematyce, ale także do "zwykłego człowieka".

Efektywność

Projekt powstał, by uwrażliwić i zwrócić uwagę na ciągle aktualny problem stosowania przemocy wobec dzieci. Zrodził się z potrzeby kreacji produkcji ważnych i niekomercyjnych.
Poprzez zaangażowaniu znanej osoby, zwiększyło się dotarcie kampanii do wielu środowisk, które zajmują się kwestią przemocy.
Kampania miała charakter non profit.
Wszystkie osoby zaangażowane w cały projekt włączyły się w niego na zasadach pro bono.
Social media okazały się doskonałym nośnikiem informacji. Największym wyznacznikiem skuteczności kampanii był odzew organizatorów debat, którzy zaczęli wykorzystywać film podczas spotkań, które poruszały kwestie przemocy.
Zamierzamy angażować się w przedsięwzięcia, które są i powinny być istotne dla wszystkich, nie tylko jako zwykłych obserwatorów świata ale również jako jednostek tworzących społeczeństwo, którego każdy z nas jest nieodłączna częścią.
Nikt nie powinien pozostawać obojętny wobec szerzącego się zjawiska agresji, która najczęściej dzieje się tuż obok nas, "za ścianą'.

Opis inicjatora

Kuba Michalczuk reżyser i dyrektor Studia Animacji Xantus oraz Cezary Piotrowski z firmy produkcyjnej Hot Head.


KrajPolska
Problemy społeczneWalka z przemocą
NadawcaXantus
WykonawcaXantus, Hot Head
AdresaciKampania kierowana jest do każdej osoby dorosłej bez względu na wiek, płeć czy status społeczny.
MediaInternet, social media
Data zgłoszenia11.03.2014
Dodatkowe materiały