Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2014

Kategoria konkursowa: Kampanie lokalne20.03.2015

ROZMÓWKI POLSKO-POLSKIE W ramach kampanii informacyjnej: „Poprawa relacji międzyludzkich, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin zagrożonych lub dotkniętych dysfunkcją".

KATEGORIA: Kampanie lokalne

POWIEKSZ

Opis celu kampanii

• uwrażliwienie Małopolan na kwestię poprawy relacji międzyludzkich/ szeroko pojętych kontaktów sąsiedzkich.
• zwrócenie uwagi, czy w ich najbliższym otoczeniu znajdują się osoby/rodziny, które bardziej niż inne potrzebują pomocy.
• kształtowanie postawy odpowiedzialności społecznej oraz otwartości i pomocniczości w stosunku do drugiego człowieka.

Grupa docelowa

Ogół mieszkańców Małopolski, szczególnie uwzględnić należy:
- osoby 20-35 lat (środowisko miejskie),
- środowiska opiniotwórcze i kulturotwórcze
- rodziny zagrożone lub dotknięte dysfunkcją

Strategia

Zjawisko wykluczenia społecznego jest trudno definiowalne. Wg najbardziej ogólnej i najpowszechniej podzielanej przez badaczy i polityków definicji wykluczenie społeczne oznacza, że dana jednostka/ rodzina/ grupa społeczna, będąc członkami wspólnoty, nie mogą uczestniczyć w pełni w ważnych dziedzinach życia tejże wspólnoty. Wykluczenie społeczne „jest pojęciem przeciwstawnym” do społecznego uczestnictwa w szerszych zbiorowościach: narodzie, społeczeństwie czy społeczności. Oznacza ono izolację dobrowolną, bądź częściej, wymuszoną uwarunkowaniami zewnętrznymi (biedą, bezrobociem, starością, niepełnosprawnością, nieakceptowanym przez środowisko zachowaniem). Izolacja jednostek lub grup społecznych od zbiorowości lub instytucji współczesnego państwa utrwala podział na „naszych” i „obcych”, spychając na margines duże grupy ludzi.

Problem wykluczenia dotyka przede wszystkim osób starszych, niepełnosprawnych, bez wykształcenia i pracy. W tej grupie ludności mamy więc do czynienia z kumulacją zarówno ekonomicznych jak i pozaekonomicznych czynników potencjalnie wykluczających społecznie, które w ogromnej mierze są także nierozerwalnie związane z kwestią dysfunkcji w rodzinie.

Temat kampanii związany jest z powszechnie obserwowanym zjawiskiem pogorszenia się relacji międzyludzkich oraz problemem wykluczenia społecznego rodzin zagrożonych lub dotkniętych dysfunkcją. Zagadnienie marginalizacji społecznej jak i dysfunkcji w rodzinie są niezwykle złożone i wieloaspektowe.

Opis przebiegu kampanii

Kampania rozpoczęła się w internecie na portalu społecznościowym 10.11.2014 r. wraz z uruchomieniem FanPage. Trwała do 10.12.2014 r.

W dniu 17.11.2014 r. na okres dwóch tygodni kampania była wzmocniona poprzez:
- wykorzystanie dodatkowych działań w internecie (artykuły sponsorowane, kampania banerowa, etc.) oraz
- emisje w radiu (Radio Kraków i ESKA Kraków),
- emisje w komunikacje miejskiej na monitorach LCD (tramwaje, autobusy),
- ekspozycję plakatów na nośnikach outdoorowych typu citylight.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Użyte w kampanii kanały komunikacji:
- Kampania radiowa
- Kampania w komunikacji miejskiej
- Kampania na nośnikach outdoorowych typu citylight
- Kampania w internecie

Kampania przy tak ustalonych mediach uzyskała szeroki zasięg dzięki radiu, zapewniła dotarcie do całej podstawowej grupy docelowej. Radio jest przy tym medium wiarygodnym, co jest istotne z punktu widzenia odbiorców ze środowisk opinio- i kulturotwórczych. Rozbudowane działania internetowe koncentrowały się na core target kampanii – osobach 20-35 lat. Natomiast reklama w środkach komunikacji miejskiej, też na citylightach, z przekazem o  zachęcaniu do nawiązywania relacji międzyludzkich zapewniła naturalny kontekst w skupiskach ludzi.

Efektywność

Nie było przeprowadzone badanie efektywności.
Z informacji ROPS Kraków wynika, że zaobserwowano wzrost zainteresowania tematyką,

Kampania była komentowana w mediach jako ważny głos w sprawie poprawy relacji sąsiedzkich, społecznych.

serwis Facebook.com, 10.11.2014 r. - 10.12.2014 r.
Kliknięcia zrealizowane: 22 852; Wyświetlenia: 819 960; Zasięg kampanii: 327 484; Unikalni użytkownicy: 14 462; Aktywność wobec postu: 9 222; Polubienia postu: 661; Komentarze do postu: 296; Polubienia strony (kampania promocyjna): 384; Polubienia strony Fanpage: 1 083

Baner linkujący do FB, 7-30.11.2014
Wyemitowany 18 460 unikalnym użytkownikom.

Artykuł, 17-30.11.2014 oraz dodatkowo 01-05.12.2014
Wyemitowany łącznie 1 993 unikalnym użytkownikom.
- 17-30.11.2014 wyemitowany 1 669 unikalnym użytkownikom
- 01-05.12.2014 wyemitowany 264 unikalnym użytkownikom

Środki wydane na kampanię: 167 280,00 zł brutto

Kampanijność

W 2012 r. Agencja Reklamowa DSK zrealizowała kampanię „Wiekowe zajawkowe” – dotyczącą poprawy relacji między pokoleniem młodych, szczególnie studentów z województwa małopolskiego, a pokoleniem seniorów.

Opis inicjatora

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie - samodzielna jednostka organizacyjna działająca jako wyodrębniona jednostka budżetowa Samorządu Województwa Małopolskiego.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Bez rozmowy nie ma znajomości, więzi i pomocy. Nauczymy sąsiadów rozmawiać ze sobą. Pomóżmy przełamać lody. Zacznijmy rozmówki polsko-polskie. Żeby to osiągnąć, sprowokowaliśmy nieco absurdalną sytuację.
Przedmioty, które mieliśmy przy sobie rozmawiały za nas. My milczeliśmy, a nasze torby, rowery – podjęły ze sobą “sąsiedzki” dialog.
ABSURD? Jasne. Ale wzbudził zainteresowanie. A po chwili uświadomił nam, ze to my powinniśmy prowadzić te wszystkie serdeczne, codzienne rozmowy.


KrajPolska
Problemy społeczneWalka z wykluczeniem społecznym
NadawcaREGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE
WykonawcaAgencja Reklamowa DSK Sp. z o.o.
Adresaciogół mieszkańców Małopolski (20-35 lat) ze środowiska miejskiego, opiniotwórczego, kullturowego
MediaATL, Internet, outdoor
Data zgłoszenia20.03.2015
Dodatkowe materiały
 plik: rops_citylight_120x180_final.pdf