Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2014

Kategoria konkursowa: Akcje zaangażowane społecznie02.03.2015

"AD REM - Klaudia, Adrian"

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Opis celu kampanii

Kampania ma na celu w przewrotny sposób zwrócić uwagę, na problem dzieci i młodzieży nieprzystosowanych społecznie, a także naświetlić działalność mało znanego, łódzkiego Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji "AD REM".

Grupa docelowa

Młodzież oraz dorośli.

Strategia

1) Na los każdego młodego człowieka wpływa szereg niezależnych od niego czynników jak choćby rodzina czy środowisko w jakim się wychowuje. Młodzież i dzieci nieprzystosowani społecznie, pochodzący często z trudnych rodzin, pozostawieni sami sobie, często dokonują niewłaściwych wyborów. W moim spocie problem ten symbolizuje "koło fortuny".

2) Pytanie na początku spotu skierowane wprost do odbiorcy "KIM WOLISZ BYĆ" oraz główny bohater (osoba w młodym wieku) sugerują że spot jest adresowany do młodzieży. Jednak może być on tak samo odczytany przez osoby dorosłe, które oglądają ten spot z innej perspektywy, i które mają realny wpływ na los dzieci i młodzieży.

3) Spot dla stowarzyszenia "AD REM" to jednocześnie prostota formy i nowoczesność przekazu. Jest on swego rodzaju grą, angażującą widza już od pierwszej sekundy. Widz najpierw zajmuje wygodną, bezpieczną pozycję, by na koniec w przewrotny sposób zrozumieć że w życiu nie ma prostych rozwiązań.

Opis przebiegu kampanii

Pomysł - Spotkanie z klientem/dyrekcją stowarzyszenia - Scenariusz - Realizacja zdjęć - Postprodukcja - Udostępnienie w social mediach

Udostępnienie odbyło się na początku grudnia 2014.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Social Media - Youtube, Vimeo, Facebook, Twitter.

Efektywność

1. (Nie przeprowadzono badań)
2. Kilka tysięcy wyświetleń w serwisach internetowych.
3. Publikacja w serwisach: kampaniespołeczne.pl, robmydobrze.pl, informacja i opis kampanii na stronie szkoły filmowej w Łodzi.
4. Kampania zrealizowana non profit.

Kampanijność

Nie

Opis inicjatora

Stowarzyszenie Resocjalizacji i Profilaktyki "AD REM" pomaga młodym ludziom w odnalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie, prowadzeniu życia w zgodzie z sobą i moralnymi normami.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Inspiracją do powstania spotu był słynny Eksperyment Kuleszowa. To w oczach patrzącego powstają błyskawiczne oceny drugiej osoby. Widząc bezdomnego, często odwracamy wzrok. Ale ta sama osoba w innym kostiumie, w innej roli społecznej do której jesteśmy przyzwyczajeni, którą mamy w pewien sposób oswojoną, wzbudziłaby w nas skrajnie odmienną emocję. Zależało mi na tym, żeby widz w trakcie oglądania spotu sam poczuł pewną niewygodę, konsternację i został z refleksją, że życie nie jest czarno-białe.


KrajPolska
Problemy społeczneInne, Pomoc społeczna, Walka z wykluczeniem społecznym
NadawcaStowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji "AD REM"
WykonawcaBartosz Kruhlik
AdresaciMłodzież i dorośli
MediaInternet, Social media
Data zgłoszenia02.03.2015
Dodatkowe materiały