Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2014

Kategoria konkursowa: Kampanie instytucji publicznych03.03.2015

Racism. Say it to fight it (Rasizm. Walczę, nie milczę) Kampania informacyjna w ramach projektu Imigranci wobec przestępstw z nienawiści – czyli jak skutecznie dochodzić swoich praw

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

POWIEKSZ

Opis celu kampanii

- Podniesienie świadomości i wzrost wiedzy obywateli państw trzecich na temat przestępstw z nienawiści w kontekście prawa polskiego i sposobów postępowania w razie zaistnienia takiego przestępstwa.
- Wzrost świadomości cudzoziemców na temat przysługujących im praw.
- Kreowanie wśród imigrantów aktywnych postaw, zmierzających do zwiększenia liczby zgłaszanych przestępstw z nienawiści.
- Zachęcanie aby imigranci dzielili się swoją aktywną postawą z innymi cudzoziemcami.

Grupa docelowa

Kampania skierowana do cudzoziemców przebywający legalnie na terenie państwa polskiego, którzy nie są obywatelami krajów Unii Europejskiej, ani nie są uchodźcami.

Strategia

Przestępstwo z nienawiści: jest to takie przestępstwo, które zostało popełnione tylko dlatego, że osoba, przeciwko której zostało wymierzone, posiada cechę odróżniającą ją od sprawcy i często wyróżniającą ją z większości otaczającego społeczeństwa – np. ma inny kolor skóry, pochodzi z innego kraju lub innego kręgu kulturowego, mówi innym językiem. W polskim Kodeksie karnym niektóre z takich przestępstw mają odrębne regulacje, które przewidują za nie np. inny tryb ścigania (z urzędu) czy inny wymiar kary za popełnienie przestępstwa.
Obywatele państw trzecich: cudzoziemcy przebywający legalnie na terenie państwa przyjmującego, którzy nie są obywatelami krajów Unii Europejskiej, ani nie są uchodźcami.

Potrzeba kampanii została zasygnalizowana przez samych cudzoziemców w kontaktach z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych.

Wzrost świadomości członków grupy docelowej w zakresie przestępstw z nienawiści i procedury związanej z ich zgłaszaniem.
Wzrost świadomości znaczenia problematyki przestępstw z nienawiści wśród przedstawicieli społeczeństwa polskiego.
Zapewnienie trwałego i dostępnego źródła informacji dla obywateli państw trzecich nt. omawianej problematyki.

Opis przebiegu kampanii

Akcja skierowana była do cudzoziemców, dlatego uruchomiona została wielojęzyczna strona internetowa www.reportracism.pl - do tej strony odwoływały się wszystkie media wykorzystane w kampanii.
Strona jest dostępna w 10 wersjach językowych: po angielsku, rosyjsku, ukraińsku, wietnamsku, polsku, arabsku, francusku, ormiańsku, chińsku i turecku.
W ramach kampanii powstał również spot, który w marcu 2014 r. był emitowany w warszawskim metrze (w wagonach i na peronach), natomiast od połowy marca do połowy kwietnia w komunikacji miejskiej w Lublinie, Szczecinie, Krakowie, Białymstoku oraz Łodzi. Billboardy i citylighty, które były elementem kampanii, pojawiły się na ulicach polskich miast.
Ulotki i plakaty udostępnione zostały w jednostkach Policji, urzędach, na uczelniach i w innych instytucjach publicznych.
Kampania objęła cały kraj. Zrealizowana została w ramach projektu pn. Imigranci wobec przestępstw z nienawiści – czyli jak skutecznie dochodzić swoich praw.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Do kampanii dopasowano bezpośrednie sposoby dotarcia (BTL) oraz kanały komunikacji w przestrzeni miejskiej (outdoor, reklama w komunikacji publicznej) zapewniające skuteczne dotarcie do grupy docelowej. Wykorzystane Kanały:
1. ATL:
- spot TV
- outdoor - billboardy, citylighty, ekrany LED
- internet - wielojęzyczna strona internetowa
2. BTL:
- ulotki,
- plakaty,
- roll-upy,
- materiały promocyjne.

Głównymi filarami kampanii pod względem merytorycznym były: strona internetowa oraz ulotki w 10 wersjach językowych. Zaś spot i billboardy były filarami pod kątem promocyjnym kampanii - ich obecność najbardziej widoczna była w przestrzeni publicznej. Głównym zadaniem spotu i billboardu było promowanie strony internetowej.

Efektywność

Nie było przeprowadzone badanie efektywności.
Z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wynika, że zaobserwowano wzrostu ilości zgłoszeń aktów rasizmu. Dodatkowo w okresie kampanii wypływały zgłoszenia poprzez specjalnie utworzony formularz kontaktowy na stronie www.reportracism.pl dedykowanej kampanii.
Kampania była komentowana w mediach jako pierwsza kampania - ważny głos w tej sprawie.
Wywołała zainteresowanie TVP emisją spotu w ramach misji publicznej.

Środki wydane na kampanię: 390 623, 28 zł brutto

Kampanijność

Była to pierwsza kampania, nt. kontynuacji brak danych.

Opis inicjatora

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Zespół Do Spraw Ochrony Praw Człowieka Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Za pośrednictwem koncepcji kreatywnej uświadomienie cudzoziemcom, że ich głos sprzeciwu dla aktów przemocy jest bardzo ważny zarówno dla innych cudzoziemców jak i społeczeństwa polskiego. Przekaz powinien być przejrzysty i czytelny. Powinien oscylować wokół pozytywnych emocji (np. zamiast współczucia wzbudzać uczucia poparcia, solidarności).
Trudność związana z kierowaniem przekazu jednocześnie do różnych narodowości zostanie rozwiązana poprzez odwołanie się do wartości i symboli uniwersalnych.


KrajPolska
Problemy społecznePrawa człowieka
NadawcaMinisterstwo Spraw Wewnętrznych
WykonawcaAgencja Reklamowa DSK Sp. z o.o.
AdresaciKobiety i mężczyźni w wieku 18-60, Obywatele Państw Trzecich (nie uchodźcy ani obywatele UE)
Mediaspot TV; outdoor - billboardy; citylighty; ekrany LED; internet - wielojęzyczna strona internetowa
Data zgłoszenia03.03.2015
Dodatkowe materiały

MSW_Spot